Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 2 (2006-2007)

Actueel

Werken in het onderwijs is de titel van de nota die op 23 september, tegelijk met de Onderwijsbegroting, werd gepubliceerd. In deze jaarlijks verschijnende nota geeft het ministerie van OCW de feiten weer omtrent de onderwijsarbeidsmarkt. Met dit...
Leerkrachten en leerlingen in het katholieke onderwijs hebben weinig tot geen vertrouwen in `hun´ kerk. Hoewel de...
Het lesprogramma Smaaklessen is op 12 september van start gegaan in het basisonderwijs. Groep 6 van `De Parachute´ in...
Op 26 september verscheen de publicatie Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het `eigene´ van de onderwijsprofessional van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het onderzoek concludeert dat het gebrek aan carriè...
De VVD heeft tijdens de Algemene Beschouwingen drastische maatregelen voorgesteld om taalachterstanden bij kinderen al op heel jonge leeftijd tegen te gaan. Alle peuters moeten volgens Rutte vlak voor hun derde verjaardag op het...
Afgelopen zomer, op 28 augustus, heeft minister Van der Hoeven van OCW het wetsvoorstel geformuleerd voor de komende plicht voor basisscholen om buitenschoolse opvang (bso) te organiseren. Aansluitend is een brief naar de Tweede Kamer gestuurd...
Het speciaal onderwijs aan lichamelijk en meervoudig gehandicapten haalt lang niet altijd alles uit de leerlingen wat er zit, stelde Prof. Dr. J.M.H. de Moor, hoogleraar kinderrevalidatie aan het UMC Sint Radboud, in zijn afscheidsrede op 30...
Onlangs is de nieuwe website van bureau lumpsum po gestart. Op lumpsumportaal staat alle informatie over en rond lumpsum. Het is een voortzetting, maar ook uitbreiding van de `oude´ website lumpsumpo.  Bezoekers kunnen er...

Thema -

Schoolleiders in het primair onderwijs die aantoonbaar bezig zijn en bezig willen blijven met hun professionele ontwikkeling, kunnen zich bij de...
Pabo-studenten die vers van de collegebanken komen, krijgen vaak met een ware cultuurschok te maken als ze stage gaan lopen op een basisschool in de...
Honderd miljoen. Dat bedrag stelt minister Van der Hoeven beschikbaar voor de professionalisering van het onderwijspersoneel. Op 30 juni 2006 tekende zij hiervoor een convenant met de AVS en andere onderwijsorganisaties. Kader Primair vroeg drie...
Professionalisering van onderwijspersoneel - waaronder schoolleiders - staat hoog op de politieke agenda, mede met het...
Schoolleider Irene Engelman en IB´er Judith van der Lee van katholieke basisschool Hof ter Weide in Utrecht zitten nog midden in de voorbereidingen voor...

Verder in dit nummer

Nederland lijdt aan een levensgevaarlijke obsessie: alles moet meetbaar en controleerbaar zijn. Of het nu om de...
Het leesonderwijs kan beter. Vijfentwintig op de honderd kinderen in groep 8 hebben momenteel een leesachterstand van...
Een verbetering van de kwaliteit het onderwijs is één van de vele uitdagingen waar het primair onderwijs in Jemen voor...
Een eenduidig antwoord op de vraag of de functie leerkracht bij een conflict passend is voor een directeur, is niet op voorhand te geven. Op het eerste gezicht lijkt een dergelijk aanbod passend, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Te vaak...

Iedere maand

De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor het primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken in Kader...
Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Bas van der Vlies: woordvoerder onderwijs, fractievoorzitter en lijsttrekker van de SGP-fractie in de Tweede Kamer.De maatschappij...
Uitslag webpoll Professionalisering en scholingDe afgelopen weken heeft u via het AVS Scholenportaal www.avs.nl kunnen reageren op...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.