Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Weblog

Onderwijs als olievlek

Nederland staat als vierde op de ranglijst van het World Economic Forum. Dit betekent dat wij tot de meest concurrerende economieën ter wereld behoren. Tegelijkertijd kwam men tot de constatering dat Nederland daalt waar het gaat over de kwaliteit van het hoger onderwijs. De instroom neemt af en ook inhoudelijk innoveren wij niet snel genoeg mee met technische ontwikkelingen zoals ICT of robotisering. Uit het OECD rapport van 2016 bleek dat het Nederland het goed doet waar het gaat over leerprestaties ten opzichte van de rest van Europa. Ook al zien we de tweedeling en kansenongelijkheid in onze samenleving, in de landen om ons heen tekent zich dit nog veel scherper af en doet Nederland het relatief goed. Kortom veel gaat er goed maar veel kan absoluut nog beter. Hierbij is het belangrijk om funderend onderwijs en opvolgend het onderwijs door de hele keten heen als vertrekpunt te nemen. Onderwijs als brede basis voor onze burgers, de maatschappij en economie. Misschien behoeft het begrip ‘Gelijke kansen’ een nieuwe duiding. Wellicht kunnen wij onze onderwijskoers richten vanuit de kracht van diversiteit en deze in balans brengen met waarneembare gelijkwaardigheid. Dit door al in het funderend onderwijs te vertrekken vanuit democratische en morele waarden en deze nadrukkelijker te koppelen aan wat we dan de bedoeling van ons onderwijs vinden. Door identiteit, cultuur en persoonsvorming belangrijk te maken in ons onderwijs. Op deze manier kunnen we een andere kwalitatieve benadering van ontwikkelen, opvoeden en leren inbedden in ons brede onderwijssysteem, waar ook educatieve partners deel van uitmaken. Onderwijs als olievlek. De voor- en vroegschoolse periode met het funderend onderwijs als de steen in de vijver van het leven van onze kinderen, waar na cirkel na cirkel elke opvolgende fase een wijdere kring van mogelijkheden en kansen biedt. Het is een uitdaging om de professionele dialoog binnen onze scholen te richten op beleidslijnen en brede kaders waarbij gelijke kansen, identiteit van school en individu, democratische en morele waarden een duidelijke plek krijgen binnen het onderwijs en deel uit maken van vakoverstijgende leerlijnen.

Trefwoorden: ICT, Innovatie

Weblog

Hieronder vindt u het archief van de weblog.

Nederland staat als vierde op de ranglijst van het World Economic Forum. Dit betekent dat wij tot de meest concurrerende economieën ter wereld behoren. Tegelijkertijd kwam men tot de constatering dat Nederland daalt waar het gaat over de...

Vorig jaar zijn we gestart met de Gelijke Kansen Alliantie. Blijkbaar was dit nodig omdat wij binnen onze maatschappij en systemen nog kennelijk niet voldoende tegemoet komen aan gelijke kansen voor onze leerlingen, laat staan het maatschappelijk...

In mijn jaarrede op het AVS-congres heb ik nog eens herhaald dat we willen dat leerlingen gelijke rechten en kansen hebben, rekening houdend met de culturele en sociale erfenis die zij meebrengen. Scholen zijn een vindplaats waar deze erfenis in...

De school als lerende organisatie, een gevleugelde uitdrukking waarbij je denkt aan dynamiek, groei, ontwikkeling en leren voor iedereen die er deel van uitmaakt. De school als selectie-instituut. Dat hoor je zelden, want dat klinkt onsympathiek...

Het is alweer bijna twee maanden geleden dat de AVS de European School Head Association (ESHA) tweejaarlijkse conferentie heeft georganiseerd van 19-21 oktober in Maastricht. Terugblikkend is er een gevoel van veel energie en hoop. Vanaf...

Sterke schoolleiders zijn een cruciale factor bij het realiseren van goed onderwijs. Dat blijkt uit divers (inter)nationaal onderzoek en ook maakte recent de OESO daar weer melding van. Nederlandse schoolleiders hebben een hoge mate van...

Op steeds meer plekken gaat het over de tweedeling in de maatschappij en dat deze zich al voordoet vanaf het funderend onderwijs. Waar we vanuit ons hart en onze passie in onderwijs denken dat we alle leerlingen gelijke kansen bieden,...

Volgens het CBS groeit 6,7 % van alle kinderen in Nederland op in een gezin dat afhankelijk is van de bijstand.  Het gaat dan om 226.000 kinderen. Er was vooral een toename te zien in de herkomstgroepering overige niet-westerse landen,...

Het uiteindelijk uitgangspunt van onderwijs dat we met elkaar formuleren is gericht op kansrijk instromen en doorstromen in de samenleving. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van ons stelsel, waarbij door de sectoren heen kansrijk...

Vorig jaar is de nieuwe wetgeving rond de schoolverwijzing en het verschuiven van de eindtoets ingegaan. Een prima ontwikkeling die recht doet aan de expertise van de basisschool en die ook de leerlingen de kans geeft om te laten zien...

Pagina's