Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 7 (2006-2007)

Actueel

Om meer zicht te krijgen op de problematiek rond agressie en geweld op school heeft de AVS een meldpunt agressie en...
Met de invoering van de lumpsumbekostiging voor de deur is voor eenpitters het moment gekomen om de krachten te bundelen...
Topmanagers van succesvolle organisaties zijn eerder geneigd hun macht op een moreel verantwoorde en sociaal acceptabele...
Een half jaar geleden is de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs ingevoerd. Daaraan is een periode van twee jaar vooraf gegaan, waarin besturen, directies en GMR-en ondersteuning kregen bij hun voorbereidingen op de invoering. Tijdens het...

Thema -

De Opmaat in Amersfoort is een jonge sbo-school bijna dertig leerlingen en een zorgvoorziening op maat. In de eerste plaats bedoeld voor kinderen die het reguliere basisonderwijs verlaten hebben. De basis is veiligheid voor kinderen en personeel....
Ouders zijn primair verantwoordelijk, onderwijsgevenden professioneel De discussie over Passend onderwijs moet niet gaan over of, maar over hoe. Het is niet de vraag óf een leerling recht heeft op passend onderwijs, veel belangrijker is h...
In Kerkrade werd een ambitieus bouwbeleid de katalysator van een nieuwe kijk op leren, zonder dat dit het nieuwe leren is...
Integratie in het onderwijs vanuit internationaal perspectief Nederland onderzoekt nog maar relatief kort nieuwe vormen van onderwijs aan zorgleerlingen, terwijl sommige landen al decennia lang bouwen aan een inclusieve samenleving. Een blik over...
Bovenschoolse zorg in Weert Het dienstencentrum Onderwijs & Jeugdzorg in Weert verenigt onderwijs- en...
  `Elke basisschool zou straks een speciale basisschool moeten zijn´ Als door Passend onderwijs meer leerlingen met een beperking regulier onderwijs volgen, heeft dat grote gevolgen voor de inrichting van de zorgstructuur van het...

Verder in dit nummer

Sociocratie in het onderwijs Sociocratische besluitvorming gaat een stap verder dan de democratische variant: een beleidsbeslissing wordt pas genomen als er geen overwegend beargumenteerd bezwaar tegen bestaat. Dit zou onder andere moeten leiden...
De financiële opzet van pensioenenSchoolleiders zijn bij ABP verzekerd voor meerdere pensioenproducten: ABP KeuzePensioen...
Volgens de Arbo-wet moet de werkgever sinds 1 januari 2007 stress in het werk voorkomen. Dat zou betekenen dat ook leidinggevenden in het primair...

Iedere maand

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen of kansen aan. Huisvesting, ongewenste imagos, bureaucratie enzovoort. De aanpak kan uiterst origineel zijn. Zo heeft basisschool De Bongerd in Oldenzaal met haar...
De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor het primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken in Kader...
Het Persoonsgebonden Nummer PGN wordt in 2009 definitief ingevoerd in het primair onderwijs. Dan hoef ik voorlopig nog...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Ron Abel, woordvoerder Onderwijs in de Tweede Kamer namens de SP-fractie.Met een rugzak vol met 34 jaar onderwijservaring, waarvan de...
De afgelopen weken heeft u via het AVS Scholenportaal kunnen reageren op onderstaande stelling. De uitslag staat erbij...

Zo kan het ook Good practice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen of kansen aan. Huisvesting, ongewenste imagos, bureaucratie enzovoort. De aanpak kan uiterst origineel zijn. Zo heeft basisschool De Bongerd in Oldenzaal met haar...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.