Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 1 (2006-2007)

Actueel

Om scholen te stimuleren nu al aan de slag te gaan met het (laten) regelen van buitenschoolse opvang, is er een eenmalige subsidie beschikbaar. Deze regeling betreft een vast bedrag van t 6000 per school en een bedrag van 5,36 euro per leerling....
De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor het primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken in Kader Primair Special (december 2005). Diverse personen uit het onderwijsveld geven hierover hun mening in de vorm van een column. Deze...
Sinds 1 augustus 2006 is zoals bekend structureel een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar voor de professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel. Dit budget bestaat voor een deel uit `nieuw´ geld en een deel komt beschikbaar door...
Het ministerie van OCW heeft op jaarbasis een budget van € 800.000 beschikbaar voor kortlopend onderwijsonderzoek. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld leerlingenzorg, kwaliteitszorg, personeelsbeleid en waarden en normen. Nieuwe aanvragen...
In het manifest Onderwijs als kinderrecht stelde de PvdA begin dit schooljaar - samen met elf maatschappelijke organisaties - dat minister Van der Hoeven ruim tweeduizend kinderen die speciaal onderwijs vragen onnodig thuis laat zitten. De...
De Onderwijsraad heeft op 31 augustus het advies Waardering voor het leraarschap uitgebracht aan de Tweede Kamer, met het oog op het verwachte lerarentekort door de pensioneringsgolf die zich vanaf 2007 zal voordoen. Maatregelen als het bieden van...
Uit recent onderzoek in opdracht van OCW blijkt dat basisscholen flink tekort komen op de vergoedingen voor leermiddelen en gebouwenonderhoud. Voor het noodzakelijke onderhoud komen de scholen op jaarbasis 40 miljoen euro tekort, een gemiddelde van...
Op verzoek van OCW heeft de AVS vlak voor de zomer een scholenpanel gewijd aan het thema mediawijsheid. Hoe gaan scholen met mediawijsheid om, welke faciliteiten zijn er en waar liggen de knelpunten? Uit het scholenpanel blijkt onder andere dat er...
Vlak voor de zomervakantie hebben veel AVS leden meegedaan aan het AVS Scholenpanel over onder andere Kader Primair. Het blad wordt goed gelezen en gewaardeerd, zo blijkt uit de resultaten.Kader Primair krijgt als algeheel rapportcijfer, voor vorm...
Veel scholen hebben, op grond van de vrijstelling van omzetbelasting voor onderwijs, nooit BTW berekend voor het detacheren van personeel. Nu de Belastingdienst enige tijd geleden is begonnen met het controleren van scholen en in een aantal gevallen...
Als alles volgens plan verloopt, wordt op 1 januari 2007 de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingevoerd. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het voorstel voor de WMS. De gezamenlijke onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, hebben de...

Thema -

Vraag een succesvol ondernemer eens naar de reden waarom hij of zij ooit een zaak begon. De ondernemer weet het vaak nog precies. De ogen gaan eerst dromerig staan, dan glanzen, de stem klinkt overtuigend, de houding straalt zelfbewustzijn en trots...
Vraag een succesvol ondernemer eens naar de reden waarom hij of zij ooit een zaak begon. De ondernemer weet het vaak nog...
Wat drijft schoolleiders ertoe te kiezen voor het onderwijs en vanuit welke motivatie zijn ze leidinggevende geworden?...
Targets halen, nieuwe onderwijsmethoden toepassen, een leuke leerkracht maar ook een goede collega zijn: onderwijspersoneel moet een heleboel. En in dat moeten schuilt volgens onderwijsbegeleider en onderzoeker Fred Korthagen het probleem....
In 2002 stopte Bert Heuberger als locatieleider van Maastrichtse basisschool Op het Merkenveld. Hij besloot om zijn opgebouwde ervaring niet helemaal verloren te laten gaan en volgde een AVS-traject, waarin hij werd opgeleid tot ervaren begeleider...
Op 30 november aanstaande organiseert de AVS het jaarlijkse congres voor vrouwelijke schoolleiders. Het thema is dit keer Geld en gedrevenheid. Theo Hoge, van huis uit monetair econoom en goed bekend met het onderwijsveld, verzorgt de inleiding.3e...
In 2002 stopte Bert Heuberger als locatieleider van Maastrichtse basisschool Op het Merkenveld. Hij besloot om zijn...

Verder in dit nummer

De oorlog tussen Israël en Libanon, een gebrek aan democratische ontwikkelingen en onderdrukking van vrouwen zijn...
Veel werknemers weten niet waar ze staan als het gaat om het samenspel van sociale zekerheid en pensioen. Niet verwonderlijk als je kijkt naar de stortvloed aan veranderingen. Een routeplanner die werknemers de weg gaat wijzen en daarmee ook de...
Onderwijsmedewerkers spreken zich uit over hun werk, hun verwachtingen en hun beelden. Media storten zich op de manager, die door zijn werknemers met kritiek overladen is. De professionals roeren zich, maar waar baseren zij zich op? Hoog tijd voor...
Volgens cijfers van OCW zal de jaarlijkse uitstroom van directeuren en managers naar (pre)pensioen in de periode tot 2015 verdubbelen. Met als gevolg een toenemende vervangingsbehoefte. Om duurzaam verzekerd te zijn van voldoende aanwas van...

Iedere maand

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul Jungbluth, Tweede Kamerlid en onderwijswoordvoerder namens GroenLinks.Gek en dom zijn ze daar in Den Haag Of overal?Een jaar...
Uitslag webpoll Professionalisering en scholingDe afgelopen weken heeft u via het AVS Scholenportaal www.avs.nl kunnen...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen aan. Huisvesting, ongewenste imago’s, bureaucratie, enzovoort. De oplossingen kunnen echter uiterst origineel zijn. Directeur Henk Witjes van basisschool ’t Fort in...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.