Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 8 (2006-2007)

Actueel

Was het Remco Claasen (dé leiderschapstrainer op dit moment), het ruime aanbod aan workshops in combinatie met de uitgebreide informatiemarkt, of toch simpelweg de ontmoeting die schoolleiders massaal naar Nieuwegein trok? Feit is dat het 12e...
De nieuwe overblijfwet, die schoolbesturen sinds februari verantwoordelijk maakt voor de overblijf in plaats van de...
De AVS heeft de ontwikkelingen richting één sectororganisatie voor het primair onderwijs uitvoerig besproken in Kader Primair Special december 2005 en Kadernieuws Extra maart 2007. Diverse personen uit het onderwijsveld gaven hierover...
Het is voor scholen, in het kader van het persoonsgebonden nummer, niet altijd eenvoudig om de sofi - nummers of...
Het onlangs verschenen onderzoek Uitbesteden of zelf doen? is het derde onderzoek dat ITS deed in opdracht van VOS/ABB naar de...
Maar liefst 176 samenwerkende besturen vroegen financiële ondersteuning aan voor de ontwikkeling en verbetering van hun onderwijs. Het PO Platform Kwaliteit en Innovatie kende zestig subsidies toe. Veel aanvragen gingen over actuele themas...
Uit onderzoek van onderzoeksbureau Sardes in opdracht van Kennisnet Ict op school, Edict en Stichting Lezen blijkt dat leerlingen die luisteren naar een op de computer voorgelezen boek met bewegende beelden hun woordenschat vergroten tot zes woorden...

Thema -

Startende leerkrachten behouden - Vaak verlaten jonge, startende leerkrachten het basisonderwijs. Een minder honkvaste generatie, weinig carrièreperspectieven en een hoge werkdruk liggen hieraan onder andere ten grondslag. Hoe houd je...
Rol personeelsdagen onder de loep Er zijn veel redenen om een personeelsdag te organiseren. Van het presenteren van bovenschools management als nieuwe werkgever tot het gezamenlijk bespreken van een thema. Van een leuke, leerzame, inhoudelijke dag...
De schoolleider is bij uitstek verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van personeelsbeleid, vindt Harry Starren, directeur van De Baak, het managementcentrum van VNO-NCW. “Voor negentig procent is personeelsbeleid gewoon je werk doen...
Zonder krijt aan de vingers kun je geen school leiden. Het is met name door dit beeld of vooroordeel dat managers van buiten het onderwijs moeilijk aan het werk komen als adjunct-schooldirecteur. Ondanks een tekort aan schoolleiders, heeft het...
Personeelsdag in de praktijkStichting Katholiek Onderwijs SKO Drenthe schakelde de AVS in om samen voor de tweede keer een personeelsdag voor alle twaalf aangesloten scholen te verzorgen.Ben Platzer, bestuursmanager van SKO Drenthe, spreekt aan het...

Verder in dit nummer

ABP Klantsupport helpt persoonlijkHet beantwoorden van vragen van medewerkers over hun pensioen is niet altijd even...
AVS leden over hun positieDe schoolleider centraal, wat is zijn of haar rol, hoe wordt die ervaren en wat verandert...
Samenwerking primair en voortgezet onderwijs De Geert Groteschool uit Zwolle werkt samen met het voortgezet onderwijs en de plaatselijke Pabo om de betere leerlingen een uitdagend leeraanbod te bieden en tegelijkertijd een betere aansluiting te...

Iedere maand

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Tofik Dibi 25, woordvoerder Onderwijs in de Tweede Kamer namens de GroenLinks-fractie.In tegenstelling tot mijn collega Kamerleden is...
De afgelopen weken heeft u via het AVS Scholenportaal kunnen reageren op onderstaande stelling. De resultaten staan erbij...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen of kansen aan. Huisvesting, ongewenste imagos, bureaucratie, et cetera. Directeur Frits van Dijk van de rk basisschool Mariaschool in Someren koos voor het project...

Passend onderwijs

SWOT-analyse speciaal basisonderwijs In vier workshops van AVS adviseurs Bob Ravelli en Heike Sieber, die onlangs gegeven werden, waren ongeveer 55 SBO-directeuren en tien SO-directeuren bij elkaar om onder meer een SWOT-analyse te maken voor het...
Planmatig verbeteren werkt Uit het Onderwijsverslag, dat jaarlijks door de Inspectie van het Onderwijs wordt uitgevoerd, blijkt dat het goed gaat met onder andere de leerlingenzorg in het sbo. Wel valt nog een slag te maken als het gaat om het...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.