Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 10 (2017-2018)

Kaderspel

Het afgelopen jaar hebben we in de sector primair onderwijs enorm veel dynamiek en beweging meegemaakt. Met PO in actie en de sociale partners hebben we samen één PO-Front gevormd.

Actueel

Op twee derde van de basisscholen zijn de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets. In meer dan de helft van de gevallen is dit gebeurd op verzoek van de school en werd een...
Minister Slob vindt dat het voor veel scholen niet helder is wat ze met burgerschapsonderwijs moeten doen. De huidige wet is te onduidelijk. Slob wil de wet aanpassen, zodat scholen er beter mee uit de voeten kunnen. Over zijn nieuwe wetsvoorstel...
Alexander Rinnooy Kan gaat, op verzoek van minister Slob, nader verkennen welke stappen moeten worden gezet om tot een stevige, professionele beroepsgroep voor leraren te komen. Rinnooy Kan gaat nog voor de zomer de eerste gesprekken voeren met...
Alle vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen in 2018 en 2019 extra geld om te investeren in techniekonderwijs. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gaat het om 1500 euro per leerling in 2018 en 3000 euro per leerling in 2019, de...
Werkgevers en werknemers hebben op 6 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Sociale partners zorgen daarmee dat het extra geld zo snel mogelijk bij de leraren terecht komt. Het akkoord wordt de...
Gewaardeerde AVS-leden en collega's, Op 6 juni is er een onderhandelaarsakkoord vastgesteld. Ik heb aangegeven daar tevreden mee te zijn. Dit betekent niet dat we er al zijn. De komende maanden (de cao loopt tot maart 2019) moet er met name...
De vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid, FvOv en PO in Actie hebben tezamen met de PO-Raad op 6 juni 2018 een onderhandelaarsakkoord afgesloten. Dit onderhandelaarsakkoord is de basis voor een nieuwe, dunnere cao. En er is een belangrijke...

Thema - De wereld in school

Burgerschap in het onderwijs blijft een lastig te vangen onderwerp. De kennisverschillen tussen, en mate van aandacht hiervoor op scholen zijn groot. Laat staan wereldburgerschap, zou je denken. Kader Primair vroeg zich af wat we op dit vlak kunnen leren van het groeiende aantal internationaal georiënteerde scholen, die (vroeg) meertalig onderwijs vaak hoog in het vaandel hebben staan. Er blijkt een kruisbestuiving: “Meertaligheid stimuleert respect voor culturele diversiteit, opent de weg naar wereldburgerschap en maakt van leerlingen open en sociaal-cultureel bewuste individuen”, aldus een schoolleider en lid van een van de ontwikkelteams van Curriculum.nu.

Een kruisbestuiving van ander niveau vindt plaats op de eerste internationale pabo ter wereld in – off all places – ons eigen Meppel. Studenten uit alle windstreken worden er opgeleid om straks wereldwijd les te kunnen geven. Vooral op internationale scholen, maar dat hoeft niet per se. “Doordat je kennis hebt gemaakt met verschillende methoden, kun je het reguliere onderwijs ook met open blik en nieuwe inzichten benaderen”, aldus een Italiaanse studente.

Tot slot belichten we de kruisbestuiving tussen Nederlandse en IJslandse schoolleiders, die ontstond na hun eerste ontmoeting op de tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA). “Je kunt op bezoek gaan bij andere scholen, dingen zien en thuis weer verder gaan zoals je altijd deed. Maar dit keer is er echt iets gebeurd.”

Even uit je eigen organisatie stappen, zien hoe het anders kan. Maar ook: je eigen werk zien door de ogen van een buitenstaander. Schoolleiders worden enorm geïnspireerd door bezoeken aan en contacten met buitenlandse collega’s....
In het Drentse Meppel staat de eerste internationale pabo ter wereld. Circa 260 studenten uit alle windstreken volgen hier een opleiding die heel praktijkgericht opleidt tot leerkracht in het internationaal primair onderwijs. Zo’n 25 alumni...
Er is een groot verschil in burgerschapskennis van leerlingen, rapporteert de onderwijs­inspectie in De Staat van het Onderwijs 2018. Wat kunnen we leren van scholen die extra inzetten op wereldburgerschap en/of meertalig onderwijs? “Er...

