Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 9 (2010-2011)

Actueel

De wettelijke inspanningsverplichting om als school aansluiting met buitenschoolse opvang (bso) te regelen is nu voor...
Drie scholen in Amsterdam starten met een proef om gemotiveerde basisschoolleerlingen een heel schooljaar de kans te...
Het bestuur van het Participatiefonds (Pf ) heeft besloten om per 1 augustus 2011 het artikel waarin de...
Schoolleiders, leerkrachten of andere schoolmedewerkers die geïnteresseerd zijn in dit thema kunnen terecht bij het Bendecafé op woensdag 18 mei van 13....
De ministerraad heeft ingestemd met het concept Bouwbesluit 2012. Samenvoeging van diverse regels en besluiten resulteert in...
De Caleidoscoop uit Almere is verkozen tot sportiefste basisschool van Nederland. De school kreeg de prijs door het grote...
De dekkingsgraad van ABP is in het eerste kwartaal van 2011 gestegen naar 112 procent. Een stijging van 7%-punt ten opzichte...
Het e-formulier bestemmingsbox voor schoolbesturen in het primair onderwijs is beschikbaar op http://www.cfi.nl/. Met dit...
Naar aanleiding van antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer over deelname aan het godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs is gebleken, dat...
Drie Nederlandse groente- en fruitleveranciers verhogen de investering in het Europese Schoolfruitprogramma naar 2.9 miljoen...
"Kabinet de fout in met groei zorgleerlingen", kopt de Volkskrant op 10 mei, maar dit was al eerder bekend. De inspectie...
Scholen kunnen een Kwaliteitsteam Veiligheid om ondersteuning vragen bij hun veiligheidsbeleid. Deze ondersteuning wordt in...
Nederlandse basisschoolleerlingen geven hun school gemiddeld een 8,1. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek van Scholen met...
In het basisonderwijs is het aandeel leerkrachten met een hoger salaris het afgelopen jaar verviervoudigd. Dit blijkt uit de...
De Tweede Kamer stemde eind april in met de motie Elias (VVD) om de BAPO-regeling af te bouwen. Alleen GroenLinks, SP, de Partij...
De driejarige Pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden, waar 353 basisscholen aan mee hebben gedaan om taalachterstanden te...
De PvdA wil de ontwikkeling en exploitatie van scholenbouw onderbrengen in een investeringsfonds. In een initiatiefnota stelt Tweede Kamerlid Metin Çelik voor dat de investeerders in zo’n fonds de Nederlandse pensioenfondsen zijn.Job Cohen bepleitte...
De subsidieregeling voor het verbeteren van het binnenmilieu in schoolgebouwen loopt af op 1 september 2011, meldt de VNG...
De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel `Verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar´.Het voorstel houdt in dat de...
Allochtone leerlingen krijgen het schooladvies dat ze verdienen, blijkt ook uit onlangs uit gevoerde analyses van onderzoeksinstituut ITS, in opdracht van de inspectie.Omdat gevreesd werd dat allochtone leerlingen bij de overgang naar het voortgezet...
Deze periode organiseert het ministerie van OCW een groot aantal gespreksbijeenkomsten met besturen uit het primair en voortgezet onderwijs over de herschikking van de samenwerkingsverbanden naar aanleiding van de – getemporiseerde – bezuiniging op...
Ruim 7 van de 10 professionals die met kinderen werken, denken dat een verplichte meldcode nodig is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. Dat blijkt uit een onderzoek gekoppeld aan de campagne ‘Zet de meldcode op je agenda’ van...
Uitgeverij Malmberg presenteerde onlangs de resultaten van een internationaal onderzoek naar praktijkproblemen die leerkrachten en directies ondervinden in hun werk en het gebruik van digitaal lesmateriaal. Belangrijkste conclusie: leerkrachten...
Uit het ITS-onderzoek ‘Mediawijsheid in het onderwijs in 2010' blijkt dat leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs het belangrijk vinden dat zij zelf ook mediawijs zijn, om leerlingen mediawijs te kunnen maken. Daarbij kunnen...
Rekentuin.nl, een rekenoefenprogramma van Oefenweb.nl, heeft dit jaar de IPON award voor het beste innovatieve software product in het primair onderwijs gewonnen. De prijs voor het beste innovatieve hardware product in het po ging naar Teach32: een...
De winnaars van de Innovatieregelingen 2011 van SURFnet/Kennisnet zijn bekend. Opvallend was het grote aantal aanvragen voor het thema Leren op afstand/Online samenwerken. De regelingen zijn bedoeld om innovatieve ict-experimenten te stimuleren, die...
Onderwijsminister Van Bijsterveldt heeft de bedragen personele bekostiging voor het primair onderwijs in 2011/2012 bekend gemaakt. De GPL-bedragen 2011/2012 voor onderwijzend personeel zijn in het kader van het actieplan LeerKracht aangepast voor...
Bij het grootste deel van de besturen en scholen heeft de invoering van de lumpsum op beperkte schaal geleid tot veranderingen in de verdeling en besteding van het geld. Ook is volop aandacht besteed aan de meer beheersmatige kanten van financieel...

Verder in dit nummer

De inspectie krijgt veel vragen over wie wel en niet verplicht een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) moeten overleggen...

Download

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.

meer informatie over het AVS-lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/lidworden.


Bent u lid en wilt u nu alvast de meest recente Kader Primair downloaden? Log dan in op www.avs.nl/mijnavs