Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 11 (2008-2009)

Actueel

11 procent minder dan jaar geleden Het aantal vacatures op internet is in Nederland in mei van dit jaar voor de dertiende opeenvolgende maand afgenomen. Dat blijkt uit de maandelijkse Monster Employment Index die vacaturesite Monsterboard.nl...
Leidraad voor toetsingDe Arbeidsinspectie heeft haar goedkeuring gegeven aan de Arbocatalogus Primair Onderwijs. Besturen en scholen zijn vanaf nu...
a Stijging van 1 procentDe definitieve bekostigingsbedragen voor het momenteel aflopende schooljaar 2008/2009 zijn...
FusiePer 1 januari 2010 gaan de IB-Groep en Cfi samen op in de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs DUO. DUO staat voor Dienst Uitvoering...
Van Bijsterveldt bezoekt wereldschoolStaatssecretaris Van Bijsterveldt heeft op 8 juni de Wereldschool in Lelystad bezocht. Zij werd geïnformeerd over...
Verspreiden van goede ontwikkelingen en initiatievenStaatssecretaris Dijksma heeft op 16 juni het startschot gegeven voor de...
OnderwijsachterstandenVoor de aanvullende bekostiging van de onderwijsachterstandenbestrijding, heeft het ministerie van...
Sluiting (nog) niet nodigOp enkele basisscholen is de Mexicaanse griep opgedoken. De betreffende scholen reageerden daar verschillend op...
 Voordelig inspiratiepakket van Onderwijs Maak Je Samen Nieuwe voordeelpartner uitgeverij Onderwijs Maak Je Samen (OMJS) heeft een speciaal pakket samengesteld waarbij AVS leden voor slechts 125 euro een reeks inspirerende producten ontvangen...
Nieuw expertisecentrumDe provincies Friesland, Groningen en Drenthe hebben aangekondigd een expertisecentrum voor scholen te willen...
Losse initiatieven bundelenDe gezondheid van de Nederlandse bevolking is belangrijk genoeg om daar wat aan te doen,...
Actiegroep tevreden met initiatiefMinister Plasterk start op aandrang van een kamermeerderheid een onderzoek naar de beweegredenen van jonge leerkrachten...
Scholenpanel bso: opvang helpt scholen zich te profilerenTweederde van de schoolleiders ziet buitenschoolse opvang (bso) als een kans, maar tegelijkertijd heeft 40 procent zich verkeken op de groeiende vraag. “Het is zaak om nu goed in de...
Bijna 3 miljoen beschikbaar voor schooljaar 2009/2010 Het ministerie van OCW stelt 2.900.000 euro beschikbaar in het schooljaar 2009/2010 om de...
Publiek-private samenwerkingVlaanderen gaat de komende jaren in totaal 211 nieuwe scholen bouwen voor circa 113.000 leerlingen in het primair en...
PromotieonderzoekKinderen die geen vrienden hadden in het begin van de basisschool, vertonen later meer agressie dan kinderen met vrienden. Dit concludeert Hanneke Palmen, promovenda aan de Universiteit van Utrecht.Juist kinderen zonder vrienden...
Aantal scholen met zorg- en adviesteam stijgt langzaamHet aantal scholen in Nederland met een zorg- en adviesteam (ZAT) stijgt gestaag. Om ervoor te zorgen dat in 2011 alle scholen in het primair- en voortgezet onderwijs en in het middelbaar...
Discussie over uitzonderingspositie bijzonder onderwijsConfessionele scholen zouden onder bepaalde omstandigheden homoseksuele leerkrachten mogen weren als die zich duidelijk in strijd met de grondslag van de onderwijsinstelling gedragen. Dat staat...
Wie zich buiten de grenzen wil laten inspireren, gaat met de AVS op reis! Op www.avs.nl/educatievereizen vindt u het volledige programma van het huidige schooljaar. Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met de AVS, Monique...

Thema -

a Franse schoolleiders verkassen om de vijf à zes jaar verplicht naar een andere school. In Spanje en Portugal kiest het...
a Schoolleiders kijken veel te weinig over de muren van hun school heen, vindt Ton Duif. Hij is een groot voorstander van...
aHoe bereid je een kind voor op de `global village´? De ene basisschool kiest voor een extra vreemde taal, de ander voor...
aEen schoenendoos voor kinderen in ontwikkelingslanden of een zusterschool in een buurland. Mogelijkheden te over om internationaal bezig te zijn. Drie directeuren zien de ‘actie’ als een startpunt. Zij vertellen over de meerwaarde en gevolgen van...
aTheo Riemersma, algemeen directeur van de Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, wisselde vorig jaar twee weken van baan met Karin Babbe, directeur van de Erika-Mann-Grundschule in Berlijn. Voor Riemersma was het een geweldige...

Verder in dit nummer

aDe kredietcrisis werd een economische crisis en raakt daarmee alle sectoren van onze samenleving. Maar hoe grijpt de...
Meedenken over AVS-beleid?De AVS Ledenraad vertegenwoordigt alle AVS-leden binnen het AVS-bestuur. De raad komt ongeveer vijf keer per...
aHet schooljaar loopt weer ten einde en dat is hét moment waarop extra veel schoolleiders uitstromen. Ze gaan met de vut, met pensioen of ergens anders werken. Opvolgers zijn niet altijd even gemakkelijk te vinden en beginners haken nogal eens af....

Iedere maand

aPolitici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Jan Jacob van Dijk, woordvoerder Onderwijs van de CDA-fractie in de Tweede Kamer.
Wat zijn de richtlijnen omtrent een verzoek van ouders die hun kinderen voor langere tijd mee op reis willen nemen?Schoolleiders moeten zich ervan bewust zijn dat ze een risico lopen als ze zich niet houden aan de wettelijke vereisten. De ouders/...
aIn het digitale onderwijsaanbod doen zich veel nieuwe ontwikkelingen en kansen voor. Kansen om het leren van kinderen te...
aScholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen – of kansen – aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Zo heeft basisschool de Korenaar in Eindhoven acht kinderen met het syndroom van Down,...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.