Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 3 (2011-2012)

Kaderspel

Een overgrote meerderheid van de gemeenten (80 procent) verwacht dat de gemeentelijke onderwijsbijdrage in 2012 stevig zal dalen. 5 procent verwacht zelfs dat het eigen budget voor onderwijs wordt afgeschaft.

Actueel

Vmbo-school Wolfert PRO uit Bergschenhoek heeft de Jos van Kemenade Award 2011 gewonnen. Openbare basisschool Atlantis in Amersfoort kreeg de publieksprijs. Obs Atlantis kreeg de publieksprijs voor het project The leader in me. Op de basisschool...
In het derde kwartaal van 2011 lagen de cao-lonen 1,3 procent hoger dan in dezelfde periode van 2010. Het onderwijs was de enige bedrijfstak waar sprake...
Gaat u met pensioen? Of stopt u met uw werk als schoolleider, maar bent u nog wel geïnteresseerd in of betrokken bij het onderwijs? Zet uw reguliere...
In het basisonderwijs is Martin Bootsma van de A. Bekemaschool in Duivendrecht begin oktober - tijdens de (inter)nationale Dag...
Wanneer de inspectie over meer achtergrondgegevens van leerlingen op basisscholen zou beschikken, kan er een beter oordeel over de opbrengsten van die...
Er is meer maatschappelijk vastgoed (scholen, kinderopvang, buurthuizen, sport, et cetera) in Nederland dan dat er kantoren en winkels zijn. Dat is de...
Ruim 27 procent van de werknemers in Nederland werkte in 2010 een deel van hun gebruikelijke arbeidsuren thuis. In het onderwijs wordt het vaakst thuis...
De bedrijfstakken met het hoogste ziekteverzuim zijn het onderwijs, het openbaar bestuur, de industrie en de gezondheidszorg, blijkt uit cijfers van het...
De Dag van het Onderwijs Ondersteunend Personeel vindt plaats op 3 november aanstaande. Op die dag worden conciërges, amanuenses en administratief...
De jaarlijkse AVS-conferentie speciaal voor vrouwelijke schoolleiders vindt plaats op 10 november aanstaande in de Kloosterhoeve te Harmelen...
Een meerderheid van de schoolbesturen keurt het verschijnsel segregatie af, maar neemt weinig maatregelen om segregatie tegen te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van Forum, uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut.Van de bevraagde besturen vindt 60...
Maarliefst 80 procent van de schoolleiders en -bestuurders ziet het idee van minister Van Bijsterveldt om excellente scholen met een ster te belonen niet zitten, blijkt uit een peiling van de Besturenraad.De respondenten vinden dat het toekennen van...
Het bestuur van de Stichting Proominent, dat onlangs voorstelde basisschool De Zuiderpoort in Ede meer gemengd volgens de omgevingspopulatie te maken, is...
Een ruime meerderheid van de leerkrachten, ouders en leerlingen is positief over de kwaliteit van het onderwijs, blijkt uit onderzoek van onder andere Its naar de visie van leerkrachten, ouders en leerlingen op kwaliteitsaspecten in het onderwijs....
De volgende generatie schoolleiders zal de noodzakelijke vernieuwing van het onderwijs pas echt tot stand brengen, verwacht onderwijsexpert Joe Folkman uit de Verenigde Staten op basis van een onderzoek dat hij onder 5.000 leiders over de hele...
Tijdens de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting 2012 heeft het kabinet een motie van het CDA overgenomen om onder andere de huisvestingsmiddelen voor het buitenonderhoud van basisscholen rechtstreeks aan de scholen zelf...
Internetrisico´s blijven bestaan, juist als kinderen veel digitale vaardigheden hebben: zij hebben meer met internetrisico´s te maken dan minder vaardige kinderen. Voor leerkrachten en ouders is het moeilijk om toezicht te houden op het...

Thema -

Het concept referentiekader Passend onderwijs is eind september vastgesteld door de sectorraden. Deze maand wordt dit document voor commentaar aan verschillende partijen – onderwijsvakorganisaties (waaronder de AVS), ouderorganisaties, ketenpartners...

Verder in dit nummer

Elke leerling verdient de beste leerkracht, en elke leerkracht de beste onderwijswerkgever. Tot medio november kunnen medewerkers in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hun school nomineren als beste...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.