Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 1 (2011-2012)

Actueel

De Amsterdamse schoolbesturen voor primair onderwijs hebben onderwijsassistenten in het basisonderwijs laten toetsen op hun Nederlandse taalvaardigheid. Uit de eerste resultaten blijkt dat vooral de resultaten op het gebied van begrijpend lezen...
Autochtone ouders onderschrijven het belang van een multiculturele opvoeding, ruim de helft accepteert bijvoorbeeld een leerkracht met hoofddoek en ruim twee derde heeft er geen bezwaar tegen mee te doen aan het Suikerfeest. Maar tegelijkertijd...
In het educatieve landschap nemen onderwijswethouders een bijzondere positie in. Ze staan buiten de scholen, maar zijn wel een belangrijke gesprekspartner. Ze beheersen bepaalde geldstromen en proberen bij het bepalen van beleid ook andere...
Mensen die als kind arm waren, zijn dat nu als volwassene meestal niet. Maar armoede in de kindertijd verhoogt wel de kans op armoede als volwassene,...
De bekendheid van Wikiwijs is een jaar na lancering op niveau (48 procent), maar de waardering (6,5) vormt een aandachtspunt. Het gebruik van digitaal...
De arbeidsmarkt voor leerkrachten en onderwijsondersteuners in het primair onderwijs is, afgezien van duidelijke regionale...
De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) organiseert op woensdagmiddag 28 september aanstaande van half vier tot half zes in De...
Scholen die bezoek hebben gehad van de inspectie, beoordelen het inspectieonderzoek gemiddeld met een 7,5. Meer dan een op de vijf scholen is echter...
Voor alle bestuurlijke en institutionele fusies in het voortgezet (speciaal) onderwijs is vanaf 1 oktober 2011 goedkeuring van de minister...
Er komt een centrum dat zich richt op de verschillen tussen jongens en meisjes, dat praktijkonderzoek, wetenschap en beleid bundelt. Aanleiding tot de...
Dit schooljaar starten zeven basisscholen met het driejarige experiment ‘fl exibele onderwijstijd’ van het ministerie van OCW. Deze scholen krijgen de mogelijkheid om in overleg met ouders, kinderopvanginstellingen en het schoolpersoneel...
Onder het motto ‘van leraren, voor leraren en door leraren’ verenigen enkele beroepsverenigingen in het onderwijs zich in de Onderwijscoöperatie.Dit zijn de AOb, Beter Onderwijs Nederland, CMHF Onderwijs, CNV Onderwijs en Platform VVVO. De...
Door de invoering van de leerlinggegevens in het Basisregister Onderwijs (BRON) kunnen zich ook wijzigingen voordoen in het kader van de leerlinggebonden fi nanciering (LGF-budget). Daarom heeft DUO een herziene beschikking schooljaar 2010/2011 aan...
Leerlingen van de Almeerse particuliere school Bizzie Kids Basic gaan vanaf dit schooljaar verplicht een schooluniform dragen, berichten lokale media. De school zou het uniform invoeren vanwege de uitstraling en omdat kinderen dan minder gepest...
Een schoolleider uit de Amerikaanse stad Fresco doet tot 2015 vrijwillig afstand van een aanzienlijk deel van zijn salaris, meldt de televisiezender CBC.Larry Powell hoopt dat met deze besparing bezuinigingen op een aantal door hem in gang gezette...
Sociale vaardigheidstrainingen om agressief gedrag van kinderen in cluster 4 te verminderen, hebben lang niet altijd resultaat. Omdat scholen de training soms niet goed kunnen uitvoeren, maar ook omdat het effect van de training teniet wordt gedaan...
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft een uitspraak gedaan in een zaak over een jongen met een rugzakje die werd geweigerd door het Veluws College Walterbosch, een school voor voortgezet onderwijs. De CGB concludeert dat de school verboden...
Niet alleen autochtone ouders, maar ook allochtone middenklassegezinnen halen hun kinderen massaal weg uit de concentratiescholen in de Vlaamse steden. Ze wijken uit naar wittere scholen in de buitenwijken of naburige gemeenten. Dat meldt de Vlaamse...
Verschillende schoolbesturen hebben de minister benaderd met het verzoek uitstel te verlenen om aan de wettelijke bepaling te voldoen dat vóór 1 augustus 2011 onderscheid gemaakt moet worden tussen intern toezicht en het bestuur. Deze...

Verder in dit nummer

‘En wie gaat die nieuwe unit dan leiden?’ vroeg de directeur van Reed Business, toen Louise van Nispen het nieuwe organogram voor de event-unit presenteerde. ‘Eh, ik?’ was het enigszins aarzelende antwoord van Van Nispen. Zo...

Iedere maand

De AVS heeft er belang bij dat de persoonlijke gegevens, zoals e-mailadressen, van leden up to date zijn. Via Mijn AVS kunnen leden deze gegevens inzien, wijzigen en aanvullen. Bijvoorbeeld een nieuw adres na verhuizing, een nieuw telefoonnummer of...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.