Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kader Primair 6 (2005-2006)

Actueel

In januari 2005 startte de AVS een actie voor het onderwijs in de door de Tsunami getroffen gebieden. Naast toezeggingen...
De AVS heeft een AVS Voordeel contract afgesloten met Elsevier. AVS leden krijgen tien procent korting op de kennisbanken...
Uit het onderzoek Management en bestuur, onderzoek naar de inrichting van bovenschoolse managementbureaus in het primair...
De Tweede Kamer wil voor alle kinderen uit groep 8 een eindtoets verplicht stellen. Ook de minister zegt te zijn...
Dat de belastingdienst ook met veel belangstelling naar het onderwijs kijkt, blijkt uit de perikelen rond de BTW-heffing...
Dat kinderopvang erg leeft onder schoolleiders, bleek uit de grote belangstelling voor de door de AVS georganiseerde...
De Kamer ziet de lerarenopleidingen als primair verantwoordelijken voor het opleiden en de kwaliteit van de opleidingen....
De AVS heeft veel reacties gekregen op het actueelbericht in Kader Primair 5 over de Wet Schooltijden. Leden vroegen zich af waarom de AVS blij is met een wet die de scholen de eerste jaren geld gaat kosten. En waarvoor bovendien geen...
Op 2 februari werd in de Tweede Kamer de vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend onderwijs besproken. Het is...
Directievacatures in het primair onderwijs zijn steeds moeilijker in te vullen. Tussen nu en 2009 stroomt ongeveer 40...
De vier grote HBO-faculteiten voor lerarenopleidingen zijn tegen een strenge selectie van toekomstige studenten. Want iemand met hoge examencijfers hoeft helemaal nog geen goede leerkracht te zijn, redeneren zij. HvA, HU, Windesheim en Inholland...

Thema -

Het initiatief voor een Brede School in Tilburg West leidde in 2002 tot de oprichting van Stichting Brede Wijkschool Tilburg West. Welke taken en verantwoordelijkheden brengt een Brede School in de praktijk met zich mee voor de schoolleider? Op...
Dit schooljaar kijkt de Inspectie scherper naar de manier waarop scholen met veiligheid en geweld omgaan. De Tweede Kamer sprak onlangs over een wet, waarin scholen worden verplicht om veiligheidsbeleid in de schoolgids op te nemen. De Kinderhof in...
Het thema van deze Kader Primair Zorgstructuren in en om de school sluit goed aan bij de activiteiten van AVS Onderwijs...
In Kader Primair 9 van vorig jaar stonden we stil bij de rol van de school in het signaleren van kindermishandeling en...
Er is politiek en beleidsmatig veel aandacht voor de jeugd. In de nieuwe zorgstructuur wordt het schoolbestuur verplicht om alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te bieden. Initiatieven als Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs en...
Het is een regelrecht succesverhaal, zegt Henny Sweers als hij met gepaste trots de cijfers laat zien van het verminderde schoolverzuim. Sinds de start van het Wageningse model in 2002 met n centraal Zorg Advies Team voor alle basisscholen in deze...
Het thema van deze Kader Primair is Zorgstructuren in en om de school. Voor veel schoolleiders is het een dagelijks terugkerende vraag hoe in te spelen op de maatschappelijke wens of eis om leerlingenzorg op een hoger plan te krijgen.Moeten we...

Verder in dit nummer

De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor het primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken in Kader...
Mark Jager is op 1 januari 2006 gestart als nieuwe directeur van de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). Hoe staat...
Er dreigt een groot tekort aan technici in Nederland. Hierdoor zal een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid de komende...
Schoolleiders staan iedere dag opnieuw voor veel keuzes. Ook als het over cultuur gaat. Als Nederland wil dat cultuur een...
Al ver voordat de minister van Onderwijs zich afgelopen zomer uitliet over in- en extern toezicht (governance), stond het onderwerp op menig lijstje van besturen en (bovenschoolse) managers. Iedereen wilde een beeld hebben van hoe het besturen zich...

Iedere maand

Tot de zomervakantie laten politici in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Mariëtte Hamer, Tweede Kamerlid en woordvoerder onderwijs van de PvdA-fractie.Terecht klinken er de afgelopen...
2e CongresPerspectief en positie intern begeleiderDe intern begeleider is een van de tastbare onderwijsvernieuwingen van...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.