Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair » Archief » Kadernieuws 2 (2010-2011)

Actueel

DUO heeft een productiefout vastgesteld in de verwerking van de kengetallen 2008 en ziet daarom af van de toegezegde publicatie ervan in september 2010...
Onderwijsinstellingen kunnen vanaf begin deze maand, in het kader van het verminderen van de administratieve lasten, hun aanvragen en meldingen voor...
Directeuren van Gelderse basisscholen maken zich zorgen over de toekomst van het onderwijs. Zij vrezen dat de kwaliteit van het onderwijs terugloopt door...
Ondanks de goede beleggingsresultaten is de dekkingsgraad van ABP eind augustus sterk gedaald naar 88 procent. Dit is met name veroorzaakt door een...
Uit onderzoek onder circa duizend ouders en leerkrachten door het ministerie voor Jeugd en Gezin blijkt dat een groot deel (ruim 60 procent) van de...
Per 1 augustus 2010 vindt een omvangrijke bezuiniging plaats op de sbo-rugzak en de ambulante begeleiding in cluster 3 en 4. Hierdoor kan het zijn dat...
Uit een eerste verkenning van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) blijkt dat de diversiteit aan tijdelijke en flexibele...
Op 2 oktober aanstaande begint de 8e Nationale OnderwijsWeek. Met onder andere de bekendmaking van de leraren van het jaar 2010. Het thema LeerKracht...
Zo´n 84 procent van alle Nederlanders vindt muziekles voor kinderen belangrijk. Dat blijkt uit onderzoek van Muziek Centrum Nederland, Kunstfactor en het...
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is niet enthousiast over de Onderwijsbegroting voor 2011. De koningin meldde expliciet in de...
De AVS gaat in samenwerking met Berenschot onderzoek doen naar leiderschap in het onderwijs. Het wordt erg op prijs gesteld als AVS-leden hieraan mee...
Sinds 2002 wordt jaarlijks in september/oktober een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin het scholen en besturen...
Op 1 augustus 2010 is de salarisschaal AA voor adjunct-directeuren afgeschaft. Vanaf die datum zijn alle adjunct-directeuren die op 31 juli 2010 werden...
Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt organiseert op 5 oktober aanstaande de rondetafelbijeenkomst ‘Professionalisering zittend personeel po’.Afgelopen jaren zijn tal van maatregelen en initiatieven ontwikkeld om leerkrachten, schoolleiders en...
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten dat de voorschriften voor het vaststellen van de identiteit van...
Inspectieonderzoek wijst uit dat de aanscherping van de criteria om in aanmerking te komen voor een indicatie voor de onderwijssoort zeer moeilijk lerend (zmlk) - een wijziging in het besluit leerlinggebonden financiering (2008) - er niet toe heeft...
Onlangs stelden Kamerleden Voortman en Van Gent van GroenLinks Kamervragen aan de staatssecretaris van OCW en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de beroerde kwaliteit van het leerlingenvervoer. De bewindslieden achten de...
Onlangs publiceerde OESO de nieuwe editie van het jaarlijkse rapport ‘Education at a Glance’. Daaruit blijkt onder meer dat - ten opzichte van enkele belangrijke vergelijkingslanden (op de VS na) - het Nederlandse salaris in het primair onderwijs...
Wikiwijs.nl is begin deze maand volledig online gegaan. Leerkrachten van basis- tot universitair onderwijs kunnen er zelf hun lesmateriaal samenstellen.Wikiwijs geeft inmiddels toegang tot bijna een miljoen items, meestal beknopte modules of...
De regeling `Experimenteren met ict in het speciaal onderwijs´ (EXSO) van Kennisnet is bedoeld voor publieke scholen voor (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs en geeft gericht antwoord op de vraag of een gebruikte ict-toepassing in de...

Download

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Leden van de AVS ontvangen de Kader Primair tien keer per jaar per post. De nieuwste Kader Primair is altijd 1 maand na verschijnen hier te downloaden.

meer informatie over het AVS-lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/lidworden.


Bent u lid en wilt u nu alvast de meest recente Kader Primair downloaden? Log dan in op www.avs.nl/mijnavs