Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Weblog » Gelijke kansen

Gelijke kansen

Op steeds meer plekken gaat het over de tweedeling in de maatschappij en dat deze zich al voordoet vanaf het funderend onderwijs. Waar we vanuit ons hart en onze passie in onderwijs denken dat we alle leerlingen gelijke kansen bieden, blijkt dat de invloed van ouders en het sociale milieu sterker is dan gedacht. Onbewuste mentale modellen beïnvloeden de open, objectieve houding die er zou moeten zijn.

En dan gebeurt het: Opeens schiet de politiek in een kramp. Moeten we toch de eindtoets maar niet weer naar voren halen. Dat zou toch weer een betere objectieve manier zijn om aan te tonen wat een kind vermag. Toets resultaten als wegwijzer voor de juiste onderwijsloopbaan. Naïviteit ten top!

We zitten net midden in een proces waar we toe groeien naar steeds verdergaand gepersonaliseerd leren. Er ligt een visie vanuit het platform 2032 waarin we vertrekken vanuit een vaste kern basiskennis en daarnaast ruim baan gaan geven aan het verbreden en verdiepen van die kennis op basis van eigen mogelijkheden en interesses. Moeten we dit dan gaan doorkruisen met nieuwe impulsen die opnieuw verleiden tot ‘teachen tot he test’? Waar een aantal ouders en scholen toets trainingen belangrijker zullen maken dan inzetten op het echte diepe leren, dat we steeds meer met elkaar voorstaan als antwoord op de technologisering en de informatiemaatschappij. Het diepe leren dat nodig is om onze leerlingen toe te rusten voor de toekomst die op ze af komt, waar creativiteit, samenwerken en netwerken steeds belangrijker wordt. Waar je in toenemende mate om moet kunnen gaan met snelle veranderingen en grote onzekerheden.  

Het bedrijfsleven geeft aan behoefte te hebben aan breed opgeleide mensen, weerbaar, flexibel met kennis en kunde. Zij heeft geen reproducenten van toets antwoorden nodig. Zij willen graag samenwerken met onderwijs om wederzijds begrip te krijgen voor wat er nodig is. Een nieuwe verbinding die we met elkaar moeten oppakken en verder moeten uitwerken. Een nieuw en nauw samenspel dat insteekt op kansen voor iedereen om passend werk te vinden en zich een leven lang te blijven ontwikkelen, ieder naar eigen aard en kunnen.
We moeten vooral inzetten op investeren aan de voorkant. Investeren in het funderend onderwijs en gepersonaliseerd leren. Investeren in plezier en motivatie voor leren. De leerling van nu is de werknemer van straks en die moet opgegroeid zijn in een cultuur van ‘leren is leuk’ omdat een leven lang leren in een snel veranderende maatschappij alleen lukt als er een positieve grondhouding is voor leren. Zorgen voor een cultuur waarin we dit met elkaar belangrijk vinden. Onderwijs legt een stevige basis. Later kan daar door scholing en professionalisering op verder gebouwd worden. Vanuit een open en lerende houding zullen mensen steeds meer leren ‘on the job’ en informeel leren en flexibel en gedifferentieerd kunnen en durven doorstromen in hun leer- en werkloopbaan.

Gelijke kansen voor iedereen begint bij kwalitatief goed en toegankelijk onderwijs en dagelijks plezier in leren. Laten we vooral daar op in zetten en de toetsen laten waar ze horen: als ‘second opinion’ en ondersteuning voor kansengelijkheid om het voordeel van de twijfel een sterke positie te geven.

Trefwoorden:

Weblog

Hieronder vindt u het archief van de weblog.

Nederland staat als vierde op de ranglijst van het World Economic Forum. Dit betekent dat wij tot de meest concurrerende economieën ter wereld behoren. Tegelijkertijd kwam men tot de constatering dat Nederland daalt waar het gaat over de...

Vorig jaar zijn we gestart met de Gelijke Kansen Alliantie. Blijkbaar was dit nodig omdat wij binnen onze maatschappij en systemen nog kennelijk niet voldoende tegemoet komen aan gelijke kansen voor onze leerlingen, laat staan het maatschappelijk...

In mijn jaarrede op het AVS-congres heb ik nog eens herhaald dat we willen dat leerlingen gelijke rechten en kansen hebben, rekening houdend met de culturele en sociale erfenis die zij meebrengen. Scholen zijn een vindplaats waar deze erfenis in...

De school als lerende organisatie, een gevleugelde uitdrukking waarbij je denkt aan dynamiek, groei, ontwikkeling en leren voor iedereen die er deel van uitmaakt. De school als selectie-instituut. Dat hoor je zelden, want dat klinkt onsympathiek...

Het is alweer bijna twee maanden geleden dat de AVS de European School Head Association (ESHA) tweejaarlijkse conferentie heeft georganiseerd van 19-21 oktober in Maastricht. Terugblikkend is er een gevoel van veel energie en hoop. Vanaf...

Sterke schoolleiders zijn een cruciale factor bij het realiseren van goed onderwijs. Dat blijkt uit divers (inter)nationaal onderzoek en ook maakte recent de OESO daar weer melding van. Nederlandse schoolleiders hebben een hoge mate van...

Op steeds meer plekken gaat het over de tweedeling in de maatschappij en dat deze zich al voordoet vanaf het funderend onderwijs. Waar we vanuit ons hart en onze passie in onderwijs denken dat we alle leerlingen gelijke kansen bieden,...

Volgens het CBS groeit 6,7 % van alle kinderen in Nederland op in een gezin dat afhankelijk is van de bijstand.  Het gaat dan om 226.000 kinderen. Er was vooral een toename te zien in de herkomstgroepering overige niet-westerse landen,...

Het uiteindelijk uitgangspunt van onderwijs dat we met elkaar formuleren is gericht op kansrijk instromen en doorstromen in de samenleving. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van ons stelsel, waarbij door de sectoren heen kansrijk...

Vorig jaar is de nieuwe wetgeving rond de schoolverwijzing en het verschuiven van de eindtoets ingegaan. Een prima ontwikkeling die recht doet aan de expertise van de basisschool en die ook de leerlingen de kans geeft om te laten zien...

Pagina's