Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 10 (2009-2010)

Actueel

Steeds meer werknemers willen werken tot 65 jaarHet aandeel werknemers dat door wil werken tot 65 jaar is in vier jaar tijd verdubbeld, naar 42 procent...
Wat is de samenhang tussen meten en weten en wat zijn de valkuilen als weten beperkt wordt tot de uitkomst van meten? Dit betoog, met behulp van...
Inspectie onderzoekt aansluiting onderwijs en bso in schoolgidsDe inspectie heeft onderzoek verricht naar de informatie die scholen via de...
Campagne voor meer gym en bewegen in en om de schoolDe Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO), de vereniging van...
Inzicht in burgerschapscompetenties en -gedragDe Universiteit van Amsterdam, het Kohnstamm Instituut en bureau Rovict hebben voor het...
Voor de verkiezingen helderheid geëist over bescheiden loonstijging in 2010In een open brief aan de demissionaire ministers De Jager en Hirsch...
Uittreden uit schoolbestuur vraagt om zorgvuldige procedureScholen moeten, naar aanleiding van onvrede onder ouders over...
Advies RIVMLaagopgeleide jongeren vertonen vaker en eerder een ongezonde leefstijl dan hoogopgeleide jongeren. De aanpak is...
Kans om doctorsgraad te bemachtigenTien talentvolle, hoogopgeleide leerkrachten krijgen vanaf volgend jaar de mogelijkheid om te promoveren en doctor te worden. Dat maakte staatssecretaris Van Bijsterveldt onlangs bekend.De Promotiebeurs is bedoeld...
Analyse verkiezingsprogramma´s CPBOp verzoek van negen politieke partijen (CDA, PvdA, SP, VVD, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en SGP...
Inspectie: toelating leerling niet afhankelijk maken van betalingDe Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de naleving van de wettelijke...
CommunicatiecampagneOp initiatief van het ministerie van OCW is in overleg met de sociale partners een communicatiecampagne gestart om de functiemix in het primair en voortgezet onderwijs onder de aandacht te brengen.Besturen, directies en...
Kinderen over gezinssituatieKinderen vinden een goed gesprek met hun ouders over zaken die hen interesseren belangrijker dan het krijgen van meer zakgeld. Dat blijkt uit ‘Kinderen aan het woord over gezinnen’, een onderzoek van het Verwey-Jonker...
ook gezondheidsraad adviseert: ‘Scholen moeten beter ventileren’Het binnenmilieu in klaslokalen laat op veel Nederlandse basisscholen te wensen over. Tijdens het stook- seizoen is het vaak bedompt en in de zomer is het erg warm. Veel scholen zouden...
Het digitale schoolbord kan een enorme verrijking zijn voor het onderwijs. De rol van de leerkracht is hierbij van cruciaal belang, blijkt uit onderzoek van Stichting Kennisnet naar de potentiële meerwaarde van het digitale schoolbord in het...
Vrijdag 11 juni nam Bé Keizer afscheid van het onderwijsveld wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bé begon zijn carriere bij de ABOP, later AOb, stapte begin 2000 over naar de VosAbb en beëindigde zijn carri...

Thema -

Kwaliteitsmeting kan op veel verschillende manieren. Twee pioniers vertellen over `hun´ kwaliteitsmethode. Ger de Vos is enthousiast over de Drentse...
Kent u ze nog, de vijf leidende vragen van Q-Primair, die richting kunnen geven aan kwaliteitsbeleid?1. Doen we de goede dingen?2. Doen we de dingen goed?3. Hoe weten we dat?4. Zien anderen dat ook zo?5. Wat doen we met die wetenschap?Met name de...
Steeds meer managementinformatieManagementinformatiesystemen zijn bezig met een opmars in het onderwijs. De directeur, de bovenschools manager en de bestuurder zien met één druk op de knop hoe de school of het bestuur zich ontwikkelt. De bestuurder...
Inspectie en onderwijsraad over opbrengstgericht werkenSlechts een kwart van de basisscholen blijkt duidelijke doelen te stellen, te checken of deze worden gehaald en er ook iets aan te doen als dat niet het geval is. Omdat deze scholen veel beter...

Verder in dit nummer

`Zonder kinderen geen onderwijs´ Ontgroening en vergrijzing zorgen landelijk voor dalende leerlingaantallen. Gemiddeld...
Nieuwe koers passend onderwijsPassend onderwijs staat op de lijst van controversiële onderwerpen. Daardoor kan het pas op zijn vroegst in 2013 ingevoerd worden, verwacht de AVS. De Tweede Kamer vindt het onderwerp zo belangrijk dat de...

Iedere maand

Intern toezichthouders dienen toe te zien op de verantwoording door bestuurders en daarbij de normen voor goed bestuur te hanterenIn de memorie van...
Vergelijking onderwijsplannen politieke partijenWaar wil de politiek naartoe met het primair onderwijs? Kader Primair vergelijkt aan de hand...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Jan Jacob van Dijk, woordvoerder (primair) onderwijs namens het CDA in de Tweede Kamer.Het zijn roerige tijden. Niet alleen voor het...
Bij veel natuurvolken was het in geval van conflict en met schade geen hoofdzaak om de dader te straffen, maar om de schade samen te herstellenScholen krijgen steeds meer te maken met gedragsproblemen. Veel s(b)oscholen maken daarom gebruik van het...
De afgelopen maand heeft u via www.avs.nl kunnen reageren op de stelling:Scholen worden terecht afgerekend op...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: de Haagse basisschool De Voorsprong is heel enthousiast over ‘gelukslessen’. In...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.