Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 8 (2009-2010)

Actueel

Kabinet en abp pleiten voor veranderingen binnen huidig stelsel Het kabinet heeft de Tweede Kamer laten weten welke conclusies het trekt voor de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Het kabinet vindt in navolging van de commissie Goudswaard...
Initiatief voor soepeler overgang po-vo krijgt vervolgDe besturen en medezeggenschapsorganen van de Stichting Tangent en 2College hebben het groene...
Maatregelen structureel uitvoerenDe PO-Raad en het RIVM hebben onlangs de Handleiding Gezonde School voor het basisonderwijs aangeboden aan...
Samen met de sectorraden opent het ministerie van OCW een informatiepunt voor schoolbesturen voor hulp bij de verdere professionalisering van het...
Kleine daling in speciaal onderwijsDe verzuim- en vervangingscijfers in het primair onderwijs over het kalenderjaar 2008 zijn bekend. De dalende...
Aandacht voor ambachtelijke talenten en vaardigheden vergrotenDe ambachtseconomie kampt met een achterblijvende instroom van jonge mensen...
Landelijk onderzoek inspectie volgtDemissionair minister van Onderwijs Rouvoet wil niet ingrijpen in de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs. Hij meldt dit in antwoord op Kamervragen van de SP, die op basis van een onderzoek...
AVS pleit voor uitzonderingenOngeveer een jaar geleden liet de toenmalige staatssecretaris weten dat het niet is toegestaan om vanuit de lumpsum uitgaven te doen voor onderwijshuisvesting. Als de scholen zich hier niet aan zouden houden, konden de...
Gratis workshopsHet wetsvoorstel ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ is recentelijk aangenomen door de Tweede Kamer. Naar verwachting zal het wetsvoorstel nog vóór de zomer worden behandeld door de Eerste Kamer. Het streven is de wet op...
Inschrijven tot 1 mei aanstaandeIct en digitaal leren, regionale videolessen en anders organiseren van het onderwijsproces staan centraal in de winnende innovatieconcepten voor de aanpak van het lerarentekort. SER-voorzitter Rinnooy Kan maakte...
De website van het ministerie van OCW is evenals de sites van de andere ministeries sinds kort opgegaan in de rijksbrede website rijksoverheid.nl. In de loop van 2010 zal de informatie van alle ministeries, Postbus 51 én Regering.nl hier...
De voorlopige bekostigingscijfers zijn bekend. Daarin wordt onder andere bevestigd dat de bekostiging voor bestuur en management komt te vervallen en dat de rugzak in het speciaal basisonderwijs (sbo) geharmoniseerd wordt, zodat de dubbeling in...

Thema -

Partners in het belang van het kindBij de aanpak van problemen weten onderwijs en zorg elkaar steeds beter te vinden, blijkt uit de verhalen...
Omgaan met kindermishandelingPer januari 2011 zijn scholen wettelijk verplicht te beschikken over een meldcode kindermishandeling. Natuurlijk is het onderwijs ook nu al actief in het signaleren en melden van kindermishandeling, maar het kan altijd...
Gerichte aandacht voor kind van scheidende ouders heeft positief effectJaarlijks zijn zo’n vijftig- tot zestigduizend kinderen bij een scheiding betrokken. Om problemen bij de kinderen te voorkomen, wordt sinds enkele jaren het programma Kinderen In...

Verder in dit nummer

Managers moeten laten zien waar ze goed in zijnLector Frans de Vijlder en zijn collega Hans van Gansewinkel van Interstudie NDO vinden dat schoolleiders...
Vers bloed uit andere sectoren houdt onderwijs spiegel voorSchoolleiders ‘van buiten’ kunnen met hun inzichten de onderwijscultuur een spiegel voorhouden. Hun deskundigheid op andere terreinen geeft ze een toegevoegde waarde. Ervaringen en meningen...
Stille bezuinigingen dwingen tot schrappen in formatieDe Onderwijsbegroting 2010 bevat – nog afgezien van de bezuinigingsvoorstellen in het kader van de heroverwegingen – een aantal bezuinigingen die een groot effect hebben op de financiering van...

Iedere maand

Op 2 februari 2010 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel `Goed onderwijs, goed bestuur´. Naar verwachting treedt deze nieuwe...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Bas van der Vlies, woordvoerder (primair) onderwijs en fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer.Donderdag 1 april 2010 werd het...
Recentelijk is een aantal scholen voor primair onderwijs (regulier en speciaal) in de omgeving van Zwolle in samenwerking met...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: basisschool de Kubus uit Almelo zet gesubsidieerde arbeidskrachten in om het team...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.