Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 9 (2019-2020)

Kaderspel

Ouders en grootouders zijn meestal volledig in de wolken wanneer een dreumes zijn eerste stapjes zet. Een nieuwe fase van groei en exploreren breekt aan.

Actueel

Het primair onderwijs kampt niet alleen met een tekort aan leraren; ook schoolleiders zijn steeds lastiger te vinden. Om de instroom en het behoud van schoolleiders te versterken, zijn acties nodig. Dat is de conclusie uit een onderzoek naar de in...
De Staat van het Onderwijs laat positieve punten én aandachtspunten zien. De prestaties bij het centraal examen, de stijging van de diplomahoogte, een goed veiligheidsbeleid op ruim driekwart van de scholen (po 77, vo 83 procent). Zorgen zijn...
Het afstandsonderwijs op scholen duurt nog even voort. In ieder geval tot de meivakantie werken leerlingen thuis aan hun ontwikkeling. Juist in deze drukke en intense tijd is het voor leiders belangrijk om geïnspireerd te blijven. Om zo ook hun...
Twaalf schoolleiders uit het basisonderwijs en twaalf topvrouwen van grote ondernemingen als ABN Amro, De Hermitage, KPMG en ACM zijn de kopgroep in een nieuw uitwisselingsprogramma. De twaalf koppels gaan van elkaar leren via een speciaal...
Het kabinet maakt structureel 481 miljoen euro vrij voor het onderwijs. Daarvan gaat circa 450 miljoen euro uit de algemene middelen naar een financiële tegenvaller die was ontstaan door hogere aantallen leerlingen en studenten dan verwacht...
De vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad hebben besloten om de in de CAO PO 2019 – 2020 genoemde deadline voor de actualisering en/of herwaardering van de functiebeschrijvingen voor de directie en het onderwijsondersteunend personeel op...
Op 21 april is door het kabinet besloten dat basisscholen vanaf 11 mei weer open gaan. Hierbij is niet de strikte 1,5 meter afstand voorgeschreven. Dat heeft premier Rutte zojuist bekendgemaakt in een persconferentie. De opening is dan na de...

Thema - Coronacrisismanagement

Veel leerlingen, leraren en niet te vergeten ouders hebben er reikhalzend naar uitgekeken. En na de meivakantie is het dan zover: de scholen gaan weer open. Stap voor stap beweegt het onderwijs zich naar het ‘nieuwe normaal’, waarbij kinderen weer samen mogen leren.

De werkdruk is voor schoolleiders de afgelopen periode flink opgelopen. Schakelen tussen crisismanagement en het voorbereiden van formatie- en andere plannen voor volgend schooljaar, leidinggeven aan een team op afstand – inclusief razendsnelle digitale competentieontwikkeling – en zorgen dat er voeling gehouden wordt met alle leerlingen. Zeker voor schoolleiders in het speciaal onderwijs een pittige uitdaging. Conclusie na deze twee maanden: afstandsonderwijs is mogelijk, maar het directe contact met leerlingen is eigenlijk onvervangbaar. Dit geldt met stip voor de kwetsbare leerlingen. Scholen proberen zichtbaar en hoorbaar te zijn, eventueel samen met hulpverlenende instanties.

In verschillende Europese landen zijn of gaan scholen ook weer open; in Zweden zijn ze niet eens dicht geweest. In het buitenland is net als bij ons volop geëxperimenteerd met afstandsonderwijs en daar springen overheden eveneens bij als een gezin niet beschikt over de benodigde ict-apparatuur of internetverbinding. De verschillen zitten vooral in de (nood)opvang van kinderen. Collega’s uit Italië, Spanje, Slovenië en Finland geven een inkijkje.

En was onderwijs niet bij uitstek een sociaal gebeuren? Kinderen en jongeren missen hun klasgenoten, en vooral de minder sociale jongeren zullen hier last van krijgen, waarschuwen deskundigen. Nu scholen weer open gaan, is het belangrijk er een gezamenlijk moment van te maken. Een nieuw begin van het nieuwe normaal.

Het Nederlandse onderwijs maakt de meest bizarre periode in zijn bestaan mee. Vier school­leiders vertellen over hun leiderschap op afstand in de periode van gesloten schooldeuren.  “Sorry, ik moet even een rustige plek opzoeken om...
In rap tempo zijn armere gezinnen tijdens de coronacrisis voorzien van ict-voorzieningen. Maar technische randvoorwaarden zijn niet genoeg om de onderwijskwaliteit te leveren die kinderen uit kwetsbare gezinnen nodig hebben. Het is...
In een groot deel van Europa zijn of waren net als in Nederland de scholen gesloten door het coronavirus. Ook in bijvoorbeeld Italië, Spanje, Slovenië en Finland hebben leerlingen te maken met afstandsonderwijs, zijn er zorgen over...
Nog geen twee maanden geleden begonnen duizenden leerlingen de dag in de klas, omringd door leeftijdsgenoten. Tussen de lessen speelden of ‘childen’ ze met elkaar op het schoolplein. Totdat opeens iedereen thuis zat, met schoolwerk aan...

