Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 5 (2017-2018)

Kaderspel

Zowel Europees als nationaal beleid richt zich op een leven lang leren en ontwikkelen. De onderliggende redenen gaan over meegroeien met en voorbereiden op de dynamische maatschappij van de toekomst.

Actueel

Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (onderwijs) investeren per 1 januari 2018 weer in Nederlands onderwijs in het buitenland. Jaarlijks trekken zij hier structureel 3 miljoen euro voor uit. Hierdoor kunnen wereldwijd ruim 14.000...
Scholen in het voortgezet onderwijs en universiteiten gaan intensiever samenwerken om meer docenten voor de klas te krijgen. In een nieuw project geven universiteiten (universitaire lerarenopleidingen) en vo-scholen hoger opgeleiden uit het...
Save the Children heeft een kindvriendelijke versie gepubliceerd van het regeerakkoord van het derde kabinet-Rutte. Het akkoord is ‘hertaald’ door kinderboekenschrijver Rindert Kromhout. Er staan illustraties in van Gouden penseel-...
Half december is een campagne gestart voor Scholenopdekaart.nl, gericht op ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind. Voor scholen een goed moment om de puntjes op de ‘i‘ van het schoolprofiel te zetten of ermee te...
Met ingang van 1 januari 2018 zijn een aantal wijzigingen ingegaan waar scholen en leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen. Een kort overzicht.   Peuterspeelzaal wordt kinderdagverblijf Alle peuterspeelzalen worden per 1 januari 2018...
Minister Slob wil met de PO-Raad afspraken maken over aanvullende acties om de komende jaren meer voortgang te realiseren op de ambities en doelstellingen voor minimaal twee en liefst drie uur bewegingsonderwijs op basisscholen, gegeven door een...
De bewindslieden van OCW onderschrijven de zorgen van de sectorraden in het po, vo en mbo over het lerarenregister en het gebrek aan draagvlak. Ze zien voor zichzelf op dit moment echter alleen een faciliterende rol bij de invoering ervan....
Het PO-front, waar de AVS deel van uitmaakt, heeft op 18 december overlegd met onderwijsminister Slob. Aan het PO-front is gevraagd om een bestedingsplan te maken voor de middelen die de komende jaren beschikbaar zijn om de werkdruk te verminderen...
Een groot aantal websites van scholen en onderwijsinstellingen gebruikt nog steeds geen veilige https-verbinding, blijkt uit onderzoek van de Open State Foundation. Van de 6.431 onderzochte unieke websites van scholen in het primair, voortgezet,...
Ongeveer vijftig scholen in het primair (speciaal) onderwijs kunnen vanaf 15 januari aanstaande alvast een eerste financieel steuntje in de rug krijgen om een begin te maken met de verlaging van de werkdruk. Het ministerie van Onderwijs stelt per...

Thema - Registreren en professionaliseren

De kwaliteit van de schoolleider heeft invloed op die van het onderwijs, is inmiddels algemeen bekend. Het is dus zaak dat schoolleiders aan continue leiderschapsontwikkeling doen. Helemaal met het oog op de steeds sneller gaande maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs raken. Het is aan schoolleiders zelf om bij te blijven als professional. In dat kader is (her)registratie in het Schoolleidersregister PO sinds 1 januari verplicht. Wat is de stand van zaken zo vlak na deze datum? Kunnen directeuren ermee uit de voeten, waar knelt het nog?
Zo leven er nog veel vragen over informeel leren, en hoe je dat kunt valideren voor de herregistratie. Kader Primair zette de mogelijkheden op een rijtje en sprak schoolleiders en andere betrokkenen over hun ervaringen. “Informeel leren is persoonlijker dan formeel leren, de eigen betrokkenheid is groot. Door in gesprek met critical friends te reflecteren op mijn eigen handelen, krijg ik mijn leerproces beter in beeld.”
Niet alleen de schoolleider, maar ook de selectieprocedure leidinggevenden in het funderend onderwijs is aan het professionaliseren. Besturen in het primair en voortgezet onderwijs maken steeds meer gebruik van externe expertise, of putten uit professioneel opgezette kweekvijvers. Hoe selecteer je kwaliteit en krijg je de juiste man/vrouw op de juiste plek? Wat zijn de trends, do’s en don’ts? Een en  ander hangt sterk af van de ontwikkelbehoefteen fase van een school. “Een reus in de ene situatie is een ramp in de andere, en omgekeerd”, aldus een werving- en selectie-expert.

Per 1 januari 2018 is registratie in het Schoolleidersregister PO voor iedere schoolleider in het primair onderwijs verplicht. Vier jaar na registratie volgt de – eveneens verplichte – herregistratie. Directeur Marja Creemers geeft een...
Voor de herregistratie in het Schoolleidersregister PO kun je – naast formele trajecten als gecertificeerde scholing – opvoeren wat je ‘informeel’ geleerd hebt. Daarmee laat je aan de hand van leerervaringen in je eigen...
Het vak van schoolleider professionaliseert. In- en outsiders zien dat scholen steeds meer aandacht, geld en tijd besteden aan de selectie van de juiste persoon op de juiste plek. Dat kan op verschillende manieren.   De tijd dat een goede...

