Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 6 (2016-2017)

Kaderspel

De school is een dynamische en levende gemeenschap. Elke dag worden er stappen gezet in het ontwikkelen en leren van iedereen die daar onderdeel van uitmaakt. Ook is er regelmatig sprake van onverwachte en onvoorspelbare gebeurtenissen.

Actueel

Alle AVS-leden hebben tussen september 2016 en januari 2017 in regionale bijeenkomsten hun inbreng voor een nieuwe cao kunnen benoemen. Ook de AVS-commissie Arbeidvoorwaarden & Personeelsbeleid en de ledenraad hebben hierover gesproken. Tot slot...
De vaste Kamercommissie voor OCW heeft op 2 februari een rondetafelgesprek gehouden met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en specialisten over de status van eindtoetsen en de gewichtenregeling in de beoordeling van scholen. Ook AVS-voorzitter...
Na ‘De Staat van het onderwijs’, ‘De Staat van de Leerling’, ‘De Staat van de leraar’ en ‘De Staat van de schoolleider’ komt er nu ook ‘De Staat van de Ouder’. ‘De Staat van de Ouder...
De instroom op de pabo heeft zich in 2016 gedeeltelijk hersteld. Na de eerdere krimp van 32 procent door de invoering van de nieuwe instroomeisen, is de instroom weer voorzichtig toegenomen met 8,2 procent. Dit blijkt uit cijfers van de Vereniging...
Om het onderwijsachterstandenbeleid te kunnen verbeteren heeft het Ministerie van OCW aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om een model te ontwikkelen dat de verwachte onderwijsachterstanden van leerlingen in het basisonderwijs...
Po- en vo-scholen denken verschillend over de vraag of de integratie op hun school gelukt is. In het primair onderwijs vindt 27 procent van de schoolleiders en leraren dat de integratie een beetje of helemaal is mislukt. In het voortgezet onderwijs...
Jonge toptalenten uit de bovenbouw van het vmbo, de havo en het vwo worden op zaterdag 8 april in de schijnwerpers gezet op het eerste Toptalentengala. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs nodigt alle leerlingen met talent uit om zich via...
De pabo van hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft op 1 februari de nieuwe specialisatie ‘sportieve en gezonde school’ gepresenteerd. Vijf andere pabo’s nemen de specialisatie ook op in hun opleiding. De opleiding gaat in op...
Op woensdag 22 maart vindt de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' van het Liliane Fonds plaats. Op die dag maken basisschoolleerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein om aandacht te vragen voor het recht...
Koningin Máxima opent woensdag 22 maart op Paleis Noordeinde het symposium ‘Morgen meer muziek in de klas.’ Centraal staat het structureel verankeren van muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen. Onder de genodigden...
Vrijwel alle schoolleiders willen dat onderzoekend en ontwerpend leren een basisactiviteit wordt in het onderwijsaanbod van de school. En ze geven daarnaast aan dat voor vrijwel alle leerkrachten het werken in de groep met onderzoekend en ontwerpend...

Thema - Daadkrachtig leiderschap

Daadkrachtig leiderschap, doen wat je moet doen en het liefst nog nét een beetje meer. Durf, lef en moed om daadkrachtig te zijn in een constant veranderende wereld. Maar ook herkenning, erkenning en vertrouwen. Ingrediënten die samen de uitdaging vormen die we tijdens het AVS-congres op 17 maart aanstaande een gezicht geven. Meer informatie over het congresprogramma treft u in het middenkatern van deze Kader Primair. In de thema-artikelen nemen we u inhoudelijke alvast mee in een aantal onderwerpen die ook tijdens het congres een prominente plaats innemen. Bijvoorbeeld over het ontwikkelen van een nieuw, toekomstbestendig onderwijsconcept en hoe je van die droom werkelijkheid maakt. Of hoe je tot een frisse, maatschappelijke en breed gedragen koers van je onderwijsorganisatie komt die inspeelt op de veranderende samenleving. Een schoolbestuur in Amersfoort bepaalde de basis van haar nieuwe visie en missie door met alle medewerkers een dag op expeditie te gaan bij werkgevers buiten het onderwijs. Maar ook: hoe ga je als leidinggevende om met robots in het onderwijs? Keynote Zachary Walker vertelt nog meer over de toepassing van technologie binnen de pedagogiek. En hoe je jezelf en het team zover krijgt gebruik te maken van de hedendaagse mogelijkheden. “Toen de computers kwamen, wilde elke leraar er een in z’n klaslokaal. Dan moet je nu niet zeggen: weg met die mobieltjes.”

