Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 5 (2019-2020)

Kaderspel

Ooit was de Nederlandse polder niet meer dan een met dijken omgeven stuk land, waarbinnen Nederlanders de waterstand regelden. Met droge voeten en nieuw vruchtbaar land als effect. Later maakten we er een werkwoord van.

Actueel

Flexwerkers worden ten opzichte van vaste werknemers over het algemeen minder blootgesteld aan arborisico’s als werkdruk, emotionele belasting en ongewenste omgangsvormen. Vaste krachten krijgen ten opzichte van flexwerkers minder steun van...
Van 11 tot en met 13 december bezoekt een groep van veertien schoolleiders en leraren uit Estland de AVS in het kader van een internationale uitwisseling. Eerder gingen Nederlandse schoolleiders en leraren naar Estland. “We zijn hier om te...
In de regio’s Zeeland, Arnhem-Nijmegen, Lelystad-Dronten en Leiden zijn vijf aspirant-opleidingsscholen voor het primair onderwijs gestart. Op dit moment zijn er 38 (aspirant) opleidingsscholen voor het primair onderwijs. Een...
Een grote Kamermeerderheid stemde 17 december in met de initiatiefwet van SP en GroenLinks over de vrijwillige ouderbijdrage. Scholen mogen leerlingen niet meer uitsluiten van activiteiten als hun ouders niet hebben betaald. De initiatiefwet moet...
Uit een peiling van de AVS blijkt dat 89% van de leden instemt met het cao onderhandelaarsakkoord dat vorige week werd gesloten. Het akkoord werd direct na het bereiken van een akkoord door zowel bestuur als de ledenraad positief advies voorgelegd...
Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven komen met ‘noodplannen’ voor het lerarentekort in de grote steden. In de regio’s wordt samenwerking tussen schoolbesturen onderling en met lerarenopleidingen verder gestimuleerd door...
Vanaf nu is alle informatie over de (plenaire) sessies en workshops van het AVS Schoolleiderscongres gepubliceerd op www.avs.nl/congres2020. De inschrijving van het congres, dat plaatsvindt op vrijdag 20 maart in Nieuwegein, was al mogelijk, maar...

Thema -

Wat ooit als rebelse club begon, is in een kwart eeuw uitgegroeid tot een volwaardige vakbond en beroepsorganisatie voor schoolleiders. De Algemene Vereniging Schoolleiders telt nu zo’n 4000 leden en speelt een belangrijke rol in het onderwijs...
‘Zonder wrijving geen glans’   Guus Neefs is de volle 25 jaar lid van de AVS. Hij leidde van 1979 tot 1996 basisschool De Lage Weide in Made en was directeur van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. ‘Lang werd het...

Verder in dit nummer

Een goede leidinggevende houdt koers en maakt medewerkers ‘medeplichtig’. Echte aandacht voor het team en de dag of week even nabespreken zijn cruciaal. Dat zegt Foppe de Haan, oud-assistent-bondscoach van de Oranjevrouwen, oud-trainer...
Medezeggenschap op school kan leiden tot betrokken ouders en goede ideeën, maar een medezeggenschapsraad kan ook een blok aan je been zijn. Hoe ga je als schoolleider om met de MR? ‘Het gaat erom dat je een collectieve ambitie krijgt....
Geluidshinder, afval, parkeerproblemen, (in het VO) rokende of blowende leerlingen in tussenuren: soms is je school ongewild overlast­veroorzaker. En vanaf augustus 2020 moeten schoolpleinen rookvrij zijn, wat kans op overlast in de wijk juist...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Een bijzondere aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Hogeschool Leiden biedt een opleidingstraject voor studenten die willen lesgeven in het speciaal onderwijs. Het lerarentekort...

Politieke column

Alleen door onderwijsgeld direct naar scholen te sturen komt het grotendeels terecht in de klas, waar het hoort. En wordt de schoolleider terug in positie gebracht. Dat betoogt Paul van Meenen, woordvoerder onderwijs namens D66, in de politieke...

AVS Academie

Gepersonaliseerd onderwijs betekent meer regie geven aan de lerende. Dat geldt op het niveau van de leerling, maar ook op het niveau van de leerkracht en van de schoolleider. Het betekent ook een andere invulling van de rol van de leerkracht en van...

Boekbespreking

Leerlingen die zelf de keuze krijgen in welk tempo en op welke manier en ze werken aan hun leerdoelen. Dat is gepersonaliseerd onderwijs in een notendop. Dat het toekomst heeft, daar zijn veel schooldirecties in alle onderwijslagen (primair,...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd?

In verband met het personeelstekort kregen wij de vraag of er mogelijkheden zijn om werknemers na hun AOW-gerechtigde leeftijd door te laten werken.
Volgens de CAO PO 2018 – 2019 eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd de arbeidsovereenkomst op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt (artikel 3.10, lid 5).
De mogelijkheid bestaat echter om jaarlijks overeen te komen om het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst telkens met maximaal 12 maanden uit te stellen (artikel 3.13).
Het is ook mogelijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeen te komen, die jaarlijks met ten hoogste 12 maanden kan worden verlengd. Dat kan maximaal zes keer voor in totaal maximaal 48 maanden. In de laatste situatie geldt dat bij beëindiging geen opzegging noodzakelijk is.
De werkgever kan het verzoek naast zich neerleggen.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.