Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Weblog » Gelijke kansen of gelijkwaardige kansen?

Gelijke kansen of gelijkwaardige kansen?

De school als lerende organisatie, een gevleugelde uitdrukking waarbij je denkt aan dynamiek, groei, ontwikkeling en leren voor iedereen die er deel van uitmaakt. De school als selectie-instituut. Dat hoor je zelden, want dat klinkt onsympathiek en negatief. Toch is het de orde van de dag. Scholen selecteren van binnenkomst tot uitstroom, soms bewust en soms ook onbewust. Niet elke vorm van selectie is daarbij negatief te duiden. Bijvoorbeeld: bij het aanmelden van een leerling op een school gaat direct de zorgplicht in. De school van aanmelding selecteert dan op welke school de leerling het beste tot zijn recht komt, welke school het beste past. Hier wordt vooral gekeken naar kansen voor de leerling in relatie tot het aanbod van de school. Ook zorgen scholen voor differentiatie, een vorm van selectie die positief wordt geduid. Maar bij uitstroom bleek recent dat er soms oneigenlijke selectie aan de orde is. Dat er sprake is van onder advisering op basis van onbewuste denkmodellen en aannames. Met name de laatste tijd gaat het in de sector onderwijs vaak over gelijke kansen voor iedere leerling. Als er meer gelijkheid in kansen komt, verwachten we dat meer leerlingen uitstromen op een hoger onderwijsniveau. Dan kan elke leerling profiteren van het maximaal ontwikkelen en inzetten van de eigen talenten en mogelijkheden. Daarmee bedoelen we impliciet aan te geven dat hogere uitstroom waarschijnlijk leidt tot meer kansen in de maatschappij. Dat dit niet een-op-een waar hoeft te zijn en ook geen garantie op geluk is, laten we daarbij even aan ons voorbij gaan.

In het Nederlandse onderwijssysteem selecteren we relatief vroeg. Het recente onderzoek ‘Overgangen en aansluitingen: de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de po-vo en vmbo-mbo overgangen en de rol van verschillende factoren bij de aansluiting tussen deze onderwijssectoren’ onder leiding van dr. Opdenakker van de Rijksuniversiteit Groningen toonde aan dat latere selectie - door leerlingen twee jaar in een brede brugklas of dakpanklas te laten starten in het vo - daadwerkelijk leidt tot toename in de uitstroom van hogere schoolprofielen. Een mooi perspectief, dat meer leerlingen hun capaciteiten beter kunnen ontwikkelen en benutten op een relatief eenvoudige manier. Ook blijven leerlingen dan langer bij elkaar, wat de sociale tweedeling op zijn minst nog een poosje uitstelt en misschien ook uiteindelijk minder scherp maakt door het langer kunnen bouwen aan wederzijds respect.

Toch blijft er uiteindelijk altijd een selectie. Dat is een gegeven. Het is belangrijk dat de onderwijssector dit van zichzelf accepteert en daar op een goede manier mee omgaat. Het streven naar gelijkheid opschuiven naar geaccepteerde gelijkwaardigheid. Leerlingen uit laten stromen passend bij de eigen capaciteiten en mogelijkheden, hoe verschillend die ook zijn. In die zin is selectie een mooie kans. Elke leerling mag zichzelf maximaal ontwikkelen: niet vanuit de maakbaarheidsgedachte dat wij allen gelijk moeten worden, maar juist vanuit de waardering voor diversiteit en respect voor de verschillende talenten en capaciteiten. Dat geeft onderwijs de mooie taak om respect voor verschillen en eigenheid van jezelf en anderen mee te geven. Acceptatie en ruimte om te mogen worden wie je bent in volledige gelijkwaardigheid. Dat is nog eens een opdracht om trots op te zijn! 

Trefwoorden:

Weblog

Hieronder vindt u het archief van de weblog.

Nederland staat als vierde op de ranglijst van het World Economic Forum. Dit betekent dat wij tot de meest concurrerende economieën ter wereld behoren. Tegelijkertijd kwam men tot de constatering dat Nederland daalt waar het gaat over de...

Vorig jaar zijn we gestart met de Gelijke Kansen Alliantie. Blijkbaar was dit nodig omdat wij binnen onze maatschappij en systemen nog kennelijk niet voldoende tegemoet komen aan gelijke kansen voor onze leerlingen, laat staan het maatschappelijk...

In mijn jaarrede op het AVS-congres heb ik nog eens herhaald dat we willen dat leerlingen gelijke rechten en kansen hebben, rekening houdend met de culturele en sociale erfenis die zij meebrengen. Scholen zijn een vindplaats waar deze erfenis in...

De school als lerende organisatie, een gevleugelde uitdrukking waarbij je denkt aan dynamiek, groei, ontwikkeling en leren voor iedereen die er deel van uitmaakt. De school als selectie-instituut. Dat hoor je zelden, want dat klinkt onsympathiek...

Het is alweer bijna twee maanden geleden dat de AVS de European School Head Association (ESHA) tweejaarlijkse conferentie heeft georganiseerd van 19-21 oktober in Maastricht. Terugblikkend is er een gevoel van veel energie en hoop. Vanaf...

Sterke schoolleiders zijn een cruciale factor bij het realiseren van goed onderwijs. Dat blijkt uit divers (inter)nationaal onderzoek en ook maakte recent de OESO daar weer melding van. Nederlandse schoolleiders hebben een hoge mate van...

Op steeds meer plekken gaat het over de tweedeling in de maatschappij en dat deze zich al voordoet vanaf het funderend onderwijs. Waar we vanuit ons hart en onze passie in onderwijs denken dat we alle leerlingen gelijke kansen bieden,...

Volgens het CBS groeit 6,7 % van alle kinderen in Nederland op in een gezin dat afhankelijk is van de bijstand.  Het gaat dan om 226.000 kinderen. Er was vooral een toename te zien in de herkomstgroepering overige niet-westerse landen,...

Het uiteindelijk uitgangspunt van onderwijs dat we met elkaar formuleren is gericht op kansrijk instromen en doorstromen in de samenleving. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van ons stelsel, waarbij door de sectoren heen kansrijk...

Vorig jaar is de nieuwe wetgeving rond de schoolverwijzing en het verschuiven van de eindtoets ingegaan. Een prima ontwikkeling die recht doet aan de expertise van de basisschool en die ook de leerlingen de kans geeft om te laten zien...

Pagina's