Home » Vereniging » Ons aanbod » Publicaties » Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)


De afgelopen jaren is de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs gestegen. Dit is voortgekomen uit de veranderende maatschappij, waar meer aansluiting gezocht wordt tussen werk-, school- en kinderopvangtijden.

Scholen hebben sinds 2006 de mogelijkheid om schooltijden aan te passen, waarbij ze uit verschillende schooltijdmodellen kunnen kiezen. Deze publicatie geeft het management van de school inzicht in zowel de keuze voor het al dan niet invoeren van andere schooltijden als in de diverse mogelijkheden die er zijn op het gebied van andere schooltijden. Tevens beschrijft deze publicatie aan welke regels en afspraken de schoolorganisatie zich dient te houden in het geval zij de overstap wil maken naar andere schooltijden. Dit laatste is ook van belang voor (G)MR, ouders en leerkrachten die geconfronteerd worden met een schoolbestuur dat van plan is andere schooltijden door te voeren. Ten slotte komt de samenwerking tussen school en kinderopvang (tso) aan de orde.

De flexibilisering van de schooltijden geldt voor scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen en instellingen voor speciaal (voortgezet) onderwijs.

In de (zevende herziene) uitgave ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ zijn daar waar relevant enkele gegevens geactualiseerd en wijzigingen, zoals de verwijzingen naar de CAO PO en de veranderingen rondom het experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs, verwerkt.
Deze publicatie is samengesteld door Paul van Lent.

Je kunt dit boek bestellen via Maak je eigen onderwijsboek. Neem voor vragen over je bestelling contact op met Maak je eigen onderwijsboek: info@maakjeeigenonderwijsboek.nl

Auteur

AVS

ISBN

N.v.t.

Prijs

€ 17,50

Uitgever

AVS

Jaar van verschijnen

2019 (herziene uitgave)

Plaats van uitgave

Utrecht

Trefwoorden / thema

Schooltijden

Recente publicaties

Op naar een integrale aanp...Meer informatie
Bestel deze publicatie
Jaargids PO (2019-2020)Meer informatie
Bestel deze publicatie
Het personeelsdossier, een...Meer informatie
Bestel deze publicatie
Naar andere schooltijden,...Meer informatie
Bestel deze publicatie
Integrale Kindcentra, hand...Meer informatie
Bestel deze publicatie
Goed onderwijs, goede MRMeer informatie
Bestel deze publicatie
De jaartaak in het primair...Meer informatie
Bestel deze publicatie