Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 4 (2013-2014)

Kaderspel

De Europese Schoolleidersorganisatie ESHA zette onlangs een groot onderzoek uit onder meer dan 20.000 schoolleiders in Europa, waarbij zij vooral geïnteresseerd was in of en hoe gespreid leiderschap in de praktijk wordt gebracht.

Actueel

Met de foto ‘Met ons klassie in het kassie!!!’ heeft groep 6a van basisschool De Achtsprong uit De Lier de eerste prijs in de wacht gesleept van de fotowedstrijd ‘De gezondste foto van Nederland’. Groep 6a kan nu aan de slag...
Meer dan de helft van de scholen besteedt geen aandacht aan kindermishandeling. En dat terwijl jongeren leraren een grote rol toebedelen bij zowel het signaleren van als ingrijpen bij kindermishandeling. Dat blijkt uit het NJR Panelonderzoek ‘...
Scholen ruimen te weinig tijd in voor gym en er staan te weinig vakleerkrachten in het gymlokaal op de basisschool. Dat blijkt uit de nulmeting bewegingsonderwijs die staatssecretaris Dekker heeft gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De...
Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel om eindtoetsen voor taal en rekenen in te voeren voor alle leerlingen van basisscholen, worden bepaalde onderdelen verder uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), het Toetsbesluit...
De onderwijsinspectie zal basisscholen niet langer beoordelen op de aan- of afwezigheid van een kleutertoets. De Tweede Kamer besloot al eerder dat de inspectie niet langer een onafhankelijke toets voor taal en rekenen in de kleutergroepen via...
Basisscholen zijn het schooljaar 2013/2014 begonnen met ruim 21.000 leerlingen minder dan in het vorige schooljaar. Dat is een daling van 1,4 procent. Dat blijkt uit cijfers van DUO. Het leerlingaantal in het speciaal basisonderwijs daalt nog...
Schoolleiders die inzicht willen in de eigen werksituatie en de competenties die nodig zijn om de eigen ambities waar te maken, kunnen hiervoor gebruikmaken van een nieuw instrument: ‘Beroepsprofiel’. Het door Schoolleidersregister PO...
De Nederlandse overheid is niet verplicht allochtone kinderen op de basisschool les te geven in hun moedertaal. Dat heeft de rechtbank Den Haag beslist in een rechtszaak die een aantal Turkse belangenorganisaties had aangespannen. De Turkse...
Naar schatting hebben ongeveer achthonderd van de bijna zevenduizend basisscholen in Nederland zonnepanelen op het dak. Vier op de vijf scholen van deze groep met zonnepanelen zouden andere scholen aanraden ook de stap te zetten. Dat blijkt uit...
Op 11 november 2013 hebben de vakbonden, de PO-Raad en staatssecretaris Dekker een overeenkomst getekend. Deze overeenkomst zorgt er voor dat de vakbonden en de PO-Raad met ingang van 1 januari 2014 niet alleen over de secundaire maar ook over de...
De Stichting Voor Werkende Ouders (VWO) pleitte recentelijk voor een betere werk- en gezinbalans tijdens de bijeenkomst Arbeid en Zorg van de ministeries van SZW, OCW en VWS. Volgens de stichting begint de tijd echt te dringen om met goede...
Meer dan 40.000 mensen hebben online een handtekening gezet onder de petitie tegen volle schoolklassen. Hiermee is de Tweede Kamer verplicht het burgerinitiatief te behandelen van vakbond Leraren in Actie (LIA). De vakbond gaat de handtekeningen...
Van alle vormen van betrokkenheid van ouders bij de school, levert dat wat ouders thuis doen en laten rond school de grootste bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Aanzienlijk minder groot is het effect van ouderbetrokkenheid op school en het...
Steeds meer basisscholen en besturen zoeken de oplossingen voor het vervullen van vacatures dicht bij huis, binnen de eigen organisatie. Dit blijkt uit het jaarlijkse AVS-onderzoek naar vacatures en vervangingen. Dat scholen meer op hun...
Steeds meer ouders maken oneigenlijk gebruik van de mogelijkheid om zich te beroepen op richtingbezwaren om zo hun kinderen thuisonderwijs te kunnen geven. Dat staat in een advies van het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie (WBOM)...
Bij veel schooldirecteuren heerst nog onduidelijkheid over hun rol bij de invoering van Passend onderwijs. Dat blijkt uit een AVS-enquête naar de positie van de directeur in relatie tot de invoering van Passend onderwijs. Op het moment dat...

Iedere maand

Een van de belangrijkste onderdelen vanaf 1 augustus 2014 in de stelselwijziging Passend onderwijs is de zorgplicht. Er bestaat soms spraakverwarring over deze term. Zorgplicht is een – juridisch – begrip dat de verantwoordelijkheid voor...
Margreet Vendel bespreekt het boek ‘Door de bomen het bos zien’ van Jan Bommerez De vraagstukken van deze tijd laten zich niet oplossen met traditionele vormen van organiseren en bestaande managementmethoden en -technieken. Groeien en...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.