Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 3 (2006-2007)

Kaderspel

Op 5 oktober kwam in Utrecht een initiatiefgroep bijeen van vooral bovenschoolse managers, die gezamenlijk een manifest bespraken waarin de bestaande besturenorganisaties en de AVS worden opgeroepen snel te komen tot één sectororganisatie in het p

Actueel

Een van de conclusies uit het Teleac Burgerschapsonderzoek, dat medio oktober gepresenteerd werd aan de vaste Kamercommissie Onderwijs, is dat driekwart van de allochtone ouders vindt dat homoseksuele leerkrachten niet aan de kinderen moeten laten...
Medezeggenschapsraden op scholen bestaan nu vaak alleen uit een ouder-, leerlingen- en personeelsgeleding. Maar volgens de Onderwijsraad kunnen juist ook externe leden, vanuit de maatschappij, een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren...
De Tweede Kamer heeft tijdens het Algemene Overleg op 18 oktober groen licht gegeven voor de verdere ontwikkeling naar Passend Onderwijs. Deze volgende fase is aangeduid als kwartiermaken. Minister van der Hoeven wil vóór de komst van...
De nieuwe website www.schoolleider.nu is ontwikkeld door de regiegroep activiteitenplan schoolleiders van OCW om potentiële schoolleiders te helpen bij het maken van de keuze voor het vak en zittende schoolleiders te adviseren over hoe het vak...
Begin dit schooljaar is de stichting Kleurrijke Scholen opgericht. De stichting roept ouders op om van scholen met...

Thema -

Terwijl in het primair onderwijs nog volop samenwerking wordt gezocht, komt het bedrijfsleven terug op de laatste fusie-explosie. Lopen de softere sectoren achter de feiten aan? Fusie-expert Hans Schenk hoogleraar Economie aan de Universiteit van...
Een eenpitter, een bovenschools manager en een bestuurslid. Ze streven allemaal hetzelfde doel na, namelijk goed...
De grootste fusiegolf in het primair onderwijs lijkt voorbij. Toch zijn er nog tal van besturen die zich oriënteren op samengaan of samenwerking, in...
Er zijn besturen die regelen wie er mee doen met het fietsplan. Er zijn directeuren die de beleidsvisie bepalen. De...
Fusies door schaalvergroting en de invoering van bovenschools management kunnen ook juridische gevolgen hebben voor een directeur. Het klassieke bestuur zal ook in het primair onderwijs in toenemende mate de vorm aannemen van een Raad van...

Verder in dit nummer

De AVS en VOS/ABB ontwikkelen momenteel een beloningsleidraad voor onderwijsbestuurders. Deze leidraad ligt in het verlengde van de code goed onderwijsbestuur, die de beide organisaties binnenkort zullen presenteren. De beloningsleidraad geeft een...
De week van M is de weblog van minister Van der Hoeven. Maar voor hoe lang nog? Inmiddels staat de week van M op een laag pitje, want de verkiezingen lonken. En aan die lokroep kan ook een minister van onderwijs geen weerstand bieden. Alle politici...
De AVS en VOS/ABB ontwikkelen momenteel een beloningsleidraad voor onderwijsbestuurders. Deze leidraad ligt in het...
De levensloopregeling viert bijna haar eerste verjaardag. Is er reden om een feestje te vieren? Recente cijfers geven een...

Iedere maand

De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor het primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken in Kader...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Maria van der Hoeven, minister van Onderwijs.Manager?De manager. Volgens steeds meer van mijn Haagse collegas een wild om zich heen...
Uitslag webpoll VerkiezingenDe afgelopen weken heeft u via het AVS Scholenportaal www.avs.nl kunnen reageren op...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.