Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 7 (2011-2012)

Actueel

Wethouders van de 37 grootste gemeenten en minister Van Bijsterveldt hebben onlangs afspraken gemaakt om taalachterstand bij jonge kinderen in een vroeg stadium aan te pakken.De minister verdeelt de komende jaren extra geld over de G4 en G33 voor...
Deelnemende scholen hebben onlangs de uitslagen van de Citotoets ontvangen. In 2012 behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 536. Het best passende brugklastype bij deze score is gemengde/theoretische leerweg en havo. De adviezen op...
Via het driejarige programma School aan Zet kunnen schoolbesturen en scholen kosteloos advies krijgen om in beeld te brengen wat er nodig is om de kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs verder te verbeteren.Po- en vo-besturen bepalen zelf hoe...
Minister van Bijsterveldt heeft in een beleidsreactie nuanceringen aangebracht bij het omstreden SCPrapport ‘Waar voor ons belastinggeld?’, waarin gesteld wordt dat de kosten per leerling zijn toegenomen, maar dat dit over het algemeen...
In september 2012 start Hogeschool Stenden met de specialisatie ‘Internationaal’ van de opleiding tot leraar basisonderwijs.De opleiding is geheel in het Engels en leidt op tot juf of meester op internationale en Nederlandse basisscholen...
Ondanks de massale staking, ludieke acties op veel scholen, ingezonden brieven, veel kritiek van de oppositiepartijen en ander protest is een meerderheid in de Tweede Kamer – PVV, VVD, CDA en SGP – ervan overtuigd dat Passend onderwijs...
In het kader van de Dag van de Leraar wordt ook in 2012 weer de verkiezing Leraar van het Jaar georganiseerd. Tot en met vrijdag 13 april kan iedereen zijn of haar favoriete leerkracht aanmelden voor de titel.Naast leerkrachten, schoolleiders,...
In het kader van de Dag van de Leraar wordt ook in 2012 weer de verkiezing Leraar van het Jaar georganiseerd. Tot en met vrijdag 13 april kan iedereen zijn of haar favoriete leerkracht aanmelden voor de titel.Naast leerkrachten, schoolleiders,...
Van de leerkrachten in het primair onderwijs ervaart 84 procent de werkdruk als hoog of zelfs zeer hoog, van de leerkrachten in het voortgezet onderwijs 78 procent. Vier op de tien leerkrachten vindt de eigen werkdruk niet acceptabel.Met name...
De dynamiek op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs is beperkt. De meeste medewerkers blijven in de sector werken: ze willen graag dichtbij huis een baan en een vast team. De sector biedt ruimte om werk en zorg goed met elkaar te combineren en...
Met drie buitenlandse onderwijsgoeroes kende het AVS-congres 2012 een stevige internationale poot. Voor ruim duizend belangstellenden werd op 16 maart het thema ‘Leren leiden, Leidend leren’ vanuit diverse invalshoeken belicht. Voor het...
In het voorjaar van 2012 werken de vier organisaties AVS, AOb, CNVO en PO Raad aan de komst van een onafhankelijke registerorganisatie voor schoolleiders in het primair onderwijs. Daarbij wordt voortgebouwd op de ervaring en kennis die is opgebouwd...

Verder in dit nummer

In de onderwijswereld zie je op het gebied van sociale media vooral lokale en individuele experimenten ontstaan vanuit nieuwsgierigheid, maar structurele toepassingen blijven vaak uit. “Als 2 procent van de scholen actief gebruik maakt van...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Wanneer vindt Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) plaats?

Bij krimp van het leerlingenaantal, om bedrijfseconomische redenen of het fuseren van scholen kan dit gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Hierbij is van belang welk beleid het bestuur voert: ontslagbeleid of werkgelegenheidsbeleid.
Bij ontslagbeleid kan eerst op schoolsoort (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs) gekeken worden. Ontstaan er grote problemen, dan kan er DGO gevoerd worden.
Bij werkgelegenheidsbeleid geldt dat het bestuur zich heeft geconformeerd aan de afspraak om werkgelegenheid te garanderen. Dat wil zeggen: ieder personeelslid binnenboord houden. Gaat dat door omstandigheden niet lukken, dan moet de werkgelegenheidsgarantie worden opgeheven en dient het schoolbestuur hierover Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) te voeren. Hiervoor moeten de vakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief en FvOv uitgenodigd worden.
Tijdens het DGO beschrijft het bestuur de problemen en wordt bepaald of er een sociaal plan moet komen. Is dat het geval, dan wordt dit opgesteld in verschillende fases. De eerste fase is de vrijwillige fase. Namens het bestuur worden middelen beschikbaar gesteld om reductie van het personeelsbestand te bewerkstelligen. Als het eindresultaat niet het gewenste effect heeft, dan worden afspraken gemaakt in gedwongen fasen. Het voeren van DGO is een voorwaarde van het Participatiefonds als bij werkgelegenheidsbeleid ontslagen gaan vallen.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.