Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 10 (2010-2011)

Actueel

Zoals bekend heeft het Vervangingsfonds (Vf ) in september 2010 besloten om het voor grote schoolbesturen mogelijk te maken om eigen risicodrager te...
Het niveau van het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs daalt, zowel in absolute zin als in de positie ten opzichte van andere ontwikkelde landen....
De AVS Agenda 2011/2012 is onlangs verschenen. Alle leden hebben een gratis exemplaar ontvangen. Vol met relevante (vak)- informatie en uiteraard weer...
Minister Marja van Bijsterveldt gaat er niet toe over om voorlichting over (homo)seksualiteit voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs op...
Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra willen toe naar een ambitieuze leercultuur door de resultaatgerichtheid in het onderwijs verder te...
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met het wetsvoorstel...
De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel voor de samenwerkingsschool zonder stemming aangenomen. De vorming van een samenwerkingsschool is...
Minister Van Bijsterveldt krijgt het rapportcijfer 4, het laagste cijfer dat een minister ooit heeft gekregen, van de deelnemers aan een panelenquête van...
Het beeld dat juffen het gedrag van jongens als problematischer ervaren dan meesters, is onjuist. Jongens vertonen bij een juf niet meer (of minder) gedragsproblemen dan bij een meester. Dit blijkt uit onderzoek door Marjolein Rietveld, docent bij...
Het bekwaamheidsdossier is volgens onderwijsstaatssecretaris Halbe Zijlstra nog geen levend document dat richtinggevend is voor het bekwaamheidsonderhoud, dat regelmatig wordt bijgesteld op basis van gevolgde scholing of andere vormen van...
Uit een onderzoek van de Nationale Academie voor Media...
De subsidieregeling `Scholing overblijfmedewerkers primair onderwijs´ is verlengd met één schooljaar. Deze maand (juni) kunnen scholen voor de laatste maal een beroep doen op de regeling. Het kabinet heeft besloten dat 2011/2012...

Download


Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.


Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.