Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 5 (2012-2013)

Kaderspel

Het nieuwe kabinet heeft het professionaliseren van schoolleiders hoog op de
agenda gezet. Vanaf 1 januari 2013 investeert de overheid 22,5 miljoen in het
verbeteren van de kwaliteit van het leiderschap in de school. Vanaf komend

Actueel

Nieuw in de gemeente Den Haag is dat ouders vanaf dit kalenderjaar hun kinderen pas vanaf de eerste verjaardag in kunnen schrijven voor de door hun gewenste basisschool en dat ze dit op maar één school mogen doen. Doel van de gemeente...
Met de invoering van Passend onderwijs gaan schoolbesturen samenwerken in geografisch afgebakende samenwerkingsverbanden. Doel is dat de scholen binnen de samenwerkingsverbanden ervoor zorgen dat alle leerlingen een passende plek krijgen, zodat er...
Van januari tot en met maart 2013 kunnen bevoegde leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo een Promotiebeurs aanvragen voor het verrichten van promotieonderzoek dat uitmondt in een proefschrift. Geselecteerde leerkrachten...
Basisscholen, scholen in het voortgezet onderwijs en de mbo-scholen besteden steeds meer aandacht aan taal- en rekenonderwijs. Tegelijkertijd blijkt dat scholen en leerlingen in het vo en mbo meer tijd nodig hebben om zich goed te kunnen...

Thema -

Schoolbesturen in het funderend onderwijs stonden in 2011 opnieuw in de rode cijfers. Het basisonderwijs stond 103 miljoen in de min, het voortgezet onderwijs 66 miljoen. Wel is er sprake van een licht herstel ten opzichte van 2010. Dat blijkt uit...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.