Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 4 (2014-2015)

Kaderspel

Eén van de uitkomsten van een recente AVS-peiling onder schoolleiders is dat 92 procent merkt dat de overheid zich top down bemoeit met zaken die schoolleiders zelf kunnen regelen, al dan niet met hun bestuur.

Actueel

Minister Asscher (SZW) heeft het Sectorplan-VO goedgekeurd. De sociale partners in het voortgezet onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Voion, zijn hier erg blij mee, omdat de sector nu kan werken aan duurzame inzetbaarheid...
Kinderen met een andere etnische achtergrond dan de Nederlands hebben baat bij een andere leesmethode dan kinderen met een Nederlandse achtergrond. Dit concludeert Mirjam Snel, onderzoeker bij het lectoraat Geletterdheid van Hogeschool Utrecht, in...
Wettelijk is het niet toegestaan dat ouderverenigingen of dorpsgemeenschappen het schoolbestuur overnemen bij dreigende sluiting van een school. Dat concludeert het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) in een onderzoek. Staatssecretaris...
De Raad van State is positief over een initiatiefwetsvoorstel dat de taken van de onderwijsinspectie beperkt tot de deugdelijkheidseisen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop diende begin deze maand het initiatiefwetsvoorstel in dat...
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht discrimineert niet als zij dit jaar het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet viert. De openbare Professor Kohnstammschool van de stichting heeft voldoende laten zien dat zij haar verantwoordelijkheid neemt om...
De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) heeft in september 2014 het instrument OnderwijsZorg en Ontwikkelprofiel® (OZOP®) overgenomen van de AVS, omdat de AVS zich meer op haar kernactiviteiten wil richten. Dit instrument...
De regio Zeeland gaat met twintig schoolbesturen onderzoeken hoe zij een regionaal transfercentrum voor de provincie gaan opzetten. Door hierin samen te werken, kunnen schoolbesturen kwaliteit en expertise behouden voor het onderwijs in hun regio...
Tijdens de Onderwijspoort ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’ debatteerden de politiek en het onderwijsveld kritisch soms fel over de rol van de overheid en van ‘het veld’ zelf. De overheid bepaalt het Wat in het onderwijs en het...
Schoolbesturen worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Voor de bekostiging wordt geld vanuit het Gemeentefonds overgeheveld. De overdracht van het buitenonderhoud gaat zonder overgangsrecht of...
"Een ouderbijdrage wordt samen met de ouders vastgesteld. Een school kiest ook samen met de ouders de doelen waaraan de ouderbijdrage wordt besteed”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren eind november op BNR radio. “Een van de...

Thema - Crisismanagement

Scholen staan midden in de samenleving en zijn dus vatbaar voor tal van crisissituaties. Onverwachte, onvoorspelbare en nauwelijks te beïnvloeden gebeurtenissen kunnen een organisatie in korte tijd in ander vaarwater brengen.

Hoewel iedere calamiteit afwijkt van protocollen, plannen en scenario’s op basis van bijvoorbeeld ervaringen uit het verleden, bieden deze wel een solide structuur om te trainen en oefenen. Echter: waar een ontruiming meestal netjes periodiek wordt geoefend, beschikken nog maar weinig onderwijsinstellingen over een crisisplan en team.

Een combinatie van transformationeel, verbindend en dienend leiderschap is het meest effectief bij het omgaan met crises, blijkt uit onderzoek. Twee schoolleiders vertellen hoe zij de schok, het verdriet en de rouw na de onverwachte dood van enkele van hun leerlingen manageden.

Ondanks alle ellende kan een calamiteit ook een positieve kant hebben. Er ontstaat saamhorigheid, verbinding en zorg voor elkaar. Bovendien is het een kans om de kwaliteit en veerkracht van de organisatie te belichten. Snel en adequaat communiceren in het oog van de storm – intern én extern – is echter nog niet zo gemakkelijk in deze tijden van toegenomen publicitaire aandacht en sociale media. “Het idee dat je alles kunt beheersen en orkestreren via traditionele media is achterhaald.” 

Als schoolleider ben je eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van leerlingen, ouders en collega’s in een situatie van verlies. De schoolleider van de school waarop de vermoorde broertjes Julian en Ruben zaten en de rector van een...
Bij een calamiteit staat de school volkomen onverwacht volop in de belangstelling, zowel bij medewerkers, leerlingen en ouders als in de pers en op sociale media. Daar moet je als school snel en adequaat op reageren. Hoe leid je de in- en externe...
Een zedendelict, bedreigingen via sociale media, een grote brand of een vliegramp. De suïcide van een leerling, een dodelijke steekpartij of een leraar die een hartstilstand krijgt terwijl hij voor de klas staat. Er zijn tal van calamiteiten...

