Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 3 (2010-2011)

Actueel

De Albertusschool in Loosbroek is sinds 4 oktober 2010 de allereerste Biologie Plus School van Nederland. Met leerlingen die weten hoe hun eigen lichaam...
Schoolleiders en -bestuurders dichter bij elkaar brengenAls de leden van de PO-Raad op 1 december aanstaande het voorstel van het bestuur...
Nationale Onderwijstentoonstelling 2011 Van 25 t/m 29 januari 2011 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de NOT weer plaats. De NOT is dé vakbeurs voor...
In 2008 hadden 385.000 minderjarige kinderen kans om in armoede op te groeien, blijkt uit cijfers van het CBS. Dit betekent dat 11,5 procent van de...
De film `Mystery of the Medaillon´, gemaakt door leerlingen van de Haagse school De Vrije Ruimte, heeft tijdens het Nationaal Filmfestival voor...
Met de invoering van het persoonsgebonden nummer worden de leerlingaantallen niet meer door de instellingsaccountant vastgesteld bij de...
De Radboud Universiteit Nijmegen kent sinds kort de bijzondere leerstoel Ondersteunde communicatie bij meervoudige handicaps. De leerstoel is uniek,...
Uit een onderzoek van Philips en de Universiteit Twente blijkt dat de variatie in sterkte en de kleur van licht invloed heeft op concentratie, gedrag,...
De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar thuiszittende kinderen. Naar schatting gaan er momenteel elke dag tussen de 800 en...
Het aantal inschrijvingen bij de pabo´s ligt dit studiejaar fors hoger dan in het vorige studiejaar. Uit cijfers van de HBO-raad en Duo blijkt dat het...
Via een positieve gedragsverandering van het gehele onderwijspersoneel, van leerkracht tot conciërge, een gedragsverandering teweeg brengen bij leerlingen die leidt tot betere leerprestaties. Dit is het doel achter het awardwinnende project Positive...
Het Convent, een samenwerkingsverband van negen katholieke schoolbesturen primair onderwijs in de regio Twente, Achterhoek en Salland, is in september 2010 gestart met een eigen opleiding tot schooldirecteur. Aanleiding is het dreigend tekort aan...
Schooldirecteuren in het primair onderwijs zijn onvoldoende bekend met de hulpmiddelen die Duo heeft ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij de gewichtenregeling. Dit blijkt uit een onderzoek van Duo naar de uitvoerbaarheid van de...
Iedere school voor primair (en voortgezet) onderwijs moet elke vier jaar een schoolplan opstellen, waarin staat hoe de school de kwaliteit van het onderwijs garandeert. De AVS kan schoolleiders, bovenschools managers en besturen op maat helpen...
Vanaf 1 augustus 2010 is de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) ook verplicht voor vrijwilligers die tussenschoolse opvang op school verzorgen (artikel...
De PO-Raad is vanaf 1 oktober woordvoerder en belangenbehartiger voor de gehele sector primair onderwijs, zowel in het (speciaal) basisonderwijs als in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad neemt de taken over van de WEC-Raad, die op 30...
Onder invloed van de kredietcrisis hebben onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs weinig reële verliezen geleden. Dit blijkt uit het rapport ‘Beleggen en belenen’ van de onderwijsinspectie. De onderwijsinstellingen zijn zich...
Voor achterstandsscholen wordt het halen van de referentieniveaus taal en rekenen onbegonnen werk, blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut. ‘Witte’ elitescholen kunnen daarentegen tevreden achterover leunen, menen de onderzoekers....
Onderwijsverbetering begint bij de leerkracht, is de conclusie van het interactieve project ‘De Onderwijsagenda’ van de Volkskrant in samenwerking met ThiemeMeulenhof, SLO en Kennisnet. Tienduizenden mensen reageerden eerder op een oproep mee te...
De krimpproblematiek in po en vo blijkt erg uiteen te lopen, maar de gemeenschappelijke en belangrijkste deler is dat schoolbesturen in krimpregio’s meer moeten gaan besturen, hun bestuurskracht verder dienen te ontwikkelen en in overleg gaan met...
Op vragen van de SP aan de voormalig (demissionair) minister van OCW over onderwijs- en klassenassistenten die worden ‘gebruikt’ als goedkope leerkrachten – naar aanleiding van een onderzoek van CNV – antwoordde Rouvoet het niet wenselijk te vinden...
Zo’n 25 procent van alle leerkrachten in het primair, voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs gebruikt geen computers tijdens de les. Het gebruik van ict in het onderwijs neemt veel te langzaam toe, zegt Toine Maes, directeur van...
De bedragen uit de regeling `Vaststelling bedragen programma´s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2011´ zijn eind september bekend gemaakt. Uit de genoemde regeling...
In veel onderwijsorganisaties zijn de competenties en activiteiten op het gebied van financieel beleid en management nog ontoereikend, maar vaak wordt dit door de organisatie zelf niet onderkend. Dit is één van de voornaamste...

Download

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.

meer informatie over het AVS-lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/lidworden.


Bent u lid en wilt u nu alvast de meest recente Kader Primair downloaden? Log dan in op www.avs.nl/mijnavs