Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 7 (2015-2016)

Actueel

De invoering van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) zorgt opnieuw voor een ‘schoolstrijd’. Het gaat dan vooral om de ketenbepaling en de gevolgen daarvan. De WWZ is vooralsnog niet van toepassing in het openbaar onderwijs. De...

Thema - School in 2032

Schoolleiders en leraren zullen het onderwijsprogramma steeds meer zelf gaan vormgeven, voorspelt Platform Onderwijs2032. Keuzes maken in verbreding en verdieping, vakken clusteren tot interdisciplinaire domeinen en samenwerking zoeken buiten de...
Bereidt ‘Onderwijs2032’ leerlingen inderdaad goed voor op hun toekomst? Maurice de Hond (iPadscholen), onderzoeker Rob Gertsen, architect Thomas Bögl en Presley Bergen (BON) geven hun visie. Maurice de Hond, opiniepeiler en...
Flexibeler onderwijs, maatwerk en plaats- en tijdonafhankelijk leren. Om innovatief te zijn, is het cruciaal de kwaliteit van de ict-infrastructuur op peil te houden. Ook het gebruik van robots wordt onderzocht. Wat betekent dit voor de vaardigheden...

Iedere maand

AVS Academie

“Ik gun iedereen deze ervaring”, zegt een oud-deelnemer over de leergang Professioneel bestuurder van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. De ontmoeting met andere bestuurders in een inspirerende leeromgeving scoort hoog. “...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.