Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 6 (2013-2014)

Kaderspel

Het kan raar lopen in politiek Nederland.

Actueel

Maximaal vijftien scholen experimenteren vanaf volgend schooljaar met flexibele onderwijstijd. Dat heeft staatssecretaris onlangs voorgesteld aan de Tweede Kamer. Uit het experiment moet blijken of flexibele onderwijstijd ertoe kan bijdragen dat de...
Kinderen met ADHD of ASS gaan met een 'rugzakje' in het reguliere onderwijs evenveel vooruit in gedrag en leerprestaties als in het speciaal onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek waarop Regina Stoutjesdijk medio januari promoveerde aan de...
De staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, vindt dat kleine scholen die met sluiting worden bedreigd, moeten samenwerken met andere scholen uit de regio. Een coöperatie met een school uit een heel ander deel van het land, vindt hij geen...
Vanwege wetswijzigingen en het streven om de verordening te vereenvoudigen, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de modelverordening leerlingenvervoer gewijzigd. De wetswijzigingen hebben te maken met de start van Passend...
Schoolbesturen kunnen tot en met 17 maart 2014 een klein of groter deelplan voor het sectorplan ‘Regio aan zet’ bij het Arbeidsmarktplatform PO indienen. Het arbeidsmarktfonds bundelt vervolgens de deelplannen om bij het ministerie van...
Om de nieuwe herregistratiecriteria aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen en uitdagingen die van invloed zijn op het werk van de schoolleider, initieert het Schoolleidersregister PO verschillende klankbordgroepen. In verschillende...
Het aantal nieuwe studenten dat zich dit schooljaar heeft inschreven voor de pabo is gestegen. Dat is een opvallende kentering, omdat het aantal pabo-studenten vanaf 2005 jaarlijks afnam. Dat blijkt uit de instroomcijfers van de Vereniging...
Staatssecretaris Dekker herkent het beeld niet dat CNV Onderwijs medio december 2013 schetste dat ouder onderwijspersoneel steeds vaker te maken krijgt met conflict- en ontslagsituaties. “We hebben geen reden om aan te nemen dat oudere leraren...
Kwalitatief goede gebouwen trekken niet meer leerlingen. Veel belangrijker zijn de onderwijskwaliteit, de sfeer en het (eerste) contact met ouders. Dat blijkt uit onderzoek in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Stadsdeel Nieuw-West...
De invoering van de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) heeft een negatief effect gehad op de onderwijsprestaties van leerlingen in groep 8 van (zeer) zwakke basisscholen. Het beleid heeft geleid tot een daling van de Citoscores met 1,7...
Vanaf nu is het mogelijk om assessments te laten beoordelen. Het gaat hierbij om assessments waarmee getoetst wordt of schoolleiders beschikken over de competenties zoals deze zijn beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair...
Nederland heeft zich als kennissamenleving de afgelopen jaren aantoonbaar ontwikkeld, maar moet harder aanpakken om de concurrentie bij te houden. Dat blijkt uit de derde voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020. De...
Dit jaar zullen minder scholen meedoen aan de Koningsspelen dan vorig jaar, toen het evenement voor het eerst werd georganiseerd. In totaal doen dit jaar 5.273 basisscholen mee aan de Koningsspelen. Dat zijn meer dan 1 miljoen kinderen, maar toch...
Komend voorjaar wordt een nieuwe meting gehouden van de tweejaarlijkse digitale monitor over sociale veiligheid in en rond scholen, kortweg de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor wordt in opdracht van OCW opgesteld door onderzoeksbureau...
De belangstelling voor Onderwijs voor een nieuwe tijd (O4NT) groeit. In januari hebben zich weer scholen aangesloten, onder andere in Maastricht en Almere.  Begin volgend schooljaar zijn er naar verwachting meer dan twintig O4NT-scholen,...
Het antipestprogramma KiVa is door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als goed onderbouwd. KiVa is een Fins preventief antipestprogramma voor het basisonderwijs dat de kracht van de groep gebruikt om pestproblemen op te lossen....
Om de Friese taal te bevorderen wil staatssecretaris Dekker (Onderwijs) de provincie Friesland voortaan zelf de kerndoelen voor het taalonderwijs laten vaststellen. De Kamer stemde begin februari in met het voorstel. Op basisscholen en middelbare...
De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn in volle gang. De sociale partners, de AVS en andere vakbonden en de PO-Raad buigen zich deze weken als eerste over het dossier duurzame inzetbaarheid. In dit dossier werkt...
De verplichte maatschappelijke stage voor scholieren in het voortgezet onderwijs die drie jaar geleden werd ingevoerd, wordt weer afgeschaft. Na een debat op 4 februari bleek een meerderheid van de Tweede Kamer voor een vrijwillig karakter van de...

Thema -

‘Ik spreek je aan als persoon, als professional, als wereldverbeteraar.’ Dat schrijft Marcel van Herpen in zijn manifest ‘Ik, de leraar’. En: ‘Ik, de leraar...ben jij! Ook als je schoolleider bent’. Een interview...
Ondanks alle hervormingen van de afgelopen decennia om het Nederlandse onderwijs te verbeteren, blijft de kwaliteit veelal op hetzelfde niveau steken. Stichting leerKRACHT ontwikkelde een transformatieprogramma waarmee scholen hun onderwijs zelf...
Gespreid leiderschap is een werkwijze waarbij de verantwoordelijkheid mede bij het team komt te liggen. Wie de beslissingen neemt, dat wisselt per situatie en onderwerp. Deze vorm van leiderschap levert meer ruimte en invloed op voor leerkrachten en...

Verder in dit nummer

Nu de meeste samenwerkingsverbanden in de steigers staan, is het tijd voor de vormgeving van Passend onderwijs. Hoe worden de middelen verdeeld, hoe ziet de ondersteuning eruit, wat betekent zorgplicht in de praktijk? Veel is nog onduidelijk, de...
Hoeveel leerkrachten hebben we de komende jaren nodig, en met welke competenties? Die vraag is urgent in krimpregio’s, maar relevant voor elk schoolbestuur. Strategische personeelsplanning helpt scholen om toekomstbestendig te worden en jong...

Iedere maand

In de Wet Passend onderwijs is op onderdelen de opdracht of de mogelijkheid gecreëerd om nadere voorschriften te geven. Eén daarvan zijn de voorwaarden waaraan het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor leerlingen in het basisonderwijs moet...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Michel Rog, woordvoerder Onderwijs namens het CDA in de Tweede Kamer.   De afgelopen weken stond het basisonderwijs weer...
Jos Hagens bespreekt 'Oorsprong – de innerlijke weg naar kennis’ van Joseph Jaworski Joseph Jaworski maakt deel uit van de Society for Organizational Learning (SOL) met onder anderen Peter Senge, Otto Scharmer en Betty Sue...

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Op kbs De Bussel in Vlijmen ondersteunen ouders hun eigen kind bij het leren van...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.