Verder in dit nummer

Het onderwijs is van ‘iedereen’, dat idee zit een beetje ingebakken in Nederland. Iedereen praat overal over mee. Maar het probleem is: “Dan is het dus van niemand. Als iets van iedereen is, laten veel mensen hun eigen stuk los....
Drie jaar na de invoering van de verplichte eindtoets in groep 8 wordt deze al weer aangepast. Zo moet een deel van de opgaven in alle toetsen van de verschillende aanbieders hetzelfde zijn en moeten ze hetzelfde type adviezen geven, waarin ook...

Iedere maand

Van de AVS

In ‘Dit is de Dag’ op Radio 1 ging AVS-voorzitter Petra van Haren op maandag 27 november in discussie met Peter Hulsen (Ouders & Onderwijs) en cultuurtheoloog Frank Bosman over bijles voor basisschoolkinderen. Uit onderzoek van het...
Schoolleiders uit de beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwamen 1 december bij elkaar om te spreken over de verankering van cultuuronderwijs op basisscholen en over de voortgang van Passend onderwijs.   Wat kan de schoolleider betekenen bij...
Hoe bereiden IJslandse scholen kinderen voor op een modern leven dat zich ook buiten het eiland afspeelt, terwijl traditionele waarden en isolement de basis van het dagelijkse leven vormen? De AVS organiseert van 13 tot en met 19 mei 2018 een...

Zo kan het ook Good practice

Scholen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De leerlingen van obs West in Capelle aan den IJssel gaan iedere dag van 8.15 tot 13.15 uur...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Kirsten van den Hul, woordvoerder Onderwijs namens de PvdA in de Tweede Kamer.   Elk kind verdient de kans het beste uit...

Boekbespreking

Na drie eerdere breinboeken over het jonge kind onderzocht Betsy van de Grift in Jongensbrein/Meisjesbrein wat de verschillen zijn tussen jongens en meisjes tot de leeftijd van 7 à 8 jaar als het gaat om de ontwikkeling van hun hersenen. En...

Passend onderwijs

Drie jaar na de invoering van Passend onderwijs krijgen samen­werkings­verbanden meer aandacht voor het opzetten van een kwaliteitszorg­systeem. Waaraan moet zo’n systeem voldoen? Hoe krijg je zicht op de opbrengsten van Passend...

AVS Academie

Goede samenwerking tussen leidinggevenden of tussen schoolleider en leraar leidt uiteindelijk tot betere resultaten. Hoe doe je dat en waar moet je op letten? Hoe verdeel je de taken slim en zorg je tegelijk voor meer werkplezier? “Focus op...
Iedereen is erbij gebaat als leraren vol energie en gemotiveerd terugkomen uit een gesprek met hun leidinggevende. In deze nieuwe eendaagse training, gebaseerd op de wetenschappelijke kennis van de progressiegerichte en waarderende aanpak, leren...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Leidt invulling van de nieuwe werktijdfactor tot een wijziging van de arbeidstijd?

Door invoering van de 40-urige werkweek is verwarring ontstaan over de arbeidstijd bij de invulling van vacatures. De oorzaak ligt in het feit dat de werktijdfactor voorheen op basis van de lesgebonden tijd werd berekend. Als er 2 dagen les van 5.5 uur per week werden gegeven, dan werd hiervoor werktijdfactor 0.4636 gehanteerd. De berekening was dan als volgt: 11 uur per week maal het aantal weken dat les werd gegeven (meestal 39.2) gedeeld door 930 uur.
 
Volgens het inzetbaarheidsschema (artikel 2.11 lid 1 CAO PO 2016-2017) geldt echter – nu alleen nog bij het basismodel – dat het personeelslid 5 dagdelen verdeeld over 3 dagen inzetbaar is.
 
Met de omschakeling naar de 40-urige werkweek komt werktijdfactor 0.4636 overeen met 18 uur en 33 minuten per week.
 
Bij de invulling van een vacature wordt gesteld dat er 2 dagen les wordt gegeven. In de CAO PO 2016-2017 wordt voor 1 werkdag een minimum van 8 uur gesteld, gelijk aan werktijdfactor 0.2. Het misverstand is ontstaan dat vervolgens gerekend moet worden met 0.2, 0.4, et cetera. In genoemde cao is bepaald dat het aantal uren afgerond moet worden op hele uren. De 2 dagen in de vacature worden door de werkgever dan vertaald met een aanstelling c.q. benoeming van werktijdfactor 0.4. Deze werktijdfactor komt overeen met 16 uur; 2.5 uur minder dan de eerdere werktijdfactor. Het personeelslid kan binnen deze uren niet dezelfde werkzaamheden verrichten, omdat bij 11 uur lesgeven de opslag van 40 procent er bij opgeteld moet worden, en rekening gehouden moet worden met professionalisering en duurzame inzetbaarheid, en er voor overige schooltaken zo goed als niets overblijft. De invulling van de vacature zou, om dit personeelslid 2 volledige dagen te kunnen laten lesgeven, moeten plaatsvinden met werktijdfactor 0.45 (= 18 uur) of 0.475 (= 19 uur).
 

Voorbeeldberekening (basismodel, 930 uur):

  Voor 1 juli 2014 Na 1 juli 2014
Werktijdfactor 0.4636 0.4
Jaartaak 769 664
Lesuren      431 372
Opslag          172 149
Professionalisering 39 34
Duurzame inzetbaarheid 18.5 16
Overige schooltaken 108.5 93

 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.