Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 7 (2010-2011)

Actueel

Uitslag eerste kamerverkiezingen biedt lichtpuntjeEr is een kans dat de Eerste Kamer het plan van minister Van Bijsterveldt om 300 miljoen te...
Uit een spoeddebat over de uitspraak van minister Van Bijsterveldt dat ze niet langer vanuit Den Haag actief beleid wil voeren om scholen te mengen,...
De Inspectie van het Onderwijs past - naar aanleiding van het plan van minister Van Bijsterveldt om zeer zwakke scholen na één jaar al te kunnen sluiten...
De regel dat de bekostiging van een kleine basisschool wordt stopgezet als de school drie achtereenvolgende jaren onder de opheffi ngsnorm zit, wordt...
De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen van ABP stijgt per 1 april 2011 met 0,5 procent. De premieverhoging is een gevolg van de toegenomen levensverwachting, meldt het pensioenfonds.Uit deze nieuwe CBS-prognose blijkt dat Nederlanders...
Foto´s: Will Geurds ´De school heeft niet meer het octrooi op kennis´ Op het 16e AVS-congres werden twee sentimenten verenigd. Er was verontwaardiging en ongerustheid vanwege de bezuinigingen. Maar er werd ook vooruit...
Wegvallen subsidieDe toekomst van het Servicecentrum Scholenbouw (SCS) is uiterst onzeker. Dat zegt directeur Louk Heijnders in Cobouw. Aanleiding is het wegvallen van een half miljoen euro subsidie van minister De Jager (financiën) sinds begin dit...
De Onderwijsraad heeft begin maart het advies uitgebracht om op iedere school 5 procent excellente leerkrachten aan te wijzen die in aanmerking komen voor extra tijd en budget voor onderwijsontwikkeling en kwaliteitsbevordering. Deze excellente...
Gemeenten bezuinigen honderden miljoenen euro’s per jaar op onderhoud, renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen. De kwaliteit van de schoolgebouwen in ons land gaat daardoor hard achteruit. Dit concludeert RTL Nieuws na een steekproef onder bij de...
Een tijdige signalering en behandeling van een taalstoornis via systematische screenings op het consultatiebureau kan leiden tot een daling van 30 procent in het aantal kinderen op het speciaal onderwijs en tot betere taalvaardigheid. Daarmee zouden...
Onderwijsminister Van Bijsterveldt heeft naar aanleiding van Kamervragen antwoord gegeven op de vraag of een directeur van een school zijn of haar mening mag uiten over een politieke partij, bijvoorbeeld via een interne e-mail. De minister vindt het...
De regeling voor de Lerarenbeurs is op een paar fronten gewijzigd. Zo vervalt de voorwaarde dat een leerkracht minimaal een jaar in dienst moet zijn voordat hij of zij aanspraak kan maken op een Lerarenbeurs. Daarnaast gaat het ministerie van OCW...
Het ministerie van OCW heeft een overzicht van relevante belastingmaatregelen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap voor het jaar 2011 gepubliceerd. De publicatie bevat een beschrijving van fiscale regelingen voor...
Gecoachte schoolleiders zijn eerder ingewerkt en de kwaliteit van hun werk is hoger dan bij andere startende schoolleiders. Dit blijkt uit een proef met coaching voor en door schoolleiders in het basisonderwijs. Het was een van de initiatieven uit...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.