Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 6 (2010-2011)

Actueel

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds ABP is eind 2010 weer toegenomen. Bij de huidige stand hoeft er door ABP niet gekort te worden op de...
Een aantal vooraanstaande personen uit het primair onderwijsveld zijn de actie `Red het basisonderwijs´ begonnen, als signaal tegen de door hen ervaren...
Primair en voortgezet onderwijs hebben fl inke stappen gezet om meer leerkrachten in hogere salarisschalen te belonen. BVE en hbo blijven nog achter. Dit...
Dé website voor het plaatsen of vinden van een vacature in het voortgezet of voortgezet speciaal onderwijs is http://www.werkeninhetvoortgezetonderwijs....
Leerlingen presteren beter op school als ze een positieve relatie met hun leerkracht hebben, stellen NWO-onderzoekers aan de universiteiten van Amsterdam...
Het Matchpunt Passend Werk Passend Onderwijs begint steeds meer bekendheid te krijgen. Er komen regelmatig vragen binnen en de bemiddeling van de eerste...
Onderwijsminister Van Bijsterveldt start komende zomer met een landelijke proef waarbij peuters met een leerachterstand al vanaf 2,5 jaar naar de...
Sinds de laatste wijziging van de gewichtenregeling is het criterium etnische herkomst komen te vervallen en geldt alleen de opleiding van de ouders nog als een criterium om scholen achterstandgelden toe te kennen. Binnen elke opleidingscategorie...
Een kwart van alle basisscholen in Nederland besteedt geen aandacht aan omgaan met geld. Hoewel bijna alle basisschooldirecteuren zeggen zich wel verantwoordelijk te voelen voor dit soort lessen, komt 25 procent er niet aan toe door tijdgebrek en...
De eerste voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 (KIA Foto) laat een gemengd beeld zien van de vooruitgang van de Nederlandse kennissamenleving. Er blijkt veel werk aan de winkel om in 2020 in de top 5 van kenniseconomieën...
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs lijken nog onvoldoende zicht te hebben op de mogelijke aanwezigheid van asbest in hun gebouwen. De sectorraden in po en vo roepen scholen op om te zorgen voor volledig inzicht in de situatie....
Voor de eerste keer organiseert de AVS, van 4 tot en met 8 april aanstaande, een studiereis naar Ierland, waar 95 procent van de scholen behoort tot de...
In het wetsvoorstel `Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector´ van minister Donner wordt een maximum gesteld aan de beloning van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector,...

Download

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.

meer informatie over het AVS-lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/lidworden.


Bent u lid en wilt u nu alvast de meest recente Kader Primair downloaden? Log dan in op www.avs.nl/mijnavs