Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 4 (2011-2012)

Actueel

Een adjunct-directeur van het Anna van Rijn College in Nieuwegein zat op woensdag 9 november enkele uren vast omdat de ouders van...
Een relatief kleine groep leerlingen zit thuis of dreigt thuis te komen zitten. Het Kohnstamm Instituut onderzocht of er mogelijkheden zijn om in een...
Voor de bouw of renovatie van een Frisse School is het van belang een goed programma van eisen op te (laten) stellen. Maar dat biedt nog...
De bovenste etage van het Deloitte-hoofdkantoor in Rotterdam diende in de tweede week van november - de Week van het Geld - als tijdelijk klaslokaal voor...
AVS is tegen: `Er zijn voldoende waarborgen´ Gemeenten willen instemmingsrecht op de zorgplannen van de samenwerkingsverbanden voor Passend onderwijs. Dat schrijven de 36 grootste gemeenten in een brief aan minister Van Bijsterveldt. De...
     Het AVS-congres staat bekend om zijn kwalitatief hoogstaande en veelzijdige programma, elk jaar weer. Dit jaar heeft het congresprogramma vier internationale grootheden aan zich weten te binden....
Minister Van Bijsterveldt bracht begin november een bezoek aan verschillende scholen om te praten over ouderbetrokkenheid en de relatie tussen school...
Het centrale aanmeldsysteem in de gemeente Nijmegen, dat in 2009 onder andere in het leven geroepen werd om basisscholen meer gemengd te maken, levert...
De groei in buitenschoolse opvanginstellingen en kinderdagverblijven was groot de afgelopen jaren, maar het aanbod heeft de vraag niet...
Grootschalige onderwijsvernieuwingen hebben in het verleden niet altijd tot de verwachte resultaten geleid. De Onderwijsraad bracht onlangs op verzoek...
De Inspectie van het Onderwijs en de gemeente Utrecht hebben begin november een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om het ongeoorloofd verzuim van...
Ook van een school die geen geld krijgt van het Rijk, zijn de leerlingen binnenkort bekend bij het ministerie van Onderwijs. De Tweede Kamer nam onlangs...
De ministerraad heeft ermee ingestemd om vanaf volgend jaar in enkele gemeenten te starten met een proef met zogenaamde sluitende dagarrangementen voor 4- tot 12-jarigen. In deze gemeenten gaan scholen en buitenschoolse opvang intensiever...
De Inspectie van het Onderwijs heeft een geactualiseerde brochure uitgebracht over de manier waarop de inspectie omgaat met scholen die als zwak of zeer zwak zijn beoordeeld. In de afgelopen periode is het aantal zeer zwakke scholen gedaald. Toch...
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft het wetsvoorstel dat het verplichte gebruik van de meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling regelt bij de Tweede Kamer ingediend. Het hanteren van de meldcode wordt in het onderwijs...
Het primair onderwijs staat sterk onder druk: 57 procent van de instellingen sloot 2010 af met een verlies, ten opzichte van 42 procent in 2009. Dit blijkt uit een benchmark van Deloitte, waarin de jaarrekeningen van onderwijsinstellingen in...
Minister Van Bijsterveldt heeft de regeling Programma's van eisen voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gepubliceerd. Hieruit blijkt dat een prijsbijstelling wordt toegepast van 1,99 procent. De publicatie...
Het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) meldt dat uit een geluidsopname van een advertentiebureau en de transcriptie daarvan niet mag blijken dat er een overeenkomst tot stand is gekomen.  Het gaat dan om de openingszin van de medewerker: "...

Verder in dit nummer

Als de leerlingen het voor het zeggen zouden hebben, zou godsdienst het eerste vak zijn dat werd afgeschaft. In ruil daarvoor zien ze graag meer creatieve vakken, zoals game technology en social media op het lesrooster. Dit blijkt uit een...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.