Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 9 (2008-2009)

Actueel

Scholing onderwijspersoneelOp de nieuwe website ZoekSO (zoek scholing onderwijs) zijn alle cursussen, trainingen en...
PO-VO primeur in berkel-enschotStichting Tangent en 2College hebben onlangs in een intentieverklaring de gezamenlijke ambitie...
Wachten op voorjaarsnotaHet is niet uitgesloten dat het kabinet de komende jaren zal bezuinigen op het onderwijs, aldus...
Regionale samenwerking professionals en instellingenOnlangs is de landelijke publiekscampagne Aanpak Kindermishandeling gestart. Doel is dat mensen in de buurt van de slachtoffers, zoals leerkrachten, vriendjes, familie, buren, ouders van kinderen...
Niveaus aanbrengen in beroepen Het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) vindt dat er een verdere uitwerking moet komen van de kwalificatiestructuur voor de onderwijsberoepen. Het voorstel is om binnen de onderwijssector voortaan vier...
Meerderheid wel positief over onderwijsbetrekkingBijna de helft van de leerkrachten heeft de laatste jaren minder plezier gekregen in het werk. Tegelijk is ruim zeven op de tien leerkrachten positief over het werken in het onderwijs. Dat blijkt uit...
Actiegroep biedt manifest aan‘Scholen moeten ophouden jonge leerkrachten te gebruiken als gatenstoppers.’ De Groene Golf, de actiegroep van jonge leerkrachten, is onder dit motto een campagne gestart tegen slechte onderwijsbanen. Onlangs boden zij...
  Aanmelden projectsubsidie tot uiterlijk 15 mei Besturen in het primair en speciaal onderwijs kunnen zich nog tot 15 mei aanstaande melden om met hun scholen deel te nemen aan een driejarig project met als doel het verbeteren van de...
Open digitale leermiddelenBij het begin van schooljaar 2010/2011 moet Wikiwijs volledig in de lucht zijn. Wikiwijs is het initiatief van minister Plasterk om het gebruik van rechtenvrije digitale leermiddelen in het onderwijs te stimuleren.Kennisnet...
De voorlopige cijfers voor de bekostiging voor het schooljaar 2009/2010 zijn begin april bekend gemaakt. Opvallend is dat deze cijfers iets lager zijn dan die voor het huidige schooljaar. De belangrijkste oorzaken hiervoor liggen in het feit dat de...
Het Projectbureau Kwaliteit (PK) biedt schoolbesturen die voorop lopen op het gebied van opbrengstgericht werken binnenkort de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een Op Maat-traject Opbrengstgericht werken. PK biedt scholen en hun...
Onlangs heeft de jury van de IPON Awards tijdens het IPON Onderwijs & Ict congres en vakbeurs in Utrecht maar liefst zeven Awards uitgereikt. De IPON Awards worden jaarlijks uitgereikt aan de, volgens het onderwijsveld zelf, beste ict-...

Thema -

a Schoolbesturen en de gemeente Heerhugowaard hebben de handen ineengeslagen voor het verbeteren van het binnenmilieu....
aDe lente is begonnen en de nog laag staande zon schijnt de lokalen in. Aan de zuidzijde van het gebouw loopt de...
aHet is algemeen bekend dat slechte ventilatie de grote boosdoener is bij een slecht binnenklimaat. Minder bekend is dat ook temperatuur, hygiëne, lichtinval en akoestiek een belangrijke rol spelen voor een behaaglijk binnenklimaat en het...

Verder in dit nummer

a Corporate story helpt school om zich zelf te worden en te blijvenDoor de waan van de dag...
a Rekening houden met verschillenOok in Nederland is, in navolging van onder andere de VS, steeds meer aandacht voor de...
MR´en moeten gekend worden in de besluitvorming over sponsoring in het (basis)onderwijs en de inspectie zal daarop toezien. Dat zijn de belangrijkste veranderingen in het onlangs aangescherpte convenant sponsoring. Wat betekent dat in de...

Iedere maand

Onze schoolorganisatie kent scholen, locaties, dislocaties en nevenvestigingen. Wat wordt extra bekostigd door de invoering van...
a Schoolkeuze is voor ouders een belangrijk onderwerp. Daar waar het om de basisschool gaat, lijkt de keuze nog redelijk...
aPolitici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Bas van der Vlies, woordvoerder Onderwijs en fractievoorzitter in de Tweede Kamer namens de SGP.
aScholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen – of kansen – aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Evert Kin, directeur van de G.J. van den Brinkschool in Wageningen, vergelijkt de...
De kwaliteitsagenda `Scholen voor morgen´ heeft als een van de speerpunten het verbeteren van de prestaties op de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Daarbij is de veronderstelling dat de kwaliteit van het primair proces beter wordt als...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.