Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Weblog » Regels zijn regels?

Regels zijn regels?

Vorig jaar is de nieuwe wetgeving rond de schoolverwijzing en het verschuiven van de eindtoets ingegaan. Een prima ontwikkeling die recht doet aan de expertise van de basisschool en die ook de leerlingen de kans geeft om te laten zien waar zij staan aan het eind van de basisschool. 

Ook het ingrijpen van de Tweede kamer om de schoolverwijzingen in de praktijk uit te voeren zoals bedoeld en de ingestelde monitor om het proces goed te volgen dragen bij aan een eerlijke cultuur van verwijzen en plaatsen. Er is een cultuuromslag gaande. De eindtoets als een ‘second opinion’ die, wanneer daar aanleiding toe is kan leiden tot een hogere advisering door de basisschool, dat is een insteek die recht doet aan maximale kansen voor leerlingen. Komend jaar, in 2017, zou de voorgeschreven periode waarin de eindtoets dient te worden afgenomen samenvallen met diverse feestdagen en vrije dagen. Natuurlijk kijken we dan in de sector naar het belang van de leerlingen. Het hele jaar toewerken naar een eindtoets, die dan midden in een zeer onrustige periode valt, daar is geen kind bij gebaat. Het meest voor de hand liggend is dan ook de eindtoets dat jaar iets naar voren halen, waardoor deze nét kan worden afgenomen voordat de onrust uitbreekt. Je zou denken dat dat wel te realiseren is. Maar nee, regels zijn regels en eenmalig afwijken in het belang van kinderen is blijkbaar niet bespreekbaar. Rigiditeit van ons stelsel belangrijker dan gezond verstand en belangen van leerlingen. Het is toch een verfijnde kunst van verbazingwekkende starheid om harde data van de kalender belangrijker te maken dan kansen van leerlingen. Wie is toch deze volhardende kunstenaar uit Den Haag die zich hier meester in toont? Hopelijk kunnen we deze ‘artiest’ nog tijdig doen inzien dat eeuwige roem wordt geboren door unieke en belangrijke zaken neer te zetten waar lef en visie in tot uitdrukking komt. Wij hebben de verf gegeven, nu hij de pennenstreken nog. 

Trefwoorden: Eindtoets basisonderwijs

Weblog

Hieronder vindt u het archief van de weblog.

Nederland staat als vierde op de ranglijst van het World Economic Forum. Dit betekent dat wij tot de meest concurrerende economieën ter wereld behoren. Tegelijkertijd kwam men tot de constatering dat Nederland daalt waar het gaat over de...

Vorig jaar zijn we gestart met de Gelijke Kansen Alliantie. Blijkbaar was dit nodig omdat wij binnen onze maatschappij en systemen nog kennelijk niet voldoende tegemoet komen aan gelijke kansen voor onze leerlingen, laat staan het maatschappelijk...

In mijn jaarrede op het AVS-congres heb ik nog eens herhaald dat we willen dat leerlingen gelijke rechten en kansen hebben, rekening houdend met de culturele en sociale erfenis die zij meebrengen. Scholen zijn een vindplaats waar deze erfenis in...

De school als lerende organisatie, een gevleugelde uitdrukking waarbij je denkt aan dynamiek, groei, ontwikkeling en leren voor iedereen die er deel van uitmaakt. De school als selectie-instituut. Dat hoor je zelden, want dat klinkt onsympathiek...

Het is alweer bijna twee maanden geleden dat de AVS de European School Head Association (ESHA) tweejaarlijkse conferentie heeft georganiseerd van 19-21 oktober in Maastricht. Terugblikkend is er een gevoel van veel energie en hoop. Vanaf...

Sterke schoolleiders zijn een cruciale factor bij het realiseren van goed onderwijs. Dat blijkt uit divers (inter)nationaal onderzoek en ook maakte recent de OESO daar weer melding van. Nederlandse schoolleiders hebben een hoge mate van...

Op steeds meer plekken gaat het over de tweedeling in de maatschappij en dat deze zich al voordoet vanaf het funderend onderwijs. Waar we vanuit ons hart en onze passie in onderwijs denken dat we alle leerlingen gelijke kansen bieden,...

Volgens het CBS groeit 6,7 % van alle kinderen in Nederland op in een gezin dat afhankelijk is van de bijstand.  Het gaat dan om 226.000 kinderen. Er was vooral een toename te zien in de herkomstgroepering overige niet-westerse landen,...

Het uiteindelijk uitgangspunt van onderwijs dat we met elkaar formuleren is gericht op kansrijk instromen en doorstromen in de samenleving. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van ons stelsel, waarbij door de sectoren heen kansrijk...

Vorig jaar is de nieuwe wetgeving rond de schoolverwijzing en het verschuiven van de eindtoets ingegaan. Een prima ontwikkeling die recht doet aan de expertise van de basisschool en die ook de leerlingen de kans geeft om te laten zien...

Pagina's