Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 6 (2014-2015)

Kaderspel

Leidinggevenden in het funderend onderwijs zijn van doorslaggevend belang voor de toekomst van ons onderwijs. Er is veel diversiteit in de manier waarop de positie van de schoolleiding op scholen wordt ingevuld.

Actueel

Onderwijs, opvang en vrije tijd samen in een integraal kindcentrum met één visie en één regie komt ten goede aan kinderen. Het levert doorgaande leer- en opvoedlijnen op. De organisatie is vijftig weken per jaar open van...
De dekkingsgraad van het ABP is in het vierde kwartaal van 2014 gedaald met 2 procentpunt. Eind 2014 was de dekkingsgraad 101,1 procent. Deze daling komt door het verder zakken van de rente, meldt het ABP. In het vierde kwartaal is het vermogen...
Leraren kunnen tot 26 februari aanstaande het wetsvoorstel voor de invoering van het lerarenregister inzien en erop reageren. Het wetsvoorstel versterkt de positie van leraren en geeft hen de noodzakelijke zeggenschap over hun werk. Op 1 januari...
Komend schooljaar is het opnieuw mogelijk om deel te nemen aan het project VierSlagLeren. Er is een aantal wijzigingen van VierSlagLeren 2015-2017. Een daarvan is dat de baangarantie voor de startende leerkracht niet meer verplicht is. In...
Bij 5,6 procent van de schoolverlaters heeft het speciaal basisonderwijs (sbo) op cognitief terrein geen enkel nut gehad. Het meeste succes boeken schoolverlaters bij het vak begrijpend lezen, gevolg door technisch lezen. Spelling heeft voor ruim de...
Uit gegevens op de site van DUO blijkt dat er nog 288 scholen zijn voor speciaal basisonderwijs (sbo). Dit zijn hoofdvestigingen met een eigen brinnummer. Van deze 288 scholen zijn er nog maar 1,04 procent als zwak beoordeeld en zijn er geen zeer...
Het Expertisecentrum Nederlands is op zoek naar basisscholen die mee willen werken aan een onderzoek naar tweetalig primair onderwijs (tpo). Het onderzoek start in het voorjaar van 2015, in opdracht van het ministerie van OCW en het Europees...
In 2017 krijgt iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week, gegeven door een bevoegde leerkracht. Dat is het doel uit het bestuursakkoord, waarvoor nu een plan van aanpak is opgesteld door PO-Raad en het ministerie...
“Om in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving is een grote mate van flexibiliteit in het onderwijsaanbod van belang. Tegelijkertijd is curriculumbeleid ook gebaat bij een zekere rust en continuïteit.” Dat schrijven de...

Thema - Leiden vanuit kracht

Er wordt veel verwacht van de schoolleider en -bestuurder. Daarbij is het van groot belang om met elkaar aan de slag te gaan met wat je met je onderwijs wilt: een gedroomde visie. Een visie die openstaat voor maatschappelijke vragen en wensen. Een visie waar de leidinggevende achterstaat én waar het team warm voor loopt. Want de leidinggevende kan het niet alleen! Het 20e AVS-congres op 20 maart 2015 heeft dan ook het thema ‘Leiden vanuit kracht’ meegekregen. In deze Kader Primair een voorproefje.

Het thema kent drie ‘sporen’: visie, ontwikkelen van binnenuit en samenwerken.

Bij visie gaat het om de vraag hoe we een droom delen met stakeholders en of de droom voldoende concreet is. De Belgische Karl Raats – ‘Spreker van het Jaar’ 2014 in Nederland! – vertelt hoe we dromen in het onderwijs kunnen waarmaken. “Elke school heeft in haar schoolgids staan: het kind staat bij ons centraal. Zal wel ja, maar waaruit blijkt dat?” Leidinggevenden uit het primair en voortgezet onderwijs leggen uit hoe zij met ieders individuele drijfveren tot een breed gedragen en krachtige missie en visie komen. Samenwerken is onontbeerlijk bij ’Leiden vanuit kracht’. De schoolleider is de spil van de school en het onderwijs, het schooldoel bereiken is onlosmakelijk verbonden met anderen. Ontwikkelingen als Passend onderwijs en de recente transitie van de jeugdzorg maken dat onderwijs en zorg steeds nauwer met elkaar verbonden zijn. Dat gaat niet zonder slag of stoot, maar er zijn volop goede voorbeelden, zoals centrale contactpersonen en mobiele ambulante teams met zorgverleners op school.

Bij ‘ontwikkelen van binnenuit’ werken we aan de realisatie van de droom, onder andere door te zorgen voor eigenaarschap in een droomformatie. Een schoolleider illustreert hoe je met ‘onorthodox interactief leidinggeven’ de kwaliteiten en wensen van de leerlingen en het team kunt respecteren, én kunt omgaan met externe druk. “Als je leraren kunt stimuleren om vanuit hun essentie te werken, blijft werken in het onderwijs een feest.”

