Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 2 (2011-2012)

Actueel

Het is de bedoeling dat de drie diensten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), te weten de Arbeidsinspectie, Inspectie Werk en...
Door de vergrijzing van het personeelsbestand, neemt het aantal personen dat recht heeft op BAPO toe. Het BAPO-gebruik - in fte - is in 2010 in het...
Binnen zowel het basis- als het voortgezet onderwijs is het percentage afgestudeerden dat direct na het afstuderen een baan binnen het onderwijs vindt,...
Het Kohnstamm Instituut heeft verkennend onderzoek gedaan naar indicatoren voor het ontwikkelingsperspectief en uitstroomniveau voor het speciaal...
Germ de Vries van de Burgerschool in Dokkum heeft op 28 september de zilveren Schoolleider van het Jaar-Pluim 2011 uitgereikt gekregen. Dit gebeurde...
De Commissie Testaangelegenheden (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft de Cito-toetsen voor speciale leerlingen...
De herberekening van de groeibekostiging 2010/2011 is uitgesteld tot het eind van het jaar. Bij een groot aantal scholen zijn mogelijk onvolkomenheden...
Ict maakt het onderwijs effi ciënter, effectiever en aantrekkelijker, maar de aanschaf van computers of digiborden leidt niet zonder meer tot...
"Iedereen heeft heel goed meegedacht over Passend onderwijs", zegt onderzoeksjournalist Jelle van der Meer, "besturen, raden en...
De gemeente Rotterdam en het rijk gaan gezamenlijk proberen volgens een Amerikaanse aanpak de problemen in achterstandwijken in Rotterdam-Zuid op te...
De leerlingenmobiliteit in het kader van internationaliseringsprogramma´s, daalde in 2009/2010 met 17 procent. De...
Voor 2012 heeft de regering diverse belastingmaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen hebben gevolgen voor het spaarloon en de Levensloopregeling. Het spaarverlof wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. Vanaf deze datum is het niet meer mogelijk om...
"We kunnen met drie arbeidsplaatsen minder toe als we niet meer met de gemeente hoeven te communiceren over huisvesting", zegt Huub van Blijswijk van...
Onderwijswoordvoerder Ton Elias van de VVD wil voorkomen dat slechte bestuurders keer op keer nieuwe scholen kunnen stichten. In Kamervragen verzoekt hij de minister van Onderwijs een einde te maken aan het misbruik van de onderwijsvrijheid.Minister...
Met name de onderwijsarbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs moet op korte termijn eerst nog door een dal voordat het evenwicht in zicht komt, blijkt uit de nota Werken in het Onderwijs 2012. In het primair onderwijs worden op korte termijn geen...
Leerlingen hebben op het einde van de basisschool te weinig kennis van biologie, voeding en gezondheid. Dit blijkt uit peilingsonderzoek van Cito, uitgevoerd in 2010. Leerkrachten besteden 15 minuten per week minder aan biologie in de bovenbouw dan...
Rick Steur, hoofdinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs en de wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om het ongeoorloofd verzuim van leerlingen aan te pakken. Rotterdam is na Amsterdam en Den...
Het Europees Platform heeft op 5 oktober de jaarlijkse eTwinningprijs uitgereikt voor het beste eTwinningproject van 2011. eTwinning is de online community voor scholen die Europese samenwerking stimuleert met behulp van ict. In de categorie 4 tot...

Iedere maand

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Amsterdamse basisschool Samenspel geeft ‘rekentaal’ aan alle...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.