Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Weblog » Echt investeren in gelijke kansen

Echt investeren in gelijke kansen

Vorig jaar zijn we gestart met de Gelijke Kansen Alliantie. Blijkbaar was dit nodig omdat wij binnen onze maatschappij en systemen nog kennelijk niet voldoende tegemoet komen aan gelijke kansen voor onze leerlingen, laat staan het maatschappelijk leven dat erop volgt en het deelnemen op de arbeidsmarkt. Juist vanuit onderwijs zijn er veel mogelijkheden om aan de basis te beginnen. Dat het een actueel en daadwerkelijk zorgelijk onderwerp is, bleek nog recent in het Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs dat in 2016 werd gepresenteerd. Daaruit bleek dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders steeds verder uit elkaar lopen. Ook de OESO signaleerde recent dat gelijke kansen in het Nederlandse onderwijs onder druk staan. Dus kwam er een actieplan. Is dat het antwoord? Wellicht is het zinvol om het thema nog wat breder te trekken en goed te onderzoeken wát er nu eigenlijk aan de hand is en welke oplossingen werken of ook níet werken. Eind juni verscheen er in het Verenigd Koninkrijk een rapport over sociale mobiliteit in de afgelopen 20 jaar. De conclusies zijn duidelijk en zorgelijk. De welvaartskloof is groter geworden en ondanks genoten onderwijs zijn er steeds meer jongeren die geen baan op niveau kunnen vinden of die nauwelijks rond kunnen komen zelfs al hebben ze een baan. De studieschuld blijkt een molensteen bij het starten van het volwassen leven. Maar het meest opvallend is de conclusie dat de plek waar je woont en de context daarvan vooral bepaalt of je een kans op een goed leven hebt. Goed beleid en investeren in sociale context en onderwijs doen ertoe. In het Verenigd Koninkrijk is daar veel blijven liggen. Nederland staat juist dit moment op het punt waar keuzes gemaakt kunnen worden. Gezien de recente acties van het POfront dreigen wij in Nederland het investeren aan de basis, het investeren in onderwijs, ook onvoldoende op te pakken terwijl de urgentie en noodzaak groot zijn. Willen we echt insteken op gelijke kansen en verder gaan dan alleen plannen in een alliantie wegzetten, dan vraagt dit om daadwerkelijk investeren en samenhangend beleid. Het leggen van een goede basis vraagt om goede mensen en tijd en ruimte om dit in te vullen. Wat een belangrijke en mooie kans voor keuzes in een nieuw regeerakkoord! Een Nederlands onderzoek naar sociale mobiliteit moet er over een paar jaar toch tot andere conclusies kunnen leiden!?

Trefwoorden:

Weblog

Hieronder vindt u het archief van de weblog.

Nederland staat als vierde op de ranglijst van het World Economic Forum. Dit betekent dat wij tot de meest concurrerende economieën ter wereld behoren. Tegelijkertijd kwam men tot de constatering dat Nederland daalt waar het gaat over de...

Vorig jaar zijn we gestart met de Gelijke Kansen Alliantie. Blijkbaar was dit nodig omdat wij binnen onze maatschappij en systemen nog kennelijk niet voldoende tegemoet komen aan gelijke kansen voor onze leerlingen, laat staan het maatschappelijk...

In mijn jaarrede op het AVS-congres heb ik nog eens herhaald dat we willen dat leerlingen gelijke rechten en kansen hebben, rekening houdend met de culturele en sociale erfenis die zij meebrengen. Scholen zijn een vindplaats waar deze erfenis in...

De school als lerende organisatie, een gevleugelde uitdrukking waarbij je denkt aan dynamiek, groei, ontwikkeling en leren voor iedereen die er deel van uitmaakt. De school als selectie-instituut. Dat hoor je zelden, want dat klinkt onsympathiek...

Het is alweer bijna twee maanden geleden dat de AVS de European School Head Association (ESHA) tweejaarlijkse conferentie heeft georganiseerd van 19-21 oktober in Maastricht. Terugblikkend is er een gevoel van veel energie en hoop. Vanaf...

Sterke schoolleiders zijn een cruciale factor bij het realiseren van goed onderwijs. Dat blijkt uit divers (inter)nationaal onderzoek en ook maakte recent de OESO daar weer melding van. Nederlandse schoolleiders hebben een hoge mate van...

Op steeds meer plekken gaat het over de tweedeling in de maatschappij en dat deze zich al voordoet vanaf het funderend onderwijs. Waar we vanuit ons hart en onze passie in onderwijs denken dat we alle leerlingen gelijke kansen bieden,...

Volgens het CBS groeit 6,7 % van alle kinderen in Nederland op in een gezin dat afhankelijk is van de bijstand.  Het gaat dan om 226.000 kinderen. Er was vooral een toename te zien in de herkomstgroepering overige niet-westerse landen,...

Het uiteindelijk uitgangspunt van onderwijs dat we met elkaar formuleren is gericht op kansrijk instromen en doorstromen in de samenleving. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van ons stelsel, waarbij door de sectoren heen kansrijk...

Vorig jaar is de nieuwe wetgeving rond de schoolverwijzing en het verschuiven van de eindtoets ingegaan. Een prima ontwikkeling die recht doet aan de expertise van de basisschool en die ook de leerlingen de kans geeft om te laten zien...

Pagina's