Het AVS-congres belicht in een groot aantal sessies en workshops het overkoepelende thema ‘Leiden vanuit kracht’. Daarnaast draait het tijdens het congres ook om leren van elkaar, netwerken en het opdoen van ideeën aan de hand van ervaringen van anderen. Daarom introduceert de congrescommissie ook een aantal interactieve praktijksessies. In feite een thematische pitch, waarin andere schoolleiders, -bestuurders of onderwijsorganisaties een bijzondere praktijkervaring delen met hun collega’s. Praktijksessies op het gebied van zorg & onderwijs, de Slimfit-brigade en leerKRACHT inspireren, geven nieuwe energie en bieden verfrissende gespreksstof. Direct naast het amfitheater waar dit ‘open podium’ plaatsvindt, bevinden zich de informatiemarkt en het centrale cateringpunt, waar congresbezoekers met elkaar en de sprekers het gesprek aan kunnen gaan.

De afsluiting van het 20e AVS-congres is in handen van René Kneyber, een bekende onderwijsvernieuwer, medeauteur van ‘Het Alternatief – Weg met de afrekencultuur in het onderwijs!’ en sinds kort lid van de Onderwijsraad. Hij zet zich actief in voor de vormgeving van nieuw onderwijsbeleid.

Kriebelt het om – helemaal na het lezen van deze Kader Primair – het AVS-congres 2015 bij te wonen? Profiteer dan nog snel van de aantrekkelijke vroegboekkorting die tot en met 9 februari geldt! Schrijf u snel in via www.avs.nl/congres2015.

Als schoolleider heb je ongetwijfeld een visie op onderwijs en hoe jouw school zich zou moeten ontwikkelen. Hoe maak je die droom werkelijkheid? “Alle dank en eer naar de oude garde”, adviseert Karl Raats, zelfbenoemd begeleider en...
Met de invoering van Passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet stimuleert de overheid de verbinding tussen beide sectoren. De Onderwijsraad spreekt van ‘een duwtje in de goede richting’. Van centrale contactpersonen tot mobiele ambulante...
Een kwalitatief goede school, waar leraren alleen vakken geven waar ze blij van worden en leerlingen meebeslissen over wat ze willen leren. Door te kijken naar ieders kwaliteiten en drijfveren is dit voor elke school haalbaar, vertelt schoolleider...

Verder in dit nummer

Verschillende schoolbesturen uit Deventer slaan de handen ineen bij het implementeren van de CAO PO 2014-2015. Ze trekken onder andere samen op in de beleidsvoering – de keuze voor het basis- of overlegmodel en het vaststellen van de...
Onderwijscafés en heisessies met alle betrokkenen bij de school kunnen leiden tot input voor het strategisch beleidsplan. Dat is de vernieuwende, effectieve aanpak van Stichting OPO Wolderwijs en SCPO Noordoostpolder. Uitgangspunt: het...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Door al in het eerste jaar praktijkvakken te geven, weet het Rotterdamse...

Passend onderwijs

Op de synergieschool in Roermond zitten alle kinderen van sbo De Balans en de reguliere St. Alfonsus straks bij elkaar. Aan etiketten voor ‘speciale’ en ‘reguliere’ leerlingen doet de synergieschool niet. Iedereen volgt z...

Van de AVS

AVS-voorzitter Petra van Haren heeft op dinsdag 27 januari in de AVS-stand op de NOT de pledge ‘Alles is gezondheid’ ondertekend. Vanuit de gedachte dat schoolleiders en bestuurders samen met leerlingen, ouders, schoolteams en educatieve...
De AVS faciliteert voor de statutair bestuurders, zijnde het bevoegd gezag, vanaf 1 augustus 2015 alleen nog een individueel, persoonlijk lidmaatschap. Dit omvat de individuele belangenbehartiging en persoonlijke ontwikkeling en kent daarmee geen...
“We moeten met elkaar erkennen dat we iets moeten gaan doen aan het herkennen van radicalisering”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren op 15 januari bij BNR Nieuwsradio naar aanleiding van de Veiligheidsmonitor. “We zijn er nu heel...

AVS Academie

Wat kun je doen om je team in beweging te krijgen? Hoe vergroot je het bewustzijn over loopbaanstappen? Hoe voer je effectieve loopbaangesprekken? Welke loopbaancompetenties omarmt het onderwijs? Bijzonder hoogleraar Marinka Kuijpers verzorgt op 13...

Boekbespreking

Ja, u leest het goed. De kop van deze boekbespreking eindigt niet met een vraagteken, maar met een uitroepteken. En dat terwijl de publicatie van Joost Crasborn veel vragen stelt en beantwoordt. Een boek dat na het lezen maar één groot...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Michel Rog, woordvoerder Onderwijs voor het CDA in de Tweede Kamer. Eén van de vele rollen die de schoolleider bekleedt, is...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.