Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 2 (2010-2011)

Actueel

Bijna 25 procent van de schoolleiders geeft aan geen problemen te hebben met de uitvoering van het convenant Leerkracht van Nederland. Driekwart heeft...
Schaalpromotie nog nauwelijks aan orde in primair onderwijsIn de notitie `Verkenning cao-afspraken gesprekkencyclus´ analyseert het...
Eerste inventarisatie inkoopbeleid onderwijsinstellingenDUO en PIANOo (expertisecentrum aanbesteden) zijn een onderzoek gestart om inzicht te krijgen in...
Verplichte eindtoets; 300 miljoen minder voor Passend onderwijsVolgens het conceptregeerakkoord `Vrijheid en...
Rouvoet: `discretionaire bevoegdheid´ niet inzetten voor zwakke schoolEen meerderheid van de Tweede Kamer liet onlangs weten wel te voelen...
Geen persoonlijke gegevens verstrekkenHet komt regelmatig voor dat ABP-deelnemers gebeld worden door personen die zich ten onrechte voordoen als...
Belangenbehartiging speciaal onderwijs onder één dakDe PO-Raad, WEC-Raad en de Landelijke Clusterverenigingen 3 en 4 hebben een overeenkomst ondertekend. Doel is de belangenbehartiging voor het speciaal onderwijs onder te brengen bij de PO-Raad,...
‘We worden er leukere leerkrachten van’Dankzij unit-onderwijs kunnen medewerkers van SBO De Bolster in Wijchen hun talenten gerichter inzetten. Dat vergroot hun professionaliteit en werkplezier. Ook leerlingen en ouders profiteren daarvan.Tekst:...
Sinds het rapport LeerKracht uit 2007 hebben de Lerarenbeurs en inmiddels ook de functiemix hun intrede gedaan om de positie van leerkrachten te versterken. Ook wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de lerarenopleidingen. De vraag is of...
Zo’n drie jaar geleden startte basisschool Cunera in Castricum met het project ‘Optimaal speciaal’. Toen voor de vierde keer aan een leerling een rugzak werd toegekend voor Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ging de directie op zoek...
Altijd open en flexibele vakanties In Kindcentrum Het Vlechtwerk in Almere is eind september het innoverende concept Sterrenschool 2.0...
Pluim op de dag van de schoolleiderHet Onderwijsbureau Meppel riep de laatste woensdag van september dit jaar uit tot Dag van de Schoolleider. Het bureau reikte tijdens deze feestelijke dag de Schoolleider van het Jaar-Pluim uit aan Willem Wouda van...
Inspraak niet altijd formeel vastgelegdDe meerderheid van de leerkrachten in zowel po, vo, mbo als hbo ervaart de meeste zeggenschap binnen de muren van het klaslokaal. In het po ervaren veel leerkrachten ook een leidende rol als het gaat om het...
Direct baan voor vier dagen als lerarenondersteunerDe pabo-afdeling van de Hogeschool Rotterdam heeft in samenwerking met de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) dit studiejaar voor het eerst studenten geworven voor een speciale ‘...
Campagne ‘muziek telt!’ van startHet onderwijs is de beste plek om uitgebreid met muziek kennis te maken, vinden de initiatiefnemers van ‘Muziek telt!’, omdat het daar zonder financiële drempels alle kinderen bereikt. Muziek Centrum Nederland,...
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om per 1 augustus 2011 het fonds te moderniseren. De kern van de modernisering is om voor het ziekteverzuim een eigen risicoperiode in te voeren, gerelateerd aan de hoogte van de lumpsum.Er is...
Schoolleiders moeten verantwoording afleggen aan tenminste negen verschillende partijen. In die verantwoording zit overlap en inconsistentie, waardoor schoolleiders het hele schooljaar met administratieve lasten worden geconfronteerd. Eén...
Op 6 oktober jongstleden is de eerste digitale nieuwsbrief van het project Opbrengstgericht leiderschap verschenen. De bedoeling van deze, tweemaandelijkse, nieuwsbrief is de deelnemers aan het project te informeren over de stand van zaken, de...
Uitgangspunt: alles valt onder loon en is belastEind 2009 is de belastingwetgeving op diverse onderdelen aangepast. Eén van de maatregelen, waar ook scholen mee te maken krijgen, is de zogenoemde werkkostenregeling. Uitgangspunt is dat alle...

