Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 3 (2012-2013)

Kaderspel

Ik heb dit keer tot de uiterste deadline van Kader Primair gewacht in de hoop nog iets mee te kunnen nemen van de nieuwe voornemens van het 2e kabinet Rutte. Maar helaas, dat is me niet gegund.

Actueel

Het gaat over het algemeen goed met het sociale functioneren van Nederlandse leerlingen. Voor de meeste leerlingen lijkt het laatste leerjaar van het basisonderwijs in sociaal opzicht een probleemloze periode. Dit geldt echter niet voor alle...
De prestaties van onderwijs in Nederland zijn internationaal gezien bovengemiddeld, maar lijken te stagneren. Met name de beste leerlingen blijven achter en de kwaliteit van leerkrachten laat te wensen over. Dit blijkt uit de publicatie ‘...
“Nederland heeft goed onderwijs, maar onze ambitie reikt verder.” Met die woorden presenteerde de Stichting van het Onderwijs onlangs haar agenda voor professionele ontwikkeling in de onderwijssector voor de periode tussen 2012 en 2017...
De kennisbank van Ruimte-OK, het nieuwe aanspreekpunt voor scholen, kinderopvang en gemeenten die meer grip op ruimtevraagstukken willen krijgen, is tot 1 januari 2013 in opbouw. Tot die tijd kan iedereen vrij een kijkje nemen en informatie delen....
Ruim een derde van het onderwijsondersteunend personeel in het primair en voortgezet onderwijs heeft te maken met fysieke agressie van leerlingen. Dit blijkt uit onderzoek van CNV Onderwijs onder zo’n duizend medewerkers. CNV Onderwijs...
Het ziet er naar uit dat de voorgenomen verlaging van de pensioenen dichterbij komt. Dat zegt Henk Brouwer, bestuursvoorzitter van het ABP, pensioenfonds voor overheid en onderwijs. De dekkingsgraad is, ondanks een stijging van 90 naar 97...
Recentelijk presenteerde het Cito nieuwe ideeën voor de afname van de Cito Eindtoets in 2014. Het komt er op neer dat vanaf 2014 het Cito twee niveaus in de eindtoets aanbrengt: één voor leerlingen die naar het praktijkonderwijs/...
Iemand wordt niet zomaar meer schooldirecteur. Vacatures hebben duidelijke selectiecriteria waaraan een directeur moet voldoen. Voorop staat de bereidheid tot het volgen van de schoolleidersopleiding, gevolgd door ervaring in het onderwijs, een...
Het Europees Platform heeft de jaarlijkse eTwinning Prijs uitgereikt voor het beste eTwinning-project van het jaar 2012. eTwinning is een online community voor scholen die Europese samenwerking stimuleert met behulp van ict. In de categorie...

Thema -

Kunnen besturen zo groot worden dat ze in feite onbestuurbaar zijn, met alle financiële risico’s van dien? Is er een kantelpunt? Senior AVS-adviseur en financieel specialist John G. de Leeuw zoekt antwoorden op deze vragen en is sowieso...
Moet je als schoolbestuur de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie leggen, of ga je schooldirecteuren zoveel mogelijk ‘ontzorgen’ zodat ze zich kunnen concentreren op het onderwijskundig leiderschap? Kader Primair ging...

Iedere maand

De AVS verzorgt op de NOT, van 22 tot en met 26 januari 2013 in de Jaarbeurs in Utrecht, onder andere een sessie voor young professionals over toekomstgericht en visionair leiderschap. Leerkrachten met ambitie hebben zo hun ideeën over...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Waar moet ik als schoolleider rekening mee houden bij het invoeren van andere schooltijden?

Ingegeven vanuit maatschappelijke veranderingen is de afgelopen tijd de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs gestegen. De mogelijkheden voor het basisonderwijs liggen in verschillende schooltijdmodellen, waarbij ook de wet- en regelgeving een rol speelt. In de eerste plaats is de rol, positie en mening van de ouders van belang. De flexibilisering van de schooltijden geldt voor scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen en instellingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Scholen en schoolleiders moeten bij het invoeren van andere schooltijden rekening houden met zaken als (voldoende) onderwijstijd, werk- en rusttijden voor leerkrachten, overblijfmogelijkheden, de keuze van het schooltijdmodel en bijvoorbeeld de verplichte ouderenquête.

In aansluiting op deze aandachtspunten en vraagstukken heeft de AVS een publicatie samengesteld (verschijnt binnenkort) in het kader van invoering van andere schooltijden. Ter illustratie een weergave uit de publicatie:

Parttime leerkracht
Verandering van schooltijden kan gevolgen hebben voor leerkrachten die in deeltijd werken, omdat het aantal lesuren wijzigt ten opzichte van de ‘oude’ schooltijden. Het vijf-gelijke-dagenmodel heeft bijvoorbeeld meer uren op woensdag in vergelijking met de ‘oude’ situatie, waarin sprake is van een lesvrije woensdagmiddag. Immers, de woensdag is dan net zo lang als alle andere werkdagen van de week. Ook kan het gevolgen hebben als de school overgaat naar het vijf-gelijke-dagenmodel, waarbij gekozen wordt voor vijf lesuren per dag. De 940 lesuren worden in totaliteit – over een geheel schooljaar gezien – gemakkelijk gehaald, maar voor een individuele parttime leerkracht kan het uitmaken, omdat hij of zij korter werkt op de ‘lange’ dagen en langer werkt op de ‘korte’ woensdag. De werktijdfactor blijft echter ongewijzigd, ook als het aantal lesuren op een aantal dagen naar beneden wordt bijgesteld. Dit geldt voor elke ‘zittende’ leerkracht.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.