Verder in dit nummer

De tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA) vond eind oktober plaats in Dubrovnik, Kroatië. Rond dezelfde tijd werd bekend dat Nederland in 2016 gastland zal zijn voor deze internationale bijeenkomst. Een...
Iedere school kent leerlingen met medische problemen, zoals ernstige allergieën, epilepsie of suikerziekte. Door Passend onderwijs zou het regulier onderwijs zich meer geconfronteerd kunnen zien met leerlingen waarbij die problemen ernstig zijn...

Iedere maand

Boekbespreking

Met de invoering van Passend onderwijs krijgen schoolbesturen een zorgplicht. Het boek ‘Aansprakelijkheid van scholen’ plaatst de zorgplicht van scholen in een ruimer kader. Vanuit het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’...

Van de AVS

De AVS Ledenraad heeft elf vacatures, onder andere door het aflopen van zittingstermijnen. Achttien leden hebben zich hiervoor, na een oproep in oktober, beschikbaar gesteld. De ledenraad gaat over tot verkiezingen om uit deze...
De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) is de grootste vakbeurs voor professionals in het po, vo en mbo. Deze vindt plaats van 27 tot en met 31 januari 2015. De AVS verzorgt diverse gratis inhoudelijke sessies en is daarnaast...

AVS Academie

Probleemoplosser, operationeel manager, fusiebegeleider, ‘opdewinkelpasser’: de uitdagingen van een interimmanager zijn divers. Je moet heel wat in huis hebben en over veel kwaliteiten en kennis beschikken. Tijdens de...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Joël Voordewind, woordvoerder Onderwijs voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Wie zorgt voor goed onderwijs? Als ik een...

Passend onderwijs

Schoolbesturen in een samenwerkingsverband hebben een gezamenlijke inspanningsplicht om verlies van expertise te voorkomen en daarmee ontslag van betrokken medewerkers zo veel mogelijk te beperken. Dit is overeengekomen bij de voorbereiding van de...

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Hoe laat je kinderen kennismaken met een andere kant van de samenleving? Op het...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Hoe zit het nu precies met de versobering van het voorwaardelijk pensioen?

In oktober meldde pensioenfonds ABP dat de pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 verandert. Ook het voorwaardelijk pensioen (VPL) zou vanaf deze datum verlaagd worden. Deze compensatie voor het afschaffen van de FPU in 2006 bedraagt ongeveer 10 procent van het hele pensioen van ambtenaren. De verlaging kan grote gevolgen hebben voor deelnemers die in de eerste helft van 2015 met ABP KeuzePensioen gaan. Sociale partners (bonden en werkgevers) hebben in de Pensioenkamer van 13 november echter besloten deze wijziging pas vanaf 2 mei 2015 in te laten gaan.

Voor deelnemers die in 2015 met (deeltijd)pensioen gaan betekent dit:
1. Als u vóór of op 1-5-2015 volledig met pensioen gaat, dan verandert uw voorwaardelijk pensioen niet. Wel wordt de opbouw van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen vanaf 1-1-2015 verlaagd.

2. Gaat u ná 1-5-2015 volledig met pensioen? Dan hebben twee maatregelen invloed op uw voorwaardelijk pensioen:
• Het voorwaardelijk pensioen wordt vanaf 2-5-2015 verlaagd in lijn met het ouderdomspensioen in 2015.
• De rekenleeftijd voor het voorwaardelijk pensioen wordt vanaf 2-5-2015 aangepast van 65 naar 67 jaar. Kortom: uw voorwaardelijk pensioen wordt versoberd.

3. Gaat u vóór of op 1-5-2015 met deeltijdpensioen, dan verandert uw voorwaardelijk pensioen voor het deel dat u met pensioen gaat niet. Voor het deel van het pensioen dat u ná 1-5-2015 in laat gaan, gelden dezelfde maatregelen als beschreven onder 2. 

Het ABP zal deelnemers vanaf ongeveer half december 2014 verder informeren over deze wijziging. 

Vanaf 1 januari aanstaande zijn de wijzigingen in de pensioenregeling die vanaf 1-1-2015 ingaan, verwerkt in MijnABP. De verlaging van het voorwaardelijk pensioen is vanaf 2-5-2015 verwerkt in MijnABP. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.