Thema -

Leerkrachten willen professionaliserenVeel leerkrachten kruipen zelf weer in de schoolbanken. Soms is de functiemix de aanleiding: meer kennis kan een hogere functie opleveren. Bij anderen geeft de Lerarenbeurs een extra zetje, of maakt de komst van...
Het team in positieEen team met een verkeerde focus, teveel ‘zwakke schakels’, of een conservatieve houding, kan in de problemen komen. Soms gebeurt dat heel duidelijk, doordat de inspectie de school het predicaat ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ geeft. Hoe...

Verder in dit nummer

In het advies ´Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool´ stelde de Onderwijsraad vlak voor de zomer voor om het basisonderwijs uit te breiden met...
Nederland steekt al jaren veel energie in het `mengen´ van scholen. Zwarte scholen associëren we met segregatie en gecumuleerde achterstand. Initiatieven...
Scholen en buurten kunnen bij een goede samenwerking allebei baat hebben. En daar hoef je volgens onderzoekers Ingrid de Moel en Jochum Deuten niet per se veel tijd of energie in te steken. “Het is vooral een kwestie van net even anders.”Tekst:...

Iedere maand

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Boris van der Ham, woordvoerder Onderwijs namens D66 in de Tweede Kamer.Even geleden was het weer zover: met mijn beste stropdas aan...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Op basisschool De Schalm in Tegelen gaan eerstejaars pabostudenten van de IDEE-...
Hoewel de samenleving - en dus ook het onderwijs - steeds meer multicultureel wordt, zijn schoolbesturen vaak nog eenzijdig samengesteld. Uit onderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO, 2007) bleek dat slechts 2,5 procent van de...

Vraag van de maand

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.
Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Mogen leerlingen onder schooltijd naar een fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog, rt´er (met een eigen praktijk), haptonoom, en dergelijke gaan? En/of mag de therapeut onder schooltijd binnen de school zijn diensten uitoefenen?

Artikel 41 lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO)/artikel 46 lid 2 Wet op de expertisecentra (WEC) biedt de mogelijkheid tot het verlenen van vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten door het bestuur. De vraag is echter of hieronder de activiteiten van een rt´er (met een eigen praktijk), fysiotherapeut, et cetera vallen. Alleen als de huisarts, specialist of kinderpsychiater nadrukkelijk een verklaring afgeeft van de medische of psychiatrische noodzakelijkheid van de behandeling, dan kunnen de activiteiten als vervangende activiteiten worden beschouwd en mag de leerling tijdens schooltijd aan de vervangende activiteiten meedoen. Leerlingen hebben recht op 1.000 uur onderwijs ( of varianten 880 uur/940 uur) per schooljaar en de inspectie zal altijd vragen naar deze onderwijstijd. De inhoud van dit artikel heeft betrekking op vervanging van de ene onderwijsactiviteit door een andere onderwijsactiviteit. Het gaat erom dat er een alternatief wordt geboden als aan een bepaalde les niet wordt deelgenomen. Logopedie tijdens de taallessen zou bijvoorbeeld mogelijk als vervanging kunnen gelden, maar daarbij rijst de vraag of de logopedist in dienst is van het bestuur of ingehuurd is. En of het bestuur beleid hierop gemaakt heeft. In die gevallen is het antwoord 'ja'.

Het antwoord is 'nee' als de logopedist een zelfstandige is (niet aansprakelijk te stellen want hij of zij heeft geen bestuursaanstelling c.q. bestuursbenoeming), dan zullen de activiteiten na schooltijd moeten plaatsvinden in de eigen praktijk van de therapeut.

Het is niet aan de ouders om te bepalen of hun zoon of dochter aan vervangende activiteiten voor de schoolactiviteiten mag deelnemen. Dit moet plaatsvinden in overleg met de directie van de school en is gebonden aan wet- en regelgeving.

Tot slot zijn er nog enkele bijkomende aandachtspunten:

  • heeft de school, of het bestuur, uitspraken gedaan over commercieel gebruik van het gebouw, over de inbreng van de commercie in het schoolactiviteitenplan?
  • is de gemeente op de hoogte in verband met onderhuur?
  • heeft de (G)MR met een en ander ingestemd?
  • als een leerling vrij wil hebben voor een middag of een dagdeel om onderzoek te doen, dan geldt genoemd wetsartikel niet.
Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

Meer veelgestelde vragen

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.