Uitdagend en interessant, net als het programma van het 22e AVS-congres. Nog niet ingeschreven? Ga dan snel naar www.avs.nl/ congres2017 en profiteer van de aantrekkelijke vroegboekkorting tot en met 14 februari!

Voor de gezamenlijke nieuwe koersbepaling namen medewerkers van Stichting KPOA in Amersfoort een kijkje in de keuken bij organisaties buiten het onderwijs onder de noemer ‘KPOA On Wheels’. Wat kunnen wij voor ons onderwijs leren van hun...
Robots zijn in opmars, ook in het onderwijs. KBS De Vlieger in Zwolle heeft sinds kort robot Joep in gebruik. “Hij is een verrijking, maar zal de leerkracht nooit kunnen vervangen.” “Hoe vaak kan een bij steken?”, vraagt...
Er is iets in gang gezet. Noem het een vernieuwingsgolf of onvrede met huidige onderwijsconcepten. Ideeën om een gloednieuwe school ‘eigen stijl’ op te zetten zijn er volop. De een gaat uit van de jongensachtige, experimentele...

Verder in dit nummer

Ict is een geweldig middel om je onderwijs mee te verrijken, zegt Zachary Walker. In zijn workshop op het AVS-congres zal hij met zijn aanstekelijke enthousiasme uitleggen hoe toegankelijk ict is en hoe uitgebreid de toepassingsmogelijkheden. Hij...
De kritiek op de toets- en cijfercultuur in het onderwijs neemt toe. We rekenen leerlingen en scholen af op cijfers, maar hoe betrouwbaar zijn die cijfers? En sporen ze leerlingen aan tot leren of ontmoedigen ze juist? Steeds meer scholen en leraren...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Kindcentrum Puur Sang in Mierlo kiest bewust voor combinatie- in plaats van...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Loes Ypma, woordvoerder (primair) onderwijs namens de PvdA in de Tweede Kamer. Tijdens een ouderavond vroeg de schoolleider aan ons...

Van de AVS

RTV Utrecht vroeg AVS-voorzitter Petra van Haren op 19 januari om een reactie op het gegeven dat leerlingen van Utrechtse basisschool De Notenboom soms thuis zitten of het risico lopen naar andere scholen te worden overgeplaatst door een tekort aan...
Het 22e AVS-congres staat in het teken van daadkrachtig leiderschap, van nu naar 2032! Met keynotes als Zachary Walker en Jef Staes. Tot en met 14 februari aanstaande geldt een aantrekkelijke vroegboekkorting. Lid zijn of worden van de AVS levert...

Boekbespreking

Wie was voor jou ooit een inspirerende leidinggevende? Deze vraag stelden de auteurs van ‘De weg naar excellent leiderschap’ aan vele deelnemers in workshops en leiderschapstrajecten die zij in het verleden verzorgden. De antwoorden...

Passend onderwijs

Bijna veertig basisscholen in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard zijn onlangs – op initiatief van het samenwerkingsverband – begonnen met de invoering van Bouw!, een computergestuurd interventieprogramma om leesproblemen te voorkomen. Via...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Wat is er veranderd in de werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO)?

In de CAO PO 2016-2017 is een wijziging opgenomen ten aanzien van de werkloosheidsregeling. Er is nu een WOPO-regeling voor het bijzonder onderwijs en het openbaar onderwijs.
In het bijzonder primair onderwijs kan een recht op een extra aansluitende uitkering ontstaan, als men tien jaar of minder verwijderd is van de AOW-leeftijd. In de CAO PO 2016-2017 wordt in dit kader nog de leeftijd van 67 jaar genoemd, maar deze is inmiddels verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden (artikel 7a lid 2, recht op een aansluitende uitkering). De hoogte van die extra aansluitende uitkering is 65 procent.
In het openbaar onderwijs is voor een werknemer die 55 jaar of ouder is en ten minste een diensttijd heeft van twaalf jaar de aansluitende uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd de hoogte van de aansluitende uitkering, die 70 procent bedraagt tot het 65e jaar en daarna 65 procent (artikel 8, duur en hoogte van de aansluitende uiterking, lid 6).

Voor meer informatie over de WOPO-regeling kunnen AVS-leden contact opnemen met de helpdesk.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.