Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 4 (2010-2011)

Actueel

Vanaf half november kunnen scholen ondersteuning-op-maat aanvragen bij `Functiemix Ambassadeurs´. Dit zijn collegabestuurders...
Discriminatie komt voor op alle basisscholen in Amsterdam, maar de aandacht ervoor is met name reactief, op basis van incidenten, en weinig preventief....
Beeldmerk AVS-congres 2011 bekendOok dit jaar heeft cartoonist Jos Collignon een beeldmerk voor het AVS-congres gemaakt....
De AVS is op dit moment met haar leden in gesprek om hun mening te horen over een aantal actuele onderwerpen, zoals het regeerakkoord,...
Duo verwerkt aanvragen voor BRIN-wijzigingen (fusies en overdrachten) met ingangsdatum 1 januari 2011 nog dit jaar als schoolbesturen deze vóór 13...
De kennis van groep 8-leerlingen over de prehistorie tot de 20e eeuw valt nog steeds tegen, ondanks vernieuwingen in het geschiedenisonderwijs. Dit...
Veel vacatures voor bovenschools directeur en (adjunct)directeur zijn het afgelopen schooljaar niet op tijd ingevuld. Dit blijkt uit een peiling van de...
Minister Marja van Bijsterveldt vindt dat het ministerie van OCW al veel heeft gedaan om de regeldruk voor schoolleiders te verminderen. Dit schrijft ze...
34 basisscholen hebben subsidie aangevraagd om ondernemerschap in het onderwijs te stimuleren. Een commissie beoordeelt de in totaal 175 voorstellen uit...
Het Haagse onderwijsveld en wethouder van onderwijs Ingrid van Engelshoven willen een lerarenregister opzetten. Den Haag is dan de eerste stad met een...
Met de invoering van het onderwijsnummer primair onderwijs wijzigt de procedure voor de aanlevering van gegevens voor geïndiceerde leerlingen. Alle in-...
Tweede Kamer behandelt onderwijsbegroting 2011Veel kritiek was er op de bezuinigingen op Passend onderwijs, tijdens de bespreking van de...
Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO heeft doelen geformuleerd voor de start van de basisschool en voor het einde van groep 2. Dit...
Het formeel overleg over de CAO-PO is op 12 november gestart. Tijdens dit eerste overleg wisselden de sociale partners-- de vakbonden, waaronder de...
De voormalig minister van OCW heeft een wetswijziging bij de Tweede Kamer ingediend om het Vervangings- en het Participatiefonds onder de Kaderwet...
Jongeren aanvaarden sturing eerder van iemand die kan bogen op ervaring en natuurlijk gezag dan van iemand die zich op zijn leidinggevende functie beroept.Dit blijkt uit ‘De grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt’, een onderzoek naar de vraag hoe...
Maar liefst 350 mensen kwamen op dinsdag 9 november naar Den Haag om actie te voeren tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs. In het debat, dat de AVS met nog 14 andere onderwijsorganisaties organiseerde, werd duidelijk dat het voor het...
De in 2010 ingevoerde bezuinigingen op de lumpsum en de groeiregeling hoeven het primaire proces niet aan te tasten. Dit schrijft onderwijsminister Marja van Bijsterveldt in antwoord op vragen van SP-kamerlid Manja Smits. Schoolbesturen voor primair...

Download

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.

meer informatie over het AVS-lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/lidworden.


Bent u lid en wilt u nu alvast de meest recente Kader Primair downloaden? Log dan in op www.avs.nl/mijnavs