Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 3 (2008-2009)

Actueel

Ziekte en arbeidsongeschiktheid De regels voor het ziekmelden van werknemers veranderen per 1 november 2008. Voorheen moesten werkgevers hun werknemers nog bij het UWV ziekmelden in de 13e ziekteweek. Sinds 1 november hoeft dat pas in de 42e week....
Verhogen kwaliteit en aanbod Staatssecretaris Dijksma heeft samen met vertegenwoordigers van de PO-Raad, de AVS, besturenorganisaties...
Vergoedingsregeling stapsgewijs ingevoerd De vergoeding voor diagnostiek en behandeling van leerlingen met ernstige,...
Wethouder en schooldirecteuren in onderhandelingLeiden had tot nu toe op elke basisschool een conciërge, al sinds jaar en...
Pensioenfonds ABP geeft naar aanleiding van de kredietcrisis en de financiële positie van ABP antwoord op de meest gestelde vragen...
Langere periode om boven opheffingsnorm uit te stijgen Staatssecretaris Dijksma wil kleine scholen die met opheffing worden bedreigd, onder...
Verbinding is het sleutelwoordDe ideale school zoekt verbindingen. Met ouders, met het samenwerkingsverband, met de eigen leerkrachten en met expertisecentra. Verbinding is het sleutelwoord voor Passend onderwijs, dat in 2011 wettelijk wordt...
Regeling gepubliceerd; aanvragen voor 12 november De Regeling voor het verstrekken van een stimuleringssubsidie Passend onderwijs...
Naar aanleiding van de nieuwe verantwoordingsregels voor de BAPO heeft de AVS gesproken met accountants over de interpretatie...
Aanvragen onderwijs bewijs tot 15 december indienenAl eerder maakte het ministerie bekend 25 miljoen euro uit te trekken voor wetenschappelijk onderzoek naar wat werkt in het onderwijs. Hiervoor kan binnen het programma Onderwijs Bewijs geld worden...

Thema -

a De sterrenschool is het hele jaar openZijn basisscholen straks zo klantvriendelijk dat ze het hele jaar open zijn...
a De daad bij het woordHoogleraar Ton Mooij doet al 28 jaar onderzoek naar innovatief onderwijs. Hij vindt dat élke school...
a Verbinding is het sleutelwoordDe ideale school zoekt verbindingen. Met ouders, met het samenwerkingsverband, met de...
aIn dialoog over taakopvatting in het basisonderwijsMoeten scholen vooral weer veel gaan lezen en rekenen, of hun taak veel breder opvatten? En helpen de discussies tussen aanhangers van Beter Onderwijs Nederland en het ‘nieuwe leren’ ons verder?...

Verder in dit nummer

Invloed van genderverschillen op conflictsituaties Hoe open of georganiseerd een school ook is, elke schoolleider krijgt tijdens zijn of haar carrière te maken met conflictsituaties. En ook al is de schoolleider nog zo professioneel, alleen...
a Hoogbegaafde kinderenOnderwijsstaatssecretaris Dijksma stelde onlangs tien miljoen euro...
a Beleidsdag als communicatiemiddelStichting Fortior uit Venlo wilde haar nieuwe beleidsplan bekendmaken...

Iedere maand

Waarom is de toelage van 275 euro uit het convenant Leerkracht van Nederland niet bestemd voor directeuren in een DD- en...
a Speciaal (basis)onderwijsScholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) vallen onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO)....
a Politieke columnPolitici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het...
a Zo kan het ook - Good practiceScholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen...

Overig

De AVS School for Leadership heeft, in het kader van het voortdurend ontwikkelen van nieuwe producten voor leden en andere geïnteresseerden, een nieuwe vorm van netwerken geïntroduceerd. Een selecte groep van bovenschoolse directeuren,...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.