Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Weblog » 2032 of gewoon 2016 !?

2032 of gewoon 2016 !?

Sterke schoolleiders zijn een cruciale factor bij het realiseren van goed onderwijs. Dat blijkt uit divers (inter)nationaal onderzoek en ook maakte recent de OESO daar weer melding van. Nederlandse schoolleiders hebben een hoge mate van autonomie en dit geldt ook voor de Nederlandse leerkrachten. Bij de inrichting van ons onderwijs hebben wij veel ruimte voor eigen invulling en initiatief ook in de wijze waarop dit in teamverband vorm krijgt. 

Recent heeft de AVS in het onderzoek ‘Combining Forces’, dat in partnerschap met het Welteninstituut is gedaan, in twee uitgediepte voorbeelden laten zien wat er al mogelijk is zonder dat zelfs de curriculum herziening 2032 al aan de orde is. Twee prachtige hoopvolle voorbeelden, waarin schoolleiders en hun team laten zien wat er al kan wanneer je werkt met gedeeld en gespreid leiderschap vanuit een gedeelde visie en een hoge mate van eigenaarschap. Zichtbaar wordt hoe schoolleiders hun leerkrachten positioneren en aan het roer van het curriculum laten staan. Hoe dit uitwerkt in een reguliere school anno 2016. Ook de dialoog en de inbreng van leerlingen is een belangrijke bron voor onderwijs transformatie. In verbinding staan met ouders, bedrijven en (cultuur)instellingen hoort daarbij om toe te leiden naar de toekomst. Dat alles vraagt nogal wat van de professionals.  Schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en ondersteuners hebben daarbij diverse professionaliseringsbehoeften. De samenhang van professionele ontwikkeling van leerkrachten vanuit de eigen verantwoordelijkheid en samenhang met de inrichting van het leiderschap wordt expliciet door de OESO benoemd. Gedeeld leiderschap leidt tot een hoge mate van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling. In Nederland is deze beweging volop gaande. In veel scholen is een transformatie op gang gekomen bij het opstellen en uitvoeren van school plannen, waarbij samenwerking en een cultuur van continue verbetering ingebed zijn. De school visie die in toenemende mate uitdrukking krijgt in het handelen en professionaliseren van de leerkrachten. De schoolleiders zijn daarbij de drijvende kracht, ook het leiderschap is volop in beweging. Dit betekent veel voor het beroepsbeeld van de schoolleider en vraagt dat we hier op anticiperen. Dan gaat het over het hier en nu. We zijn allemaal zelf aan zet. Dus ‘alle hens aan dek’ op weg van 2016 naar 2032!

Trefwoorden:

Weblog

Hieronder vindt u het archief van de weblog.

Nederland staat als vierde op de ranglijst van het World Economic Forum. Dit betekent dat wij tot de meest concurrerende economieën ter wereld behoren. Tegelijkertijd kwam men tot de constatering dat Nederland daalt waar het gaat over de...

Vorig jaar zijn we gestart met de Gelijke Kansen Alliantie. Blijkbaar was dit nodig omdat wij binnen onze maatschappij en systemen nog kennelijk niet voldoende tegemoet komen aan gelijke kansen voor onze leerlingen, laat staan het maatschappelijk...

In mijn jaarrede op het AVS-congres heb ik nog eens herhaald dat we willen dat leerlingen gelijke rechten en kansen hebben, rekening houdend met de culturele en sociale erfenis die zij meebrengen. Scholen zijn een vindplaats waar deze erfenis in...

De school als lerende organisatie, een gevleugelde uitdrukking waarbij je denkt aan dynamiek, groei, ontwikkeling en leren voor iedereen die er deel van uitmaakt. De school als selectie-instituut. Dat hoor je zelden, want dat klinkt onsympathiek...

Het is alweer bijna twee maanden geleden dat de AVS de European School Head Association (ESHA) tweejaarlijkse conferentie heeft georganiseerd van 19-21 oktober in Maastricht. Terugblikkend is er een gevoel van veel energie en hoop. Vanaf...

Sterke schoolleiders zijn een cruciale factor bij het realiseren van goed onderwijs. Dat blijkt uit divers (inter)nationaal onderzoek en ook maakte recent de OESO daar weer melding van. Nederlandse schoolleiders hebben een hoge mate van...

Op steeds meer plekken gaat het over de tweedeling in de maatschappij en dat deze zich al voordoet vanaf het funderend onderwijs. Waar we vanuit ons hart en onze passie in onderwijs denken dat we alle leerlingen gelijke kansen bieden,...

Volgens het CBS groeit 6,7 % van alle kinderen in Nederland op in een gezin dat afhankelijk is van de bijstand.  Het gaat dan om 226.000 kinderen. Er was vooral een toename te zien in de herkomstgroepering overige niet-westerse landen,...

Het uiteindelijk uitgangspunt van onderwijs dat we met elkaar formuleren is gericht op kansrijk instromen en doorstromen in de samenleving. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van ons stelsel, waarbij door de sectoren heen kansrijk...

Vorig jaar is de nieuwe wetgeving rond de schoolverwijzing en het verschuiven van de eindtoets ingegaan. Een prima ontwikkeling die recht doet aan de expertise van de basisschool en die ook de leerlingen de kans geeft om te laten zien...

Pagina's