Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 6 (2012-2013)

Actueel

Ook dit jaar schreven zich weer minder studenten in voor de opleiding tot leerkracht in het basisonderwijs. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal studenten dat koos voor een pedagogische hbo-opleiding met 7,3 procent gedaald. Dat blijkt uit...
De verlaging van de pensioenen die ABP in 2012 al aankondigde, gaat definitief door. Dat betekent dat de pensioenen van alle deelnemers op 1 april aanstaande met 0,5 procent worden verlaagd. Dit geldt zowel voor deelnemers die pensioen opbouwen...
Van de AVS-leden is 85 procent voor de technische aanpassingen van de huidige CAO PO en voor de afspraken over professionalisering en verplichte registratie van schoolleiders, blijkt uit de onlangs gehouden ledenraadpleging. De AVS-leden...
Basisschool De Kerneel in Nederweert is een eigen nieuwszender gestart. Het ‘Kerneel Journaal’ wordt gemaakt met behulp van Douwe Egberts Nederland. De koffiebrander verlootte onder bedrijven en instellingen eenmalig gebruik van de...
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs is van mening dat er betere waarborgen voor scholen en leerlingen worden gecreëerd als er een centrale eindtoets komt die onder publieke verantwoordelijkheid wordt gebracht. Dit zei hij naar aanleiding van...
De Wet BIO heeft veel aandacht gegenereerd voor de competenties van leerkrachten en de gesprekkencyclus. Voor schoolleiders is zo’n wet er niet. Uit een laatste onderzoek onder de vlag van de NSA - per 1 januari 2013 overgegaan in...
Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan meer bewegen, maar de sociale omgeving van het kind steunt het kind veel te weinig hierin. Dit blijkt uit de TNO Monitor Convenant Gezond Gewicht 2012. Paul Rosenmöller, voorzitter van het Convenant...
Het reken- en wiskundeniveau van kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs is gelijk gebleven. Dat blijkt uit peilingsonderzoek van Cito, uitgevoerd in 2011. De basisschoolleerlingen werden getoetst op de onderdelen getallen en bewerkingen,...
Te veel leerkrachten voldoen niet aan de bevoegdheidseisen of bekwaamheidseisen voor het vak dat zij geven, stelt Tweede Kamerlid voor de PvdA Mohammed Mohandis. “Van sommigen vraag ik me af hoe ze ooit leerkracht zijn geworden.”...
Scholen die samenwerken met een lokale sport- of beweegaanbieder kunnen tot 5 maart 2013 de Sportimpuls aanvragen. De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sportverenigingen of  sportclubs helpt bij het opzetten van activiteiten om...
De initiatiefgroep ‘Sterrenscholen’ heeft op 4 februari 2013 officieel een landelijke vereniging voor Sterrenscholen en integrale kindcentra opgericht onder de naam ‘Vereniging Ik Ook’. Flexibiliteit en maatwerk zijn de...
Passendonderwijs.nl is opnieuw gestructureerd en bevat nu onder andere een tool met de kengetallen van alle samenwerkingsverbanden. Een teller op de homepage houdt van dag tot dag bij hoeveel samenwerkingsverbanden er al zijn opgericht. Daarnaast...
"De verantwoordelijkheid voor het tegengaan van pesten ligt primair bij de scholen”, zegt staatssecretaris Dekker in antwoord op Kamervragen van Tweede Kamerleden Bergkamp (D66) en Smits (SP) over pesten bij kinderen van 4 tot 18 jaar...
De roep om een strengere opvoeding zwelt aan, maar toch streven ouders niet naar gehoorzaamheid bij hun kind. Sterker nog, ouders hechten nu nóg minder aan een gehoorzaam kind dan dertig jaar geleden, vlak na de flowerpowertijd. Dit blijkt...
Gezinnen met veel problemen maken in ruim de helft van de gevallen geen gebruik van tweedelijns jeugdzorg en een deel van de gezinnen met relatief weinig problemen juist wel, blijkt uit een representatieve steekproef onder meer dan 25.000 ouders van...
Een voorhoede van 31 basisscholen en 21 scholen in het voortgezet onderwijs mogen zich als eerste ‘excellent’ noemen. Staatssecretaris Dekker reikte op 4 februari de predicaten Excellente School 2012 uit, tijdens een feestelijke...

Iedere maand

Jacqueline Kenter bespreekt 'De Strateeg, een nieuwe visie op leiderschap en strategie' van Cynthia Montgomery Cynthia Montgomery, hoogleraar aan de Harvard Business School, wil leiders een nieuwe kijk geven op strategie. Vooral de manier...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.