Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Weblog » Energie en hoop

Energie en hoop

Het is alweer bijna twee maanden geleden dat de AVS de European School Head Association (ESHA) tweejaarlijkse conferentie heeft georganiseerd van 19-21 oktober in Maastricht. Terugblikkend is er een gevoel van veel energie en hoop. Vanaf de eerste dag, heerste er een zeer bijzondere sfeer. Schoolleiders en andere gasten voelden een sterke connectie met de thema's en activiteiten en ook met elkaar op een zeer inspirerende manier.

Keynote sprekers en prachtige optredens raakten zowel de linker- en rechterzijde van de hersenen en raakten de harten van de aanwezigen. Door de interactieve lunches en het wandelen door de stad voor het bijwonen van de break-out sessies en workshops werden ook de lichamen actief gemaakt. De middagen met workshops, netwerken en de andere activiteiten zoals de schoolbezoeken vulden en kleurden het professionele leren en het delen van kennis. Netwerken en vriendschappen ontstonden en werden opgebouwd. Waar participanten ook samen waren, er werd gesproken over onderwijs en leiderschap. En niet op een oppervlakkige manier, maar altijd met nieuwsgierigheid en een open leer houding. Mensen deelden emoties en discussieerden over wat er geleerd of ervaren was bij de diverse activiteiten, op de scholen of op de conferentie. Schoolleiders deelden hun inspiraties en visies en gebruikten deze als 'spiegel' naar  de eigen situatie en het land van herkomst. Nieuwe ideeën en inzichten werden geboren en gedeeld. In Europa hebben we veel verschillen in onze systemen en onze werksituaties. Maar als leiders hebben we nóg meer gemeen. Wij wijden ons leven en ons werken aan de ontwikkeling van leerlingen, onze scholen en onze leraren. We zoeken naar de beste manier om educatieve leiders in een veranderende wereld te zijn. We proberen antwoorden te vinden voor onze uitdagingen. Onze samenlevingen en scholen worden meegenomen in de mondiale en regionale ontwikkelingen. Welzijn voor kinderen en gelijke kansen voor iedereen komen steeds meer onder druk te staan. Technologische ontwikkelingen bieden ons bedreigingen en kansen. Met alles dat op ons af komt willen we  voor onze kinderen een toekomst scheppen in een leefbare, respectvolle en duurzame wereld. Onderwijs is het belangrijkste fundament hiervoor. Investeren in de volgende generaties is cruciaal voor onze toekomst. We weten dit en daarom is het nodig is om nog meer erkenning voor het belang van onderwijs te verankeren. De manier waarop we als personen, leiders en als organisaties zoals de AVS en de ESHA  onze doelen, kennis en belangen delende maakt dat er energie en hoop zichtbaar worden. Energie vanuit het samen werken, delen en samen leren. Hoop dat vereende krachten ons onderwijs en de leerlingen daadwerkelijk verder helpen naar een ​​betere wereld en een goede en leefbare toekomst. Samen werken zoals dit gebeurde in Maastricht maakt dat er veel is geleerd en ook gevierd op een collegiale en ook diepgaande manier. Inzet van moderne media en ICT worden al vanzelfsprekend hierbij. Als we in onderwijs blijven samen werken kunnen we blijven groeien en stap voor stap verder komen met onderwijs en de brede zorgtaak daarbij vanuit het belang van onze leerlingen. Ook op meta niveau samen verantwoordelijk zijn voor al onze leerlingen, een mooie gedachte om vast te houden in 2017.

Trefwoorden:

Weblog

Hieronder vindt u het archief van de weblog.

Nederland staat als vierde op de ranglijst van het World Economic Forum. Dit betekent dat wij tot de meest concurrerende economieën ter wereld behoren. Tegelijkertijd kwam men tot de constatering dat Nederland daalt waar het gaat over de...

Vorig jaar zijn we gestart met de Gelijke Kansen Alliantie. Blijkbaar was dit nodig omdat wij binnen onze maatschappij en systemen nog kennelijk niet voldoende tegemoet komen aan gelijke kansen voor onze leerlingen, laat staan het maatschappelijk...

In mijn jaarrede op het AVS-congres heb ik nog eens herhaald dat we willen dat leerlingen gelijke rechten en kansen hebben, rekening houdend met de culturele en sociale erfenis die zij meebrengen. Scholen zijn een vindplaats waar deze erfenis in...

De school als lerende organisatie, een gevleugelde uitdrukking waarbij je denkt aan dynamiek, groei, ontwikkeling en leren voor iedereen die er deel van uitmaakt. De school als selectie-instituut. Dat hoor je zelden, want dat klinkt onsympathiek...

Het is alweer bijna twee maanden geleden dat de AVS de European School Head Association (ESHA) tweejaarlijkse conferentie heeft georganiseerd van 19-21 oktober in Maastricht. Terugblikkend is er een gevoel van veel energie en hoop. Vanaf...

Sterke schoolleiders zijn een cruciale factor bij het realiseren van goed onderwijs. Dat blijkt uit divers (inter)nationaal onderzoek en ook maakte recent de OESO daar weer melding van. Nederlandse schoolleiders hebben een hoge mate van...

Op steeds meer plekken gaat het over de tweedeling in de maatschappij en dat deze zich al voordoet vanaf het funderend onderwijs. Waar we vanuit ons hart en onze passie in onderwijs denken dat we alle leerlingen gelijke kansen bieden,...

Volgens het CBS groeit 6,7 % van alle kinderen in Nederland op in een gezin dat afhankelijk is van de bijstand.  Het gaat dan om 226.000 kinderen. Er was vooral een toename te zien in de herkomstgroepering overige niet-westerse landen,...

Het uiteindelijk uitgangspunt van onderwijs dat we met elkaar formuleren is gericht op kansrijk instromen en doorstromen in de samenleving. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van ons stelsel, waarbij door de sectoren heen kansrijk...

Vorig jaar is de nieuwe wetgeving rond de schoolverwijzing en het verschuiven van de eindtoets ingegaan. Een prima ontwikkeling die recht doet aan de expertise van de basisschool en die ook de leerlingen de kans geeft om te laten zien...

Pagina's