Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 1 (2010-2011)

Actueel

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) en TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zijn twee langlopende,...
Verzoek voortaan aan inspectieOp 1 juli 2010 zijn wijzigingen doorgevoerd om de administratieve belasting voor zowel scholen als inspectie effectiever te...
Oudervereniging balans wil af van vrijblijvende richtlijnenDe kwaliteit van het leerlingenvervoer is ver onder de maat, vindt Oudervereniging Balans...
Signaalgestuurd toezichtSinds 1 augustus 2010 houdt de Inspectie van het Onderwijs structureel toezicht op de kwaliteit van voor- en vroegscholen, als...
Vergroten pensioenbewustzijnDe Algemene Pensioen Groep (APG) en de Samenwerkende Centrales voor Overheid en Onderwijs (SCO) hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor 2011.APG maakt zich sterk voor een collectief en solidair...
Aanvragen vóór 1 oktober aanstaandeOp 1 augustus 2010 is de tweede ronde van de subsidieregeling Onderwijs Netwerk Ondernemen geopend. Voor deze...
Advies evaluatiecommissie passend onderwijs:Voor de zomervakantie heeft de Evaluatiecommissie Passend onderwijs (ECPO) haar...
Een jaar erbijSinds 2007 worden via de Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers vanuit het ministerie van OCW gelden beschikbaar...
Internationale dag van de vredeOp 21 september aanstaande is de Internationale Dag van de Vrede en vraagt War Child aandacht voor de miljoenen kinderen die in oorlog opgroeien.War Child roept scholen en anderen op om mee te helpen om minimaal...
Suzanne van der Dunk (Randstad) en Meis Thewissen (Van Ede & Partners) verzorgen respectievelijk de inleidende lezing en een workshop tijdens de jaarlijkse AVS-conferentie speciaal voor vrouwelijke schoolleiders. De titel van de conferentie,...
J/M onderzoek: opvoeden anno 2010 een stressklusBijna alle ouders (88 procent) vinden het ouderschap vermoeiend en ervaren het als stressvol. Een derde denkt zelfs ronduit tekort te schieten. De angst voor mislukking maakt ouders faalangstig en...
Demissionair kabinet staat achter advies taskforce deeltijdplusAls vrouwen meer uren gaan werken, heeft dat een positieve invloed op de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt. Ook is het van belang voor de versterking van de sociaaleconomische...
De frontrunners in scholenbouw en duurzaam vastgoed werken samen. Servicecentrum Scholenbouw (SCS) en de European Federation for Living (EFL) hebben afgelopen augustus een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Ze gaan de nieuwste ervaringen op...
Goede inzet van ict-toepassingen maakt het onderwijs efficiënter, effectiever en aantrekkelijker, blijkt uit een onderwijsexperiment dat het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma uitvoerde in maart en april 2010. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 van...
Slachtoffers durven niet snel hulp te zoekenCyberpesten, oftewel online pesten, komt al aanzienlijk veel voor op de basisschool. Dit komt blijkt uit onderzoek van communicatiewetenschapper Niels Baas van de Universiteit Twente. Nagenoeg alle...
De subsidie `Promoveren voor leraren´ van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gefi nancierd door het ministerie van OCW, beoogt het aantal gepromoveerde leerkrachten te vergroten. Het gaat om leerkrachten uit het...
De (G)MR van uw school heeft zich laten scholen over de inhoud van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en over zijn taken en bevoegdheden. Vindt u dat u als schoolleider/bestuurder zelf onvoldoende op de hoogte bent van de rechten en plichten...

Thema -

Als je als nieuwbakken schooldirecteur ineens binnenkomt in een net pak in plaats van de gebruikelijke spijkerbroek, dan moet je stevig in je schoenen...
Beroepstrots in onderwijs laagste van alle sectorenHet onderwijs is de sector met de laagste beroepstrots in Nederland, blijkt uit onderzoek van Integron. De inhoud van het werk en de manier van leidinggeven spelen daarbij een grote rol. Stephan van...
Schoolleiders zijn met name trots op hun school; op wat ze samen met hun team bereiken. Denk aan beter onderwijs voor zml-leerlingen, of het omvormen van een zwakke naar een sterke school. Letterlijk hun eigen verdiensten benoemen voelt soms wat...
Wie schoolleider wil worden, is niet verplicht een speciale opleiding te volgen. Wie dat wel doet, krijgt daarvoor geen extra beloning. Als het aan de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) ligt, komt daarin verandering en worden er duidelijke...

Verder in dit nummer

Op school draait het in eerste instantie om het talent en de ontwikkeling van leerlingen. Maar zonder talent in het team kom je nergens. Hoe krijg je als schoolleider in beeld welke getalenteerde medewerkers in je school rondlopen? Hoe houd je daar...
Het onderwijs kan veel slimmer en beter, vindt het Netwerk Onderwijsinnovatie. Die prikkelende stelling, die het netwerk afgelopen voorjaar lanceerde in het rapport ‘Onderwijs kan zoveel slimmer’, riep veel reacties op. Dat was precies de bedoeling...
In Almere worden alle brede scholen gekeurd door een externe, onafhankelijke keurmeester. Het Almeerse keurmerk lijkt zich te onderscheiden van andere gemeenten waar gewerkt wordt met kwaliteitscriteria voor brede scholen. Elke brede school behoudt...

Iedere maand

Waaruit bestaat een leerling-dossier, welke bewaartermijnen gelden en welke rechten hebben de ouders met betrekking tot de inzage?Tekst Harry van...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Metin Çelik, woordvoerder (primair) onderwijs namens de PvdA in de Tweede Kamer.Voor mij is het primair onderwijs bij uitstek de plek...
De WA van Lieflandschool voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) in Groningen heeft te maken met een teruglopend leerlingenaantal. Deze cluster 3-...
Afgelopen zomer heeft u via www.avs.nl kunnen reageren op de stelling:Het primair onderwijs kent geen beroepstrots39% oneens30...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen meer dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Diverse basisscholen in Amsterdam bundelden hun krachten én financiën en bieden met de Day a Week school...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.