Verder in dit nummer

Minister Slob wil dat álle leerlingen in het voortgezet onderwijs een diploma krijgen. Dus ook leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dat werd tijd, zeggen directeuren in deze onderwijssectoren. “...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Een bijzonder aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Stichting Openbare Basisscholen Helmond gaat de coronacrisis ‘te lijf’ met een eigen vorm van schooltelevisie...

Politieke column

De coronacrisis maakt nog eens extra duidelijk dat structureel meer investeren in cruciale beroepsgroepen, waaronder het onderwijs, hard nodig is. “Het kan niet bij applaus alleen blijven”, zegt Lammert van Raan, woordvoerder...

AVS Academie

Een goede relatie tussen school en ouders is altijd belangrijk, maar sinds kinderen door de coronacrisis meer thuisonderwijs krijgen, geldt dat des te meer. Schoolleiders hebben een essentiële rol bij het realiseren van een effectieve en...

Boekbespreking

Eensgezindheid in de organisatie, wie wil dat niet? Als er eens¬gezindheid is, is er veel mogelijk. Vanuit dit uitgangspunt las ik het boek ‘Eensgezind leiding geven’.   Visie, strategie en stijlen van leidinggeven...

Van de AVS

Eind maart werd besloten dat de scholen nog langer dicht zouden blijven. Een peiling van de AVS en Ouders & Onderwijs in die periode leverde veel media-aandacht op. Uit de peiling bleek dat ouders en schoolleiders tevreden waren over de eerste...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe zorg je ervoor dat jij en je werknemers tot de pensioengerechtigde leeftijd vitaal blijven?

De CAO PO 2019 – 2020 kent duurzame inzetbaarheid. Medewerkers van 57 jaar en ouder hebben bovenop de reguliere 40 uur per jaar ook recht op 130 uur per jaar voor duurzame inzetbaarheid per jaar (deeltijders naar rato). Die uren kunnen werknemers op verschillende manieren inzetten. Zoals bijvoorbeeld een sabbatical, extra zorgverlof of recuperatie-verlof (zie artikel 8A.6 lid 2).
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te sparen (zie artikel 8A.7). Als je als 57-jarige vijf jaar spaart, beschik je na die vijf jaar over 850 uur. Vanaf je 62e kun je dan besluiten om wekelijks een dag recuperatieverlof op te nemen. Of je neemt een sabbatical of extra zorgverlof op. Verlof opnemen mag maximaal tot 340 uur per jaar (zie artikel 8A.7 lid 2).

Generatiepact
In de inzet van de AVS voor de CAO PO 2019 –2020 was het Generatiepact opgenomen. Als onderdeel van de mogelijkheden voor oudere werknemers om vitaal te kunnen blijven werken. Het Generatiepact is helaas niet opgenomen in de CAO PO. De cao-partners hebben wel afgesproken om gezamenlijk de mogelijkheden van het Generatiepact te duiden.
Het Generatiepact is een zeer interessante regeling voor duurzame inzetbaarheid en de instroom van jonge werknemers. In het kort betekent het: oudere werknemers krijgen de mogelijkheid minder te werken tegen gedeeltelijk behoud van salaris. Met als doel: vitale medewerkers en ruimte in de formatie. Met het Generatiepact borg je ook kennis en ervaring en kan de oudere werknemer gedeeltelijk plaatsmaken voor een jongere werknemer.
Bij toepassing van het Generatiepact geldt dat de oudere werknemer ten minste 50 procent moet blijven werken. Er zijn verschillende varianten toepasbaar. Bijvoorbeeld dat een medewerker 50 procent gaat werken en daarvoor 70 procent van zijn salaris ontvangt, alsmede 100 procent pensioenopbouw. Kortom: een Generatiepact 50 – 70– 100. Of bijvoorbeeld een regeling 60 procent werken, 80 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw. Ieder bestuur kan zelf besluiten het Generatiepact in te voeren in de organisatie. Het dient hiervoor dan beleid te formuleren. De geleding personeel van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op grond van artikel 12, lid 1 onder b en f (Wet Medezeggenschap op Scholen, WMS).

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.