Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 1 (2014-2015)

Kaderspel

De impact van pestgedrag is vaak groot. Helaas hebben ons de afgelopen tijd via diverse (sociale) media indringende voorbeelden bereikt van pestproblematiek in en om de school.

Actueel

Zorg voor heldere, transparante en toegankelijke informatie vanuit de school. Dit is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport ‘Wat ouders verwachten van Passend onderwijs’ van het netwerk ouderinitiatieven. Dit rapport is de...
Meer dan twee derde van de ouders is erg tevreden over het overbrengen van de lesstof door de juf of meester. Meer dan de helft (53 procent) van de ouders weet echter niet goed wat die lesstof precies inhoudt en hoe zij daarbij kunnen ondersteunen....
Jonge kinderen met overgewicht worden niet alleen vaker gepest, zij pesten juist ook zelf andere kinderen. Vooral jongens gooien op jonge leeftijd hun gewicht fysiek in de strijd. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC en de GGD. Het onderzoek...
UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, roept op om zo snel mogelijk grootschalig CO2-metingen te laten uitvoeren op scholen om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren. Dit stelt de installateursvereniging naar...
Vroege achterstanden in executieve functies (onder andere instructies onthouden en opdrachten uitvoeren) hebben niet noodzakelijk gevolgen voor leren lezen en rekenen in groep 3. Wel is er hoogstwaarschijnlijk een causaal verband tussen executieve...
De eerste lichting net afgestudeerde leraren gaat in september aan de slag als junior-leraar op verschillende basisscholen en middelbare scholen in Amsterdam. Om leraren een betere start te laten maken begint de Hogeschool van Amsterdam dit...
Zo’n 45 leraren mogen hun idee om het onderwijs op hun school te vernieuwen of te verbeteren in praktijk gaan brengen. De leraren krijgen extra geld en ondersteuning om hun plannen dit schooljaar in gang te zetten. Het beste idee komt in...
Schoolbesturen zijn over een paar jaar niet meer verplicht zich bij het Vervangingsfonds (Vf) aan te sluiten. Dit besluit heeft het Vf genomen op basis van een advies van de sociale partners. Het nieuwe stelsel sluit meer aan bij de eigen...
Autisme of een daaraan verwante stoornis komt volgens de ouders bij bijna 3 procent van de kinderen voor. Het komt twee keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Jongens worden dan ook vier keer zo vaak behandeld als meisjes. Ruim een kwart van...
In de cao is afgesproken dat schoolleiders in het primair onderwijs zich blijven professionaliseren en dit aantonen door zich te registreren in het Schoolleidersregister PO. Vervolgens werken ze iedere vier jaar toe naar herregistratie. De manier...
Leerlingen die veel bewegen presteren beter op taken waarbij ze zich goed moeten concentreren en niet laten afleiden. Recent onderzoek van de Open Universiteit bevestigt het verband tussen lichamelijke activiteit en schoolprestaties. Wel is...
Makers van apps letten te weinig op de privacy van kinderen en gaan onzorgvuldig om met persoonsgegevens. Vier van de tien apps versturen gegevens onversleuteld en dus onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Mijn Kind Online, het kenniscentrum...

Thema - Sociale veiligheid

Het pestprobleem moet grondig worden aangepakt en het is goed dat de vele antipestaanpakken kritisch worden beoordeeld: daar is iedereen het over eens. Maar moet je scholen verplichten te kiezen uit het lijstje goedgekeurde...
Een sociaal veilig klimaat is nodig om goed te kunnen leren. Dat geldt voor alle leerlingen. Maar het geldt nog meer voor leerlingen die door hun seksuele voorkeur of genderidentiteit afwijken van de groep. Begin juli werd het COC, de Nederlandse...
Het is lastig om zicht te houden op de online veiligheid van leerlingen. Sommige scholen nemen geen verantwoordelijkheid voor digitaal pesten, en duiken ervoor weg. Niet nodig, vinden experts en ervaringsdeskundigen. “De essentie van pesten is...

Verder in dit nummer

De politiek in Nederland is in mijn ogen buitengewoon sterk in het roepen om generieke oplossingen voor extremen – ‘dit mag nooit meer gebeuren’ – en in het roepen om antwoorden voordat iets een probleem...
Een educatieve reis naar de Italiaanse regio Abruzzo met een intensief programma langs scholen om te zien hoe Italiaanse collega-schoolleiders omgaan met inclusief onderwijs, een fenomeen dat de Italianen al jarenlang kennen. De...
PCB De Klokbeker is de eerste en tot nu toe enige ISO-gecertificeerde basisschool van Nederland. Schoolleider André Guijs hoopt dat dat verandert. “ISO is een prachtig instrument om de kwaliteit van de organisatie te ...

Iedere maand

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Hoe breng je beleid voor (sociale) veiligheid in de school tot leven? Het...

Boekbespreking

Boekbespreking van Jezelf zijn – Over autonomie in het onderwijs, Dolf van den Berg, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2014 Het gebeurt niet vaak dat een managementboek op hoogglanspapier verschijnt. Het blijkt nodig te zijn om de...

Van de AVS

BNR Nieuwsradio vroeg zich op 7 juli af of scholen tijdens het WK leerlingen en werknemers vrij zouden moeten geven of accepteren dat ze later op school komen door de (soms) late wedstrijdtijden. AVS-voorzitter Van Haren gaf aan dat...

Goed onderwijsbestuur

Veel organisaties, zoals de overheid, hanteren een klokkenluidersregeling. Vreemd genoeg lijkt het alsof de sector onderwijs wat achter de ontwikkelingen aanloopt. De Vrije Universiteit Amsterdam deed, in opdracht van het Bureau...

Passend onderwijs

De Wet Passend onderwijs schrijft voor dat elk samenwerkingsverband een adviescommissie moet hebben die het bestuur adviseert over het bezwaarschrift dat tegen de toelaatbaarheidsbeslissing van het samenwerkingsverband...

Politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Roelof Bisschop, woordvoerder onderwijs voor de SGP in de Tweede Kamer. Een dirigent die zijn orkestleden precies ...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.