Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 8 (2010-2011)

Actueel

De ministerraad heeft besloten Hans van der Vlist voor te dragen voor benoeming  tot secretaris-generaal bij het ministerie van OCW. De benoeming gaat in per 1 augustus 2011.De voordracht is gedaan door minister Donner van Binnenlandse Zaken en...
Op macroniveau worden tekorten verwacht aan leerkrachten en schoolleiders. Tegelijkertijd wordt het primair onderwijs de komende jaren...
Onderwijsinstellingen hielden in 2009 in totaal 127 miljoen euro over. Het financiële overschot van scholen is de laatste...
Een voor het hele land geldend verbod om, ongeacht de luchtkwaliteit, in een zone van 300 meter langs een snelweg en 50 meter...
In 2009 studeerden 10 procent minder personen af aan de pabo dan in 2008. Dit meldt het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt...
De minister van Onderwijs had de bekostiging van de As Siddieq basisschool in Amsterdam niet mogen opschorten. Dit blijkt uit...
Eind maart heeft minister Van Bijsterveldt de tweejaarlijkse Nationale Onderwijsprijs uitgereikt. In het primair onderwijs is basisschool De Grebbe uit...
Voor scholen die in 2012 een professionaliseringsproject op school of in een netwerk van leerkrachten willen uitvoeren biedt...
27 april aanstaande Onderwijscafé Overgang PO-VOTijdens dit onderwijscafé, georganiseerd door de AVS, PO-Raad en VO-raad...
De onderwijsvakcentrales, waaronder de AVS, hebben een brandbrief gestuurd naar minister van Bijsterveldt over een aangekondigde terugvordering van ontslagvergoedingen.De minister deelde de VO-raad in december mee dat het verstrekken van...
Het bericht ‘Overleg verplicht vóór aanvragen Lerarenbeurs’ in Kader Primair 7 (maart 2011, pag. 9) is per abuis gebaseerd op foutieve informatie.Het overleg is niet verplicht, maar het ministerie van OCW vindt het wel wenselijk dat een leerkracht...
Tijdens het CDA-congres op 2 april 2011 is een resolutie over Passend onderwijs aangenomen, die meer tijd vraagt om de stelselwijziging voor zorgleerlingen door te voeren en minder bezuinigingen met zich meebrengt. Een belangrijke ontwikkeling...
Rooms-katholieke basisscholen zijn het minst vaak een zwakke of zeer zwakke school. Ze worden op de voet gevolgd door algemeen bijzondere basisscholen. Islamitische basisscholen scoren relatief het slechtst, maar de kwaliteit zit wel in de lift,...
Het gericht oefenen van rekenkundige basisoefeningen als optellen, aftrekken en vermenigvuldigen leidt tot betere resultaten in rekenen en wiskunde. Dit schrijft minister Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer op basis van het...
Vernieuwende vormen van na- en bijscholing van leerkrachten - met name die op de werkplek zelf - zijn niet beter dan `...
Minister Van Bijsterveldt heeft de Tweede Kamer laten weten dat de verplichte incidentenregistratie met een jaar wordt...
De dag waarop iemand voor het eerst AOW krijgt wordt verplaatst, als het aan de ministerraad ligt. Nu gaat de AOW in op de eerste dag van de maand waarin de pensioenleeftijd wordt bereikt. Vanaf 1 januari 2012 wordt dit waarschijnlijk de dag waarop...
Het onderwijs heeft een belangrijke taak in de vorming van leerlingen, meent de Onderwijsraad. “Jongeren hebben enorm veel keuzemogelijkheden. Daarmee ontstaat een grote behoefte aan zingeving en oriëntatie”, aldus voorzitter Geert ten Dam. De raad...
Het aantal geregistreerde mediators in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen van 5.000 naar 10.000.  Mediation* krijgt steeds meer aandacht in de maatschappij ...... ook in het onderwijs? In het onderwijs zie je bijvoorbeeld steeds meer...
Het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma biedt de bij SURFnet aangesloten instellingen en scholen voor po, vo en mbo de MediaMosa Stimuleringsregeling 2011 aan. Hiermee kunnen onderwijs- en onderzoeksinstellingen kleinschalige projecten uitvoeren om...

Download

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.

meer informatie over het AVS-lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/lidworden.


Bent u lid en wilt u nu alvast de meest recente Kader Primair downloaden? Log dan in op www.avs.nl/mijnavs