Verder in dit nummer

De basisscholen van ATO-scholenkring in ‘s-Hertogenbosch willen projecten van Bossche educatieve partners kunnen opnemen in het onderwijsprogramma en inwisselen tegen hoofdstukken of bladzijdes uit de vaste lesmethode, of tegen eigen...
Teachers4Teachers, een organisatie die Keniaanse leraren en schoolleiders traint en coacht, bestond op 21 april vijftien jaar. In al die jaren gingen honderden Nederlandse leraren en directeuren op reis naar Kenia om samen met hun collega’s...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: In Rotterdam geven vo-scholieren debatles aan groep 8. Hierdoor werken de...

Passend onderwijs

Onderwijs op afstand als oplossing voor leerlingen die (nog) niet in de klas aanwezig kunnen zijn. Samenwerkingsverband RSV Breda en omstreken zet daarvoor sinds vorig jaar het robotje Avatar in. Met Avatar in de klas kan de afwezige leerling...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Lammert van Raan, woordvoerder Onderwijs namens de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Beïnvloeding van het onderwijs is...

AVS Academie

Gespreid leiderschap is in deze tijd, waarin zoveel op de schoolleider afkomt, een van de voorwaarden om tot een lerende organisatie te komen. Hoe veranker je het proces van gespreid leiderschap in je school? Het AVS Centrum Educatief Leiderschap...

Van de AVS

De Commissie Duurzaam Vitaal van de AVS organiseerde op 17 mei 2018 voor de derde keer een Onderwijsverlatersdag voor (bijna) gepensioneerde leidinggevenden uit het primair onderwijs. Tijdens de studiedag konden (toekomstige) postactieve AVS-leden...
AVS-voorzitter Petra van Haren reageerde op 24 mei in het Algemeen Dagblad en NOS Journaal op het onderzoek naar effectieve anti-pestprogramma’s van vijf Nederlandse universiteiten en het Trimbos Instituut, in opdracht van OCW en het NRO. Vier...

Boekbespreking

De kern van het boek ‘De klassiek-moderne school – Onderwijzen en leren in de 21e eeuw’ wordt gevormd door enerzijds kritiek op de nu al decennia ‘voortsukkelende’ onderwijsvernieuwing volgens auteur Henk Oonk, en...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Mogen min-max-contracturen op jaarbasis verrekend worden?

Sinds de CAO PO 2016–2017 bestaat de mogelijkheid om een min-max-contract in te voeren. Zo’n contract geldt alleen voor vervanging van tijdelijk afwezige werknemers en kan alleen voor bepaalde tijd worden afgesloten. Het contract kan worden aangegaan voor onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel.

Verder is afgesproken dat de verhouding min-max 1 : 2,5 is. Dit houdt in dat als een contract wordt afgesloten van 8 uur per week in de min, de maximale inzet per week 2,5 keer deze 8 uur is, dus maximaal 20 uur. De werknemer moet per week het maximaal aantal uren beschikbaar zijn. Qua salariëring dient maandelijks in ieder geval 8 uur uitbetaald te worden, ook al zijn er bijvoorbeeld in die maand geen werkzaamheden verricht. Verder moeten maandelijks de gewerkte uren boven de 8 uur uitbetaald worden, als hier sprake van is.

Op de vraag of de gewerkte uren ook op jaarbasis verrekend mogen worden luidt het antwoord: nee. De minimumcontracturen dienen altijd uitbetaald te worden, ook al is er niet gewerkt. Er mag niet gemiddeld worden.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.