Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 8 (2013-2014)

Actueel

Hoe kunnen we anticiperen op de bevolkingskrimp in sommige regio’s? Hoe behouden we onderwijskwaliteit en geven we samenwerking vorm? In het debat tijdens Onderwijspoort KRIMP - dat de AVS samen met de VO-raad en de PO-Raad op woensdag 2 april...
Leerwinst en toegevoegde waarde zijn waardevolle instrumenten voor scholen om hun onderwijs te verbeteren. Als algemeen oordeel over de kwaliteit van de school is toegevoegde waarde echter níet geschikt. Dat stelt de Onderwijsraad in het...
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft een handboek beschikbaar gesteld met informatie over de veranderingen in het uitwisselen van leerlinggegevens in verband met Passend onderwijs en de wet Kwaliteit vso. Met de invoering van Passend...
De ‘Regeling personele bekostiging bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in schooljaar 2014/2015’ is bekend. De belangrijkste inhoudelijke wijziging ten opzichte van de regeling in voorgaande...
Kleuters zijn gefascineerd door wetenschap en techniek. Ze bestoken volwassenen met waaromvragen. De context, zoals de inrichting van de taak of het soort objecten dat gebruikt wordt, speelt een belangrijke rol bij prestaties van kleuters. Dit...
De sectorplannen voor het basisonderwijs en de ict-sector zijn goedgekeurd. Voor het onderwijsplan wordt elf miljoen euro uitgetrokken, waarmee de sector ontslag van leerkrachten kan voorkomen en jonge leerkrachten kan aantrekken.  Met het...
Dit jaar is het nog tot en met 31 mei mogelijk een Lerarenbeurs voor een bachelor- of masterstudie aan te vragen. Ook zijn er promotiebeurzen voor leraren beschikbaar. De promotiebeurs stelt een leraar in staat om onderzoek te doen voor een...
Professionalisering van je team en jezelf wordt algemeen gezien als essentieel voor kwalitatief goed onderwijs. Toch geeft één op de vijf schooldirecteuren aan geen actief beleid te voeren op professionalisering. Dat blijkt uit een...
Het hervatte overleg tussen de AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad om te komen tot een nieuwe CAO PO is in een cruciale fase beland. Op 11 april zijn de partijen bijeen geweest om te spreken over de voortgang. De vakbonden hebben hun eerder...
De schoolleider maakt het verschil, constateert de inspectie in ‘De staat van het onderwijs’, het Onderwijsverslag over schooljaar 2012/2013. Passend onderwijs staat dan nog onvoldoende op de rails en bij het opbrengstgericht werken is (...

Iedere maand

Michael Fullan was onlangs in ons land voor een reeks lezingen ter promotie van zijn nieuwe boek ‘Stratosphere – de verbindende kracht van technologie, pedagogie en veranderkunde’. De beroemde Canadese socioloog schrijft in dit...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Welke bedragen zijn beschikbaar voor de directievoering?

Bij de AVS Helpdesk komen regelmatig vragen binnen over de bekostiging van de directievoering. Er is inderdaad veel onduidelijkheid over de beschikbare bedragen voor hiervoor. Hieronder alle beschikbare middelen voor de directievoering op een rijtje:

Normbedrag directeur
basisonderwijs: € 74.893,14
speciaal basisonderwijs: € 80.748,39
speciaal (voortgezet) onderwijs: € 80.737,15

Toeslagen directie
• basisonderwijs:
basisonderwijs:
< 97 leerlingen € 19.677,86
> 97 leerlingen € 36.791,72 (inclusief € 2.564 directietoeslag*)

• speciaal basisonderwijs:
< 99 leerlingen € 20.311,06
> 99 leerlingen € 38.241,12 (inclusief t 2.381 directietoeslag*)

• speciaal (voortgezet) onderwijs:
so of vso 1 – 49 leerlingen € 22.437,09
so of vso 50 leerlingen of meer € 42.390,18

• so-vso:
1 – 49 leerlingen € 42.390,18
50 leerlingen of meer € 62.343,27

• MG (meervoudig gehandicapt) so of vso:
1 – 49 leerlingen € 42.390,18
50 leerlingen of meer € 42.390,18

• MG so-vso:
1 – 49 leerlingen € 42.390,18
50 leerlingen of meer € 62.343,27

In deze bedragen is de directietoeslag van € 2.484* verwerkt.

Kleine scholentoeslag (basisonderwijs)
De kleine scholentoeslag is primair ingevoerd om onder andere de ambulante tijd voor de directie van kleine scholen te bekostigen. De bekostiging is afhankelijk van het aantal leerlingen. Het maximum aantal leerlingen voor de toeslag is 145. De vergoeding bedraagt het bedrag dat gelijk is aan de uitkomst van de berekening:
€ 11.050,84 minus (het aantal leerlingen vermenigvuldigd met € 76,23).

Convenant beloning schoolleider primair onderwijs
In 2004 is het Convenant schoolleiding afgesloten. Voor scholen met minder dan 195 leerlingen wordt jaarlijks een bedrag via het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid beschikbaar gesteld. Voor 2013/2014 is het bedrag t 4.896.
* Zie artikel 6.29a in de CAO PO 2013.

 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.