Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Weblog » Het dilemma bij creëren van gelijke kansen

Het dilemma bij creëren van gelijke kansen

Het uiteindelijk uitgangspunt van onderwijs dat we met elkaar formuleren is gericht op kansrijk instromen en doorstromen in de samenleving. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van ons stelsel, waarbij door de sectoren heen kansrijk gestart en doorgestroomd kan worden. In de praktijk van onderwijs en samenleving zien we echter dat gelijke kansen niet goed van de grond komen. Het door George Orwell zo pakken beschreven verschijnsel van ‘all animals are equal, but some animals are more equal than others’ zien wij op veel manier terug in onderwijs en samenleving. 

Hoewel wij in onderwijs met grote stelligheid en ook in veel beleidstukken beweren dat wij uitgaan van talenten en alle kinderen gelijke kansen willen bieden, blijkt dit in werkelijkheid vaak niet goed van de grond te komen. De rationele overwegingen en het moreel kompas lijken de goede kant op gericht. Het onbewust kompas vanuit de mentale denkmodellen of ‘mindbugs’ wijst een andere kant op. Onderzoek en financiële afwegingen geven daarnaast, al dan niet terecht, ook stevig richting aan ons denken en de inrichting van onze maatschappij en het onderwijsstelsel.

Het is daarom belangrijk om goed na te denken waar de sociale scheidslijn eigenlijk begint. Als we kijken naar de start van een kind, dan zien we al meteen vanaf de geboorte verschillen ontstaan in de kans rijkheid. De sociale context en het opleidingsniveau van ouders bepalen dan al de kwaliteit van de eerste verzorging en socialisatie. Kinderen worden gevolgd in hun groei en ontwikkeling en via de screening van consultatiebureaus en GGD ontstaat al snel een beeld waar aandachtspunten zijn. Bij echte zorg worden waar mogelijk de juiste instanties ingeschakeld.

Dan komt de school in zicht. Taalverwerving en sociale ontwikkeling zijn bepalende factoren bij de kans rijkheid van leerlingen. Er wordt dan ook al jaren ingestoken op gerichte voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Nu blijkt uit recent onderzoek dat dit vooral effectief is bij kinderen met een lagere sociaal- economische status. Veelal valt dit ook samen met een allochtone achtergrond. En daar gaat het dilemma ontstaan, waarbij kans rijkheid het doel is, maar misschien juist wel kan verarming het resultaat is. De denklijn richt zich op investeren in VVE voor de groepen leerlingen waarbij dit het meest effectief is. Daarmee maak je ze kansrijker. Tenminste zo lijkt het. Wat in het kielzog meekomt is een tweedeling en stigmatisering van leerlingen en het apart zetten in doelgroepen. Betaalbare en effectieve VVE doe je niet met kinderen op alle niveaus en uit alle lagen van de samenleving door elkaar heen. Nog voor ze naar de basisschool gaan is het al duidelijk dat in woord alle kinderen gelijk zijn, maar sommigen toch meer gelijk dan anderen. Wat van meet af aan gaat ontbreken is de ontmoeting en het samen opgroeien. Het geheel natuurlijk proces van integreren vanuit de basis. Ook bij ouders is het meteen duidelijk. Wie ontmoet je bij het hek? Met welke ouders raak je in gesprek en vorm je een sociaal netwerk?

Deze eenmaal gestarte tweedeling wordt nooit meer ingehaald. Er ontstaan onbewuste patronen en denkmodellen die mee gaan in de schoolloopbaan en het maatschappelijk vervolg. Recent nog bleek in de ‘staat van het onderwijs’ dat deze onbewuste denkmodellen ook doorwerken in de schooladviezen en al langer is bekend dat bij het zoeken van stageplekken of het solliciteren naar een baan dezelfde ‘mindbugs’ een bepalende rol spelen.

Het lijkt me dan ook belangrijk dat we naast aandacht aan effectieve leer- en ontwikkelprogramma’s structureel zorgen voor een context van overal samen opgroeien. Pas als vanaf de vroegste jeugd kinderen elkaar zen als gelijke en dit meenemen naar school en het volwassen leven. Dus graag even verder kijken dan effectiviteit en rendement op de korte termijn en vooral nadenken over de duurzame lijn en de langdurige in te zetten maatschappelijke lijnen.
 
Trefwoorden:

Weblog

Hieronder vindt u het archief van de weblog.

Nederland staat als vierde op de ranglijst van het World Economic Forum. Dit betekent dat wij tot de meest concurrerende economieën ter wereld behoren. Tegelijkertijd kwam men tot de constatering dat Nederland daalt waar het gaat over de...

Vorig jaar zijn we gestart met de Gelijke Kansen Alliantie. Blijkbaar was dit nodig omdat wij binnen onze maatschappij en systemen nog kennelijk niet voldoende tegemoet komen aan gelijke kansen voor onze leerlingen, laat staan het maatschappelijk...

In mijn jaarrede op het AVS-congres heb ik nog eens herhaald dat we willen dat leerlingen gelijke rechten en kansen hebben, rekening houdend met de culturele en sociale erfenis die zij meebrengen. Scholen zijn een vindplaats waar deze erfenis in...

De school als lerende organisatie, een gevleugelde uitdrukking waarbij je denkt aan dynamiek, groei, ontwikkeling en leren voor iedereen die er deel van uitmaakt. De school als selectie-instituut. Dat hoor je zelden, want dat klinkt onsympathiek...

Het is alweer bijna twee maanden geleden dat de AVS de European School Head Association (ESHA) tweejaarlijkse conferentie heeft georganiseerd van 19-21 oktober in Maastricht. Terugblikkend is er een gevoel van veel energie en hoop. Vanaf...

Sterke schoolleiders zijn een cruciale factor bij het realiseren van goed onderwijs. Dat blijkt uit divers (inter)nationaal onderzoek en ook maakte recent de OESO daar weer melding van. Nederlandse schoolleiders hebben een hoge mate van...

Op steeds meer plekken gaat het over de tweedeling in de maatschappij en dat deze zich al voordoet vanaf het funderend onderwijs. Waar we vanuit ons hart en onze passie in onderwijs denken dat we alle leerlingen gelijke kansen bieden,...

Volgens het CBS groeit 6,7 % van alle kinderen in Nederland op in een gezin dat afhankelijk is van de bijstand.  Het gaat dan om 226.000 kinderen. Er was vooral een toename te zien in de herkomstgroepering overige niet-westerse landen,...

Het uiteindelijk uitgangspunt van onderwijs dat we met elkaar formuleren is gericht op kansrijk instromen en doorstromen in de samenleving. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van ons stelsel, waarbij door de sectoren heen kansrijk...

Vorig jaar is de nieuwe wetgeving rond de schoolverwijzing en het verschuiven van de eindtoets ingegaan. Een prima ontwikkeling die recht doet aan de expertise van de basisschool en die ook de leerlingen de kans geeft om te laten zien